Usnesení z 82. schůze Rady města Varnsdorf

USNESENÍ

z 82. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 1. 7. 2010 

Rada města projednala:
1. Různé
a) Rozhodnutí o veřejné zakázce


Usnesení č. 55/2010
Rada města rozhodla zrušit:
1. Výběrové řízení na akci „MěÚ Varnsdorf č.p. 470 – stavební úpravy hygienických zařízení, podepření zkorodovaných nosníků stropu nad 2. PP“ s tím, že bude vyhlášeno nové výběrové řízení.

 

Ing. Josef Poláček    Mgr. Petr Šmíd
starosta města        místostarosta