Usnesení z 85. schůze Rady města Varnsdorf

 

, která se konala dne 30. 9. 2010 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Změnu závazných ukazatelů na rok 2010 pro Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442
b) Změnu závazných ukazatelů na rok 2010 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Seifertova 2471
c) Změnu závazných ukazatelů na rok 2010 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Poštovní 1428 
d) Změnu závazných ukazatelů na rok 2010 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Národní 1617 
e) Změnu závazných ukazatelů na rok 2010 pro Mateřskou školu Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180
f) Změnu závazných ukazatelů na rok 2010 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024
g) Změnu závazných ukazatelů na rok 2010 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Křižíkova 2757 
h) Změnu závazných ukazatelů na rok 2010 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Pražská 2812
i) Změnu závazných ukazatelů na rok 2010 pro Základní školu Varnsdorf, Bratislavská 994
j) Změnu závazných ukazatelů na rok 2010 pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821
k) Změnu závazných ukazatelů na rok 2010 pro Základní školu Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469
l) Změnu závazných ukazatelů a odpisového plánu na rok 2010 pro Základní školu Varnsdorf, Seifertova 1650
m) Změnu závazných ukazatelů na rok 2010 pro Interaktivní základní školu Varnsdorf, Karlova 1700
n) Zpracování rozpočtu města Varnsdorf na rok 2011
2. Převody majetku města
3. Různé
a) Schválení předložení žádosti o dotaci do OPŽP na projekt „Lesopark za nemocnicí ve Varnsdorfu“
b) Schválení smluv o výpůjčce a o umístění a provozování kontejnerů

c) Odvod finanční částky 3.520,- Kč na účet příspěvkové organizace – Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812
d) Poskytnutí finančního příspěvku T. B. v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
e) Žádost o navýšení spolufinancování neinvestičního projektu v rámci Programu prevence kriminality
f) Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo mezi městem Varnsdorf a Pavlem Mensou
g) Konání Fóra Zdravého města Varnsdorf
h) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM
i) Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
j) Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků města Varnsdorf
k) Zprávu o kontrole plnění usnesení RM
l) Program na zasedání ZM


Usnesení č. 62/2010
Rada města rozhodla:
1. Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 3023/41, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní P. D. na dobu určitou do 31. 10. 2011. 1. náhradník je A. S. 2. náhradník je J. H.

2. Pronajmout byt 1+3 v domě č.p. 2739/43, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu R. H. a paní H. S. na dobu určitou do 31. 10. 2011 za podmínky navrácení bytu 1+2 v domě č.p. 3307/5, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu. 1. náhradník je pan P. G. a paní R. O. na dobu určitou do 31. 10. 2011 za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č.p. 3307/17, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu. 2. náhradník je paní M. N. na dobu určitou do 30. 6. 2011.

3. Podat k soudu žalobu o vyklizení bytu po skončení nájmu bytu 1+3 v domě č.p. 2739/9, ul. Edisonova ve Varnsdorfu proti manželům T. a V. H. bezodkladně v nejbližším možném termínu.

4. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 3307/14, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. B. do 31. 10. 2011.

5. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/36, ul. Kovářská ve Varnsdorfu panu E. B. do 31. 10. 2011 dle předloženého návrhu.

6. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2741/40, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. D. do 31. 10. 2011.

7. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/29, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní L. F. do 31. 10. 2011.

8. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 2739/18, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. H. do 31. 10. 2011.

9. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3014/15, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu P. H. do 31. 10. 2011.
10. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č.p. 3307/33, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní H. H. do 31. 10. 2011.

11. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3014/45, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní H. Ch. do 31. 10. 2011.

12. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 3023/1, ul. Kmochova ve Varnsdorfu manželům M. a N. J. do 31.10. 2011.

13. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2741/11, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. K. do 31. 10. 2011 dle předloženého návrhu.

14. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2741/39, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. K. a K. J. do 31. 10. 2011.

15. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/13, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu manželům J. a A. L. do 31. 10. 2011.

16. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 3307/8, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu L. L. do 31. 10. 2011.

17. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2741/65, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. L. do 31. 10. 2011.

18. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 3307/32, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu B. L. do 31. 10. 2011.

19. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č.p. 3307/35, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní K. M. do 31. 10. 2011.

20. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/21, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu sl. J. M. do 31. 10. 2011.

21. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 3023/22, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní P. M. do 31. 10. 2011.

22. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2739/62, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní I. N. do 31. 10. 2011.

23. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2741/68, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní H. P. do 31. 10. 2011.

24. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/28, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu T. S. do 31. 10. 2011 dle předloženého návrhu.

25. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/15, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu I. S. do 31. 10. 2011.

26. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č.p. 3307/39, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu P. S. do 31. 10. 2011 dle předloženého návrhu.
27. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2740/61, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. S. do 31. 10. 2011 dle předloženého návrhu.

28. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2290/A/3, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní S. S. do 31. 10. 2011.

29. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/30, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu I. S. do 31. 10. 2011.

30. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3300/5, ul. Kostelní ve Varnsdorfu paní A. Š. do 31. 10. 2011.

31. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č.p. 3307/23, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. Š. a panu M. K. do 31. 10. 2011.

32. Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/46, ul. Kovářská ve Varnsdorfu panu V. U. do 31. 10. 2011.

33. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 3307/9, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní H. V. do 31. 10. 2011.

34. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/26, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. Z. do 31. 10. 2011 dle předloženého návrhu.

35. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č.p. 3307/40, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. B. do 31. 12. 2010.

36. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2740/19, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. B. do 31. 12. 2010.

37. Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/11, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. Z. do 31. 12. 2010.

38. Neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/11, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní D. H.

39. Neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2761/19, ul. Kovářská ve Varnsdorfu paní I. B.

40. Neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2739/34, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní H. M.

41. Neprodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č.p. 3307/25, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu L. V. a paní M. M.

42. Neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 3023/45, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu L. O. a paní H. V.

43. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojky pitné vody na p.p.č. 4962 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p.p.č. 4961 v k.ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

44. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojky NN na p.p.č. 4962 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne vystavení faktury za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

45. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kanalizační a vodovodní přípojky na p.p.č. 4196 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p.p.č. 4458 v k.ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí investor
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

46. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení NTL plynové přípojky na p.p.č. 4368 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a SČP Net, s.r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne vystavení faktury za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí investor
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

47. Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav plynárenského zařízení NTL plynové přípojky na p.p.č. 4368 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a SČP Net, s.r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000,- Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne vystavení faktury za následujících podmínek:
- náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí investor
- smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

48. Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu chůze a jízdy na p.p.č. 2533 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p.p.č. 2539 v k.ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.200,- Kč, z toho základ činí 1.000,- a 20% daň činí 200,- Kč. Částka je splatná v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

49. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 4549/2 v k.ú. Varnsdorf.

50. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 4549/8 v k.ú. Varnsdorf.

51. Pronajmout část p.p.č. 5860/1 o výměře 126 m2 v k.ú. Varnsdorf paní Z. J. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady a za cenu 3,- Kč/m2/rok.

52. Pronajmout p.p.č. 5843/2 o výměře 730 m2 v k.ú. Varnsdorf paní K. P. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady a za cenu 3,- Kč/m2/rok.

53. Pronajmout p.p.č. 6750/1 o výměře 1.284 m2 v k.ú. Varnsdorf paní J. V. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady a za cenu 3,- Kč/m2/rok.

54. Pronajmout p.p.č. 3646/1 o výměře 219 m2 v k.ú. Varnsdorf panu M. P. na dobu neurčitou za účelem sekání trávy a za cenu 0,20 Kč/m2/rok.

55. Pronajmout část p.p.č. 5759 o výměře 220 m2 v k.ú. Varnsdorf paní K. K. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady a za cenu 3,- Kč/m2/rok.

56. Pronajmout část p.p.č. 5075/2 o výměře 444 m2 v k.ú. Varnsdorf paní A. K. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady a za cenu 3,- Kč/m2/rok.

57. Pronajmout panu M. H. část p.p.č. 950 v k.ú. Varnsdorf o výměře 990 m2za účelem užívání zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok a část p.p.č. 950 v k.ú. Varnsdorf o výměře 989 m2za účelem sekání trávy a cenu 0,20 Kč/m2/rok.

58. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 52 a část p.p.č. 62/1 vše v k.ú. Varnsdorf.

59. Ukončit NS č. 51/2007 na pronájem části p.p.č. 3195/2 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 9. 2010.

60. Souhlasit s podáním žádosti na projekt „HRÁDEK ve Varnsdorfu – rekonstrukce kulturní památky“ do výzvy ROP Severozápad – oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury cestovního ruchu.

61. O přidělení veřejné zakázky „Rekonstrukce výtahu v obytném panelovém domě č. p. 2739 ve Varnsdorfu“ – dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf, schválené ZM na svém XXVIII. zasedání ze dne 22. 10. 2009 usnesením č. 182/2009 uchazeči: Schindler CZ, a. s., Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5,IČ 27127010 a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.
62. Pronajmout byt v DPS č.p. 2970/38, ul. Lesní, Varnsdorf paní M. D.

63. Pronajmout byt v DPS č.p. 2970/21, ul. Lesní, Varnsdorf paní E. P.

64. O změně nájemní smlouvy paní M. K. na byt 1+1 v DPS č.p. 2970/7, ul. Lesní, Varnsdorf pro pana Z. H., trvale bytem v Dolním Podluží tak, aby bylo umožněno společné užívání bytu č. 7 v DPS, ul. Lesní 2970, Varnsdorf.

65. Pronajmout byt v DPS č.p. 2970/37, ul. Lesní, Varnsdorf manželům F. a A. H.

66. Pronajmout byt v DPS č.p. 3321/14, ul. Nemocniční, Varnsdorf manželům A. a A. P.

67. Souhlasit s podáním žádosti na projekt „Lesopark za nemocnicí ve Varnsdorfu“ do výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu životního prostředí – Prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny; oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny.

Usnesení č. 63/2010
Rada města rozhodla schválit:
1. Z titulu funkce zřizovatele Městskému divadlu Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Partyzánů 1442 změnu závazných ukazatelů na rok 2010 dle předloženého návrhu.

2. Z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Seifertova 2471 změnu závazných ukazatelů na rok 2010 dle předloženého návrhu.

3. Z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Poštovní 1428 změnu závazných ukazatelů na rok 2010 dle předloženého návrhu.

4. Z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Národní 1617 změnu závazných ukazatelů na rok 2010 dle předloženého návrhu.

5. Z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, příspěvkové organizaci, T. G. Masaryka 2180 změnu závazných ukazatelů na rok 2010 dle předloženého návrhu.

6. Z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Nezvalova 2024 změnu závazných ukazatelů na rok 2010 dle předloženého návrhu.

7. Z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Křižíkova 2757 změnu závazných ukazatelů na rok 2010 dle předloženého návrhu.

8. Z titulu funkce zřizovatele Mateřské škole Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Pražská 2812 změnu závazných ukazatelů na rok 2010 dle předloženého návrhu.

9. Z titulu funkce zřizovatele Základní škole Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Bratislavská 994 změnu závazných ukazatelů na rok 2010 dle předloženého návrhu.

10. Z titulu funkce zřizovatele Základní škole Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Edisonova 2821 změnu závazných ukazatelů na rok 2010 dle předloženého návrhu.

11. Z titulu funkce zřizovatele Základní škole Varnsdorf, příspěvkové organizaci, náměstí E. Beneše 469 změnu závazných ukazatelů na rok 2010 dle předloženého návrhu.

12. Z titulu funkce zřizovatele Základní škole Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Seifertova 1650 změnu závazných ukazatelů a odpisového plánu na rok 2010 dle předloženého návrhu.

13. Z titulu funkce zřizovatele Interaktivní základní škole Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Karlova 1700 změnu závazných ukazatelů na rok 2010 dle předloženého návrhu.

14. Harmonogram rozpočtových prací a pravidla pro přípravu rozpočtu města Varnsdorf na rok 2011 dle předloženého návrhu.

15. Zpětnou úhradu 3.520,- Kč paní H. F., ředitelkou MŠ Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvková organizace na účet PO dle předloženého návrhu.

16. Finanční příspěvek 5.000,- Kč v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf žadateli Tomáši Beranovi na nadstandardní reprezentaci města.

17. Navýšení spolufinancování neinvestičního projektu „Chceme si hrát a nové věci poznávat“ v rámci 2. kola Programu prevence kriminality ČR v Ústeckém kraji o částku 9.351,- Kč.

18. Vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM dle předloženého návrhu.

19. Vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle předloženého návrhu.

20. Vyplacení finančního příspěvku členům Komise k projednávání přestupků města Varnsdorf dle předloženého návrhu.

21. Program na XXXVI. zasedání ZM, které se uskuteční dne 30. 9. 2010 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Různé
3.01 Veřejnoprávní smlouvy
3.02 Souhlas se zajištěním financování projektu „Rekonstrukce zeleně na hřbitově ve Varnsdorfu“
3.03 Zřízení třídy MŠ při ZŠ Varnsdorf, Bratislavská 994, p.o.
3.04 Žádost o finanční podporu Severočeskému filharmonickému sboru Česká Lípa - Liberec
3.05 Zprávy předauditního šetření
3.06 Jmenování ředitelky Domu dětí a mládeže Varnsdorf – návrh na zrušení usnesení RM
3.07 Vydání Obecně závazných vyhlášek č. 2/2010 a 3/2010 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného právního předpisu
3.08 Návrh Obecně závazné vyhlášky číslo…., o regulaci provozu výherních hracích přístrojů na území města Varnsdorf
4. Zprávy výborů ZM
5. Převody majetku města
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr.

Usnesení č. 64/2010
Rada města rozhodla pověřit:
1. Starostu města podpisem dodatku ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce městského divadla Varnsdorf I. etapa - stavební úpravy a přístavba sociálních zařízení“, kterým se prodlužuje termín dokončení stavby do 31. 10. 2010 a navyšuje se cena díla o 415.260,- Kč.

2. Starostu města podpisem smlouvy o dílo na akci „Výměna oken v části bytových domů č.p. 2739, 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“ s cenou díla 828.700,- Kč.

3. Starostu města podpisem smlouvy na dodávku nábytku do společenské místnosti na Hrádku s a.s. TON, Bystřice pod Hostýnem s cenou 282.300,- Kč.

4. Starostu města podpisem smlouvy o dílo na zhotovení dokumentace pro územní řízení (zřízení zastávky na železniční trati Varnsdorf – Seifhennersdorf) s firmou DOMYJINAK s.r.o., Malá Skála za cenu 294.000,- Kč.

5. Starostu města podpisem smlouvy o dílo s ISA – Ing. Vlastimil Houska na zajištění technické pomoci ve stádium přípravy a realizace akcí: Obnova povodňových škod ve městě Varnsdorf vzniklých v roce 2010 dle předloženého návrhu.

6. Starostu města podpisem smlouvy o dílo na provedení odbahnění vodních nádrží Kočka, Valcha a u Billy ve Varnsdorfu s firmou HORÁK s.r.o. dle předloženého návrhu.

7. Starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Schindler CZ, a. s., Řevnická 170/4, 155 21 Praha 5,IČ 27127010 na akci „Rekonstrukce výtahu v obytném panelovém domě č. p. 2739 ve Varnsdorfu“ za cenu 1.120.000,- Kč bez DPH.

8. Starostu města podpisem „Smlouvy o výpůjčce přístřešku na zpětný odběr elektrozařízení“ s firmou Asekol s.r.o.“ a „Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů s firmou Elektrowin a.s.“ a dále „Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění povinností vyplývajících z provozování místa zpětného odběru elektrozařízení“ s firmou EKO servis Varnsdorf a.s.

9. Starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na provádění čistících a úklidových prací v budovách MěÚ (nám. E. Beneše 470 a T. G. Masaryka 1838) s firmou Pavel Mensa, Dolní Podluží 175, 407 55 dle rozhodnutí rady města.

Usnesení č. 65/2010
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Konání Fóra Zdravého města Varnsdorf dne 4. 10. 2010 ve Studentském klubu Střelnice.

2. Zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení RM.


Usnesení č. 66/2010
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení RM č. 37/2010/7 ze dne 27. 5. 2010.

2. Usnesení RM č. 37/2010/86 ze dne 27. 5. 2010.

3. Usnesení RM č. 47/2010/43 ze dne 24. 6. 2010.

Ing. Josef Poláček    Mgr. Petr Šmíd
starosta města        místostarosta