Usnesení z 84. schůze Rady města Varnsdorf

 

která se konala dne 19.04.2018            

 

 

Program jednání rady města:

1. Různé

1.01 Uzavření Smlouvy o poskytování služeb „Poradenství při tvorbě a aplikaci strategie ŘLZ“

 

 

1. Různé

1.01 Uzavření Smlouvy o poskytování služeb „Poradenství při tvorbě a aplikaci strategie ŘLZ“
Usnesení č. 176/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o poskytnutí služeb „Poradenství při tvorbě a aplikaci strategie ŘLZ“ s vybraným dodavatelem společností M.C.TRITON, spol. s r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, IČ 49622005 za cenu ve výši 280.000 Kč bez DPH.

 

 

 

 

Ing. Stanislav Horáček                                                               Josef Hambálek

starosta města                                                                          místostarosta města