Usnesení z 82. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 22.03.2018 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
1.02 Žádosti o přijetí účelově určeného daru příspěvkovou organizací města
1.03 Žádost o individuální dotaci Pavla Nejtka
1.04 Žádost o individuální dotaci spolku DRUG-OUT Klub
1.05 Žádost o individuální dotaci na zajištění regionálně poskytovaných sociálních služeb pro příspěvkovou společnost Kostka Krásná Lípa
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé

3.01 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
3.02 Zdravotní péče ve Šluknovském výběžku
3.03 Doplnění programu na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2018 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 120/2018
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2018 dle předloženého návrhu.


1.02 Žádosti o přijetí účelově určeného daru příspěvkovou organizací města
Usnesení č. 121/2018
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit přijetí účelově určeného daru dle předloženého návrhu.


1.03 Žádost o individuální dotaci
Usnesení č. 122/2018/1
Rada města rozhodla nedoporučit Zastupitelstvu města Varnsdorf poskytnutí dotace P. N., Svatoplukova 387/1, 128 00 Praha na projekt Weekend 70MM v požadované výši.

a dále

Usnesení č. 122/2018/2
Rada města rozhodla poskytnout dotaci P. N., Svatoplukova 387/1, 128 00 Praha na projekt Weekend 70MM ve výši 20.000 Kč.


1.04 Žádost o individuální dotaci spolku DRUG-OUT Klub, z.s
Usnesení č. 123/2018
Rada města rozhodla neposkytnout dotaci DRUG-OUT Klub, z.s, Velká Hradební 13/47, 400 01 Ústí nad Labem pro projekt Poradna pro závislosti Varnsdorf.


1.05 Žádost o individuální dotaci na zajištění regionálně poskytovaných sociálních služeb pro příspěvkovou společnost Kostka Krásná Lípa
Usnesení č. 124/2018
Rada města rozhodla neposkytnout dotaci příspěvkové společnosti Kostka Krásná Lípa, Masarykova 1094/4, Krásná Lípa 407 46, na zajištění regionálně poskytovaných sociálních služeb.

 

2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 125/2018
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2739/11, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní A. B. do 31.03.2019. 1. náhradnice paní B. L. do 31.03.2019. 


Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 126/2018
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2739/31, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu M. B. a paní M. L. na dobu určitou do 31.03.2019. 1. náhradník R. R. do 31.12.2018.  2. náhradník pan J. D. a paní M. P. do 31.03.2019.


Návrhy na prodloužení nájemních smluv sjednaných na dobu určitou do 30.04.2018
Usnesení č. 127/2018/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/1, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. Š. do 31.12.2018 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 127/2018/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/14, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu D. A. do 30.04.2019.

a dále

Usnesení č. 127/2018/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/17, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní Ž. K. do 30.04.2019.

a dále

Usnesení č. 127/2018/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/30, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu P. B. do 30.04.2019.

a dále

Usnesení č. 127/2018/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/34, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní I. B. do 30.04.2019.

a dále

Usnesení č. 127/2018/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/49, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům P. a M. V. do 30.04.2019.

a dále

Usnesení č. 127/2018/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/7, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní T. T. a panu P. M. do 30.04.2019.

a dále

Usnesení č. 127/2018/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/71, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní S. G. do 30.04.2019.

a dále

Usnesení č. 127/2018/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/39, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu R. H. a paní H. S. do 30.04.2019.

a dále

Usnesení č. 127/2018/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/57, ul.  K. Světlé ve Varnsdorfu paní L. K. do 30.04.2019.

a dále

Usnesení č. 127/2018/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/58, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní M. V. do 30.04.2019.

a dále

Usnesení č. 127/2018/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/10, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům S. a J. V. do 30.04.2019.

a dále

Usnesení č. 127/2018/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/12, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní H. F. do 30.04.2019.

a dále

Usnesení č. 127/2018/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/45, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu L. O. do 30.04.2019.

a dále

Usnesení č. 127/2018/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/15, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. Z. do 30.04.2019.

a dále
 
Usnesení č. 127/2018/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2740/30, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu pan J. S. do 30.04.2019.

a dále

Usnesení č. 127/2018/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/39, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. K. do 30.04.2019.

a dále

Usnesení č. 127/2018/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/52, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní O. K. do 30.04.2019.

a dále

Usnesení č. 127/2018/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/11, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. K. do 30.04.2019.

a dále

Usnesení č. 127/2018/20
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/2, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu pan P. H. do 30.04.2019.

a dále

Usnesení č. 127/2018/21
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/20, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. D. do 31.12.2018 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 127/2018/22
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/27, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní Z. M. do 30.04.2019.

a dále
 
Usnesení č. 127/2018/23
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/42, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. K. do 30.04.2019.

a dále

Usnesení č. 127/2018/24
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/46, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní H. F. do 30.04.2019.

a dále

Usnesení č. 127/2018/25
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/48, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu L. P. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 127/2018/26
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na  byt garsoniéra v domě č. p. 2741/50, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní N. K. do 30.04.2019.

a dále

Usnesení č. 127/2018/27
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/60, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní D. H. do 30.04.2019.

a dále
    
Usnesení č. 127/2018/28
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/62, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu K. J. do 30.04.2019.

a dále
 
Usnesení č. 127/2018/29
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 1954/10, ul. Legií ve Varnsdorfu paní P. N. do 30.04.2019.

a dále

Usnesení č. 127/2018/30
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+1 v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/32, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu P. B. do 30.04.2019

a dále
 
Usnesení č. 127/2018/31
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/36, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní M. M. do 30.04.2019.

a dále

Usnesení č. 127/2018/32
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+1 v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/40, ul. Lesní ve Varnsdorfu  paní A. Š. do 30.04.2019.

a dále

Usnesení č. 127/2018/33
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/41, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní N. Š. do 30.04.2019.

a dále

Usnesení č. 127/2018/34
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/5, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní D. R. do 30.04.2019.

a dále

Usnesení č. 127/2018/35
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/54, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní H. B. do 30.04.2019.

a dále
 
Usnesení č. 127/2018/36
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/71, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu Z. B. do 30.04.2019.

a dále
 
Usnesení č. 127/2018/37
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/12, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. P. do 30.04.2019.

a dále

Usnesení č. 127/2018/38
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/17, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní Z. H. do 31.12.2018 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 127/2018/39
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě  č. p. 3307/25, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. T. a paní Z. H. do 30.04.2019.

a dále
 
Usnesení č. 127/2018/40
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/34, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. M. do 30.04.2019.

a dále

Usnesení č. 127/2018/41
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 3321/17, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. M. do 30.04.2019.

a dále

Usnesení č. 127/2018/42
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 3321/2, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu D. A. do 30.04.2019 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 127/2018/43
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 3321/20, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu L. K. do 30.04.2019.

a dále

Usnesení č. 127/2018/44
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2290/A/10, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní L. J. a panu P. T. do 30.04.2019.

a dále
 
Usnesení č. 127/2018/45
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/3, Prašná ve Varnsdorfu manželům J. a  E. L. do 30.04.2019.

a dále
 
Usnesení č. 127/2018/46
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/4, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní M. R. do 30.04.2019 dle předloženého návrhu.

a dále
 
Usnesení č. 127/2018/47
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2290/B/6 ul. Prašná ve Varnsdorfu paní B. V. do 30.04.2019.

a dále

Usnesení č. 127/2018/48
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/9, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. W. a panu P. M. do 30.09.2018 dle předloženého návrhu.


Návrhy na neprodloužení nájemních smluv na byty sjednaných na dobu určitou do 30.04.2018
Usnesení č. 128/2018/1
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/55, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. Z.

a dále
 
Usnesení č. 128/2018/2
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/29, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní A. T.

 

2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej části p. p. č. 3814/22 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 129/2018
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 3814/22 – trvalý travní porost v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 1519/133 a p. p. č. 1519/148 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 130/2018
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1519/133 – zastavěná plocha a p. p. č. 1519/148 – zahrada v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 74/5 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 131/2018/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 74/5 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 131/2018/2
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města převést část p. p. č. 74/5 o výměře 1 m2 (část uvedena jako p. p. č. 74/6) za podmínek uvedených ve smlouvě o budoucí kupní smlouvě mezi městem Varnsdorf a Povodí Ohře s.p. na části pozemků zasažených při rekonstrukci zdiva Mandavy.


Žádost o prodej části p. p. č. 1686/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 132/2018/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 1686/1 – ostatní plocha v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 132/2018/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 1686/1 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.

a dále

Usnesení č. 132/2018/3
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města převést část p. p. č. 1686/1 – ostatní plochu v k. ú. Varnsdorf za částku 200 Kč/m2.


Žádost o ukončení Nájemní smlouvy a následný pronájem části p. p. č. 6353/9 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 133/2018/1
Rada města rozhodla ukončit Nájemní smlouvu č. 32/2009 na pronájem části p. p. č. 6353/9 v k. ú. Varnsdorf ke dni 28.02.2018.

a dále

Usnesení č. 133/2018/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 6353/9 o výměře 235 m2 v k. ú. Varnsdorf panu J. S. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o ukončení Nájemní smlouvy a následný pronájem části p. p. č. 6353/9 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 134/2018/1
Rada města rozhodla ukončit Nájemní smlouvu č. 28/2016 na pronájem části p. p. č. 6353/9 v k. ú. Varnsdorf ke dni 28.02.2018.

a dále

Usnesení č. 134/2018/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 6353/9 o výměře 200 m2 v k. ú. Varnsdorf panu L. B. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o ukončení Nájemní smlouvy na pronájem p. p. č. 384, p. p. č. 381 a p. p. č. 380/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 135/2018/1
Rada města rozhodla ukončit Nájemní smlouvu č. 16/2017 na pronájem p. p. č. 384, p. p. č. 381 a části p. p. č. 380/1 v k. ú. Varnsdorf ke dni 28.02.2018.

a dále

Usnesení č. 135/2018/2
Rada města rozhodla vydat souhlas s umístěním karavanu na části p. p. č. 380/1 v k. ú. Varnsdorf do 30.06.2018.


Žádost o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti cesty
Usnesení č. 136/2018
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – práva služebnosti cesty, spočívající v právu přístupu a příjezdu k domu č.p. 424 ve Varnsdorfu na  p. p. č. 1547/1 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem č.p. 424 ve Varnsdorfu za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 137/2018
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav plynové přípojky k domu č. p. 2483 na p. p. č. 1885/16 – ostatní plocha v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) aj. Š. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury vystavené na základě objednávky oprávněného. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Příkazní smlouva - Výkon technického dozoru a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 138/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Příkazní smlouvy s vybraným dodavatelem  Correct BC, s.r.o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25028588 na akci „Technický dozor a koordinátor BOZP při realizaci stavby „Úprava prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu“ za cenu 186.340 Kč vč. DPH.


Smlouva o dílo „Oprava fasády objektu č. p. 512 ve Varnsdorfu dle PD – Ing. Michal Burda“
Usnesení č. 139/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem TERMI s. r. o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, IČ  25032640 na akci „Oprava fasády objektu č. p. 512 ve Varnsdorfu dle PD – Ing. Michal Burda“ za cenu 535.478 Kč vč. DPH.


Pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 512
Usnesení č. 140/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání uzavřenou mezi městem Varnsdorf a Mgr. V. K. na dobu neurčitou za cenu 500 Kč/m2/rok + energie dle skutečných spotřeb v objektu č. p. 512 v k. ú. Varnsdorf.

    
Pronájem nebytových prostor v objektu č. p. 512
Usnesení č. 141/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání uzavřenou mezi městem Varnsdorf a paní P. F. na dobu neurčitou za cenu 500 Kč/m2/rok + energie dle skutečných spotřeb v objektu č. p. 512 v k. ú. Varnsdorf.
    

Vypracování projektových dokumentací a zajištění inženýrských činností pro rekonstrukce a opravy částí soustavy veřejného osvětlení města Varnsdorf
Usnesení č. 142/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o dílo na vypracování projektových dokumentací a zajištění inženýrských činností pro rekonstrukce a opravy částí soustavy veřejného osvětlení města Varnsdorf se společností Siemens, s.r.o., Siemensova 1, Praha 13, za cenu 561.872 Kč (bez DPH) a v rozsahu dle předložené nabídky.

 

3. Různé

3.01 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
Usnesení č. 143/2018
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku oddávajícím dle návrhu tajemníka MěÚ.


3.02 Zdravotní péče ve Šluknovském výběžku
Usnesení č. 144/2018
Rada města rozhodla pověřit starostu města jednáním s Krajskou zdravotní, a.s. o poskytnutí prostor v areálu Nemocnice Varnsdorf, p.o. pro zajištění zdravotní péče obyvatel Šluknovského výběžku.


3.03 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 145/2018
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 3. Různé takto:
3.01 Poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2018 v rámci Koncepce podpory sportu
3.02 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2017


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

 

Ing. Stanislav Horáček                                       Josef Hambálek 
starosta města                                                  místostarosta města