Usnesení z 83. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 28. 7. 2010 

Rada města projednala:
1. Převody majetku města
2. Různé
a) Žádost o povolení použití znaku města


Usnesení č. 56/2010
Rada města rozhodla:
1. Pronajmout byt 1+2 v domě č.p. 2740/54, ul. Křižíkova, Varnsdorf manželům J. a F. S. na dobu určitou do 30. 6. 2011 dle předloženého návrhu.

2. Povolit použití znaku města Varnsdorf Tenisovému oddílu TJ Slovan Varnsdorf na propagačních materiálech při pořádání mezinárodního turnaje v tenise ve dnech 21. 8. – 22. 8. 2010. 


Ing. Josef Poláček    Karel Dubský
starosta města        místostarosta