Usnesení z 85. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 26.04.2018 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Základní školu Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Městské divadlo Varnsdorf, příspěvkovou organizaci
1.03 Žádosti o přijetí účelově určeného daru příspěvkovou organizací města
1.04 Odpis daňových pohledávek
1.05 Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací města
1.06 Zpráva o dodržení závazných ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Změna ceny za likvidaci pneumatik
3.02 Smlouva o dílo na údržbu exponovaných částí veřejné zeleně ve Varnsdorfu
3.03 Žádost o udělení výjimky ze zákazu používání hlučné zábavní pyrotechniky při konání Slavností města Varnsdorf
3.04 Provoz Městské knihovny Varnsdorf, příspěvková organizace, v měsíci červenci a srpnu 2018
3.05 Provoz Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace, v měsíci červenci a srpnu 2018
3.06 Doplnění programu na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Základní školu Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 177/2018
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 469, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2018 dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Městské divadlo Varnsdorf, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 178/2018
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému divadlu Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkové organizaci, nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2018 dle předloženého návrhu.


1.03 Žádosti o přijetí účelově určeného daru příspěvkovou organizací města
Usnesení č. 179/2018
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit přijetí účelově určeného daru dle předloženého návrhu.


1.04 Odpis daňových pohledávek
Usnesení č. 180/2018/1
Rada města vzala na vědomí odepsání daňových pohledávek dle předloženého návrhu.  

a dále

Usnesení č. 180/2018/2
Rada města rozhodla odepsat pohledávky ve výši 13.127,28 Kč dle předloženého návrhu.


1.05 Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací města
Usnesení č. 181/2018/1
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 pro příspěvkové organizace mateřské školy dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.

a dále

Usnesení č. 181/2018/2
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 pro příspěvkové organizace základní školy dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.

a dále

Usnesení č. 181/2018/3
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 pro příspěvkové organizace školní jídelny dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.

a dále

Usnesení č. 181/2018/4
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2017 pro příspěvkové organizace Městské divadlo Varnsdorf, Dům dětí a mládeže, Městskou knihovnu Varnsdorf, a Nemocnici Varnsdorf dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.


1.06 Zpráva o dodržení závazných ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017
Usnesení č. 182/2018/1
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu o dodržení závazných ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017.

a dále

Usnesení č. 182/2018/2
Rada města rozhodla schválit Nemocnici Varnsdorf, příspěvkové organizaci, opatření dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem garsoniéry
Usnesení č. 183/2018
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č. p. 2740/44, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní Š. Z. na dobu určitou do 30.04.2019. Náhradník paní S. P. do 31.12.2018.  


Žádost o pronájem bytů 1+3
Usnesení č. 184/2018/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2290/C/3, ul. Prašná ve Varnsdorfu J. M. a paní J. N. na dobu určitou do 30.04.2019 za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č. p. 2740/59, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu městu Varnsdorf. 


Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 185/2018
Rada města rozhodla nezrušit usnesení RM č. 128/2018/1 ze dne 22.03.2018


Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 186/2018
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na byt 1+1v domě č. p. 3307/29, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní A. T. a trvat na navrácení bytu městu Varnsdorf. 

 
Návrhy na prodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 187/2018/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/19, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům Vl. a L. H. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/21, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům M. a L. N. do 30.06.2019.

a dále

Usnesení č. 187/2018/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/23, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu R. R. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/33, ul. Edisonova ve Varnsdorfu  paní  L. C. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/44, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu I. S. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1v domě č. p. 2739/47, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní Ž. K. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/5, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům J. a D. Š. do 30.06.2019.

a dále

Usnesení č. 187/2018/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/64, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. K. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/10, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní J. B. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/17, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní D. U. a panu F. K. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/15, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní V. K. do 30.06.2019.

a dále

Usnesení č. 187/2018/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/16, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní V. F. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/2, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu M. S. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/20, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. S. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/27, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. S. a panu P. B. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/30, ul. Kmochova ve Varnsdorfu manželům P. a O. U. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/33, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu R. N. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/4, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní V. J. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/44, ul. Kmochova ve Varnsdorfu manželům  M. a  J. M. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/20
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/50, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní V. Š. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/21
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2761/15, ul. Kovářská ve Varnsdorfu panu P. D. a paní A. B. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/22
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2763/30, ul. Kovářská ve Varnsdorfu manželům B. a D. J. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/23
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/11, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. Č. do 30.06.2019.

a dále  
 
Usnesení č. 187/2018/24
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/13, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní S. N. a panu Z. H. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/25
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/19, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. K. do 30.06.2019 dle předloženého návrhu.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/26
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/22, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. P. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/27
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 2740/23, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu P. G. do 30.06.2019 dle předloženého návrhu.
a dále  

Usnesení č. 187/2018/28
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2740/36, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. K. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/29
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/38, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. D. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/30
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/41, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu V. P. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/31
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2740/48, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům D. a S. M. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/32
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/68, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. D. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/33
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/70, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. D. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/34
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/22, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní O. Š. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/35
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/26, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. P. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/36
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/28, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní A. K. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/37
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/39, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní K. J. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/38
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/48, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu L. P. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/39
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/53, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. R. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/40
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/59, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. D. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/41
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/66, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. G. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/42
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/70, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. S. do 30.06.2019.

a dále

Usnesení č. 187/2018/43
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě č. p. 2970/12, ul. Lesní ve Varnsdorfu se zavedenou pečovatelskou službou paní J. B. do 31.12.2018.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/44
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+1 v domě č. p. 2970/6, ul. Lesní ve Varnsdorfu se zavedenou pečovatelskou službou paní Z. H. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/45
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+1 v domě č. p. 2970/18, ul. Lesní ve Varnsdorfu se zavedenou pečovatelskou službou paní M. P. do 31.12.2018.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/46
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě č. p. 2970/20, ul. Lesní ve Varnsdorfu se zavedenou pečovatelskou službou panu A. B. do  30.06.2019.

a dále

Usnesení č. 187/2018/47
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě č. p. 2970/25, ul. Lesní ve Varnsdorfu se zavedenou pečovatelskou službou manželům M. a J. B. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/48
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+1 v domě č. p. 2970/28, ul. Lesní ve Varnsdorfu se zavedenou pečovatelskou službou  manželům E. a A. H. do 30.06.2019.

a dále

Usnesení č. 187/2018/49
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+1 v domě č. p. 2970/43, ul. Lesní ve Varnsdorfu se zavedenou pečovatelskou službou manželům M. a J. B. do  30.06.2019.

a dále

Usnesení č. 187/2018/50
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě č. p. 2970/51, ul. Lesní ve Varnsdorfu se zavedenou pečovatelskou službou paní T. M. do  31.12.2018.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/51
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na  BZU v domě č. p. 2970/61, ul. Lesní ve Varnsdorfu  se zavedenou pečovatelskou službou paní R. H. do 31.12.2018.

a dále  
 
Usnesení č. 187/2018/52
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na  BZU v domě č. p. 2970/8, ul. Lesní ve Varnsdorfu se zavedenou pečovatelskou službou paní J. Š. do 30.06.2019.

a dále

Usnesení č. 187/2018/53
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/10, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu L. O. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/54
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/11, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. Č. do 30.06.2019.

a dále

Usnesení č. 187/2018/55
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/18, ul. Nemocniční  ve Varnsdorfu paní L. Š. do 30.06.2019.

a dále

Usnesení č. 187/2018/56
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/20, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. V. do 30.06.2019.

a dále

Usnesení č. 187/2018/57
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/24, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. S. do 30.06.2019.

a dále

Usnesení č. 187/2018/58
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 3307/27, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. E. do 30.06.2019.

a dále

Usnesení č. 187/2018/59
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/28, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. P. do 30.06.2019.

a dále

Usnesení č. 187/2018/60
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/31, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. S. 30.06.2019.

a dále

Usnesení č. 187/2018/61
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 3307/32, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu B. L. do 30.06.2019.

a dále

Usnesení č. 187/2018/62
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/37, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. D. 30.06.2019.

a dále

Usnesení č. 187/2018/63
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/4, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. Š. do 30.06.2019.

a dále

Usnesení č. 187/2018/64
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/40, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. R. a paní V. S. do 30.06.2019.

a dále

Usnesení č. 187/2018/65
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě č. p. 3321/1, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu se zavedenou pečovatelskou službou panu J. M. do  30.06.2019.

a dále

Usnesení č. 187/2018/66
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě č. p. 3321/13, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu se zavedenou pečovatelskou službou panu D. S. do 30.06.2019.

a dále

Usnesení č. 187/2018/67
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě č. p. 3321/18, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu se zavedenou pečovatelskou službou paní M. P. do 30.06.2019.

a dále

Usnesení č. 187/2018/68
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě č. p. 3321/32, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu se zavedenou pečovatelskou službou paní J. P. do  30.06.2019.

a dále

Usnesení č. 187/2018/69
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě č. p. 3321/5, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu se zavedenou pečovatelskou službou panu R. J. do  30.06.2019.

a dále

Usnesení č. 187/2018/70
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě č. p. 3321/6, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu se zavedenou pečovatelskou službou paní J. Č. do  30.06.2019.

a dále

Usnesení č. 187/2018/71
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na 1+1 v domě č. p. 2290/A/2, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní M. T. do 30.06.2019.

a dále

Usnesení č. 187/2018/72
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/9, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní E. V. do 30.06.2019.

a dále  

Usnesení č. 187/2018/73
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/29, ul. Lesní ve Varnsdorf paní R. P. do 30.09.2018 dle předloženého návrhu.


Návrh na neprodloužení nájemní smlouvy na byt 
Usnesení č. 188/2018
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 2740/14, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. P.


Žádost o pronájem bytu zvláštního určení
Usnesení č. 189/2018
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/16, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní E. R. do 30.04.2019 za podmínky navrácení BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 3321/4, ul. Nemocniční  ve Varnsdorfu.


Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 190/2018
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 149/2018 ze dne 12.04.2018.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření dodatku k nájemní smlouvě a nový pronájem části p. p. č. 4366 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 191/2018/1
Rada města rozhodla uzavřít dodatek k NS č. 24/2008 a to tak, že se poníží výměra pronajaté části p. p. č. 4366 v k. ú. Varnsdorf na 430 m2.

a dále

Usnesení č. 191/2018/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4366 o výměře 220 m2 v k. ú. Varnsdorf panu P. T. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrádky.


Žádost o pronájem části p. p. č. 7461 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 192/2018/1
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 7461 o výměře 820 m2 v k. ú. Varnsdorf manželům P. a L. B. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem zřízení zahrady a sadu.

a dále

Usnesení č. 192/2018/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 7461 o výměře 870 m2 v k. ú. Varnsdorf panu O. M. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem zřízení zahrady a sadu.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy a následný pronájem části p. p. č. 6750/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 193/2018/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 26/2010 na pronájem části p. p. č. 6750/1 v k. ú. Varnsdorf ke dni 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 193/2018/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 6750/1 o výměře 1.130 m2 v k. ú. Varnsdorf paní J. W. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem zřízení zahrady.


Žádost o uzavření dodatku k pachtovní smlouvě a uzavření nové pachtovní smlouvy v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 194/2018/1
Rada města rozhodla uzavřít dodatek k pachtovní smlouvě č. 5/2017 a to tak, že se ze smlouvy vypouští pozemek č. 697 v k. ú. Studánka u Rumburku.

a dále

Usnesení č. 194/2018/2
Rada města rozhodla propachtovat p. p. č. 170/1 o výměře 4.230 m2 a  p. p. č. 296 o výměře 7.639 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku společnosti Farma Poustevna s.r.o., Velký Šenov, IČ 48266451 za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu určitou 5 let za účelem užívání sekání trávy a udržování pozemků a provozování zemědělské činnosti


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě
Usnesení č. 195/2018
Rada města rozhodla uzavřít smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodních přípojek na části p. p. č. 5336 v k. ú. Varnsdorf, mezi:
městem Varnsdorf (povinný) a Š. J., D. M., G. B., H. V., M. J., P. H., G. D., G. I., J. E., K. V., K. V., Ch. M., B. J., V. H., H. J., N. P. a N. A., H. A. a J. E. (oprávnění).


3. Různé

3.01 Změna ceny za likvidaci pneumatik
Usnesení č. 196/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Přílohy č. 1 k dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 9.3.1999 dle přeloženého návrhu.


3.02 Smlouva o dílo na údržbu exponovaných částí veřejné zeleně ve Varnsdorfu
Usnesení č. 197/2018
Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy na údržbu exponovaných částí veřejné zeleně ve Varnsdorfu dle předloženého návrhu.


3.03 Žádost o udělení výjimky ze zákazu používání hlučné zábavní pyrotechniky při konání Slavností města Varnsdorf
Usnesení č. 198/2018
Rada města Varnsdorf, jako příslušný orgán veřejné správy podle § 102 odstavce 3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, rozhodla podle článku 4., odst. 2) Obecně závazné vyhlášky města Varnsdorf č. 1/2018 o regulaci hlučných činností a výjimečném zkrácení doby nočního klidu, postupem zákona 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, udělit výjimku ze zákazu používání hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů způsobujících hluk při konání Slavností Města Varnsdorf dle předloženého návrhu.


3.04 Provoz Městské knihovny Varnsdorf, příspěvková organizace, v měsíci červenci a srpnu 2018
Usnesení č. 199/2018
Rada města rozhodla schválit provoz Městské knihovny Varnsdorf, příspěvková organizace, v měsíci červenci a srpnu 2018 dle předloženého návrhu.


3.05 Provoz Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace, v měsíci červenci a srpnu 2018
Usnesení č. 200/2018
Rada města rozhodla schválit provoz Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvková organizace, v měsíci červenci a srpnu 2018 dle předloženého návrhu.


3.06 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 201/2018
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 3. Různé takto:
3.01 Pravidelná roční zpráva Jednotky Sboru dobrovolných hasičů za rok 2017
3.02 Nabytí nemovitostí – soubor 39 bytových jednotek v č. p. 2761 na p. p. č. 6204/7 v k. ú. Varnsdorf do vlastnictví města


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

 


Ing. Stanislav Horáček                                    Josef Hambálek 
starosta města                                               místostarosta města