Usnesení z 80. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 14. 6. 2010 

Rada města projednala:
1. Různé
a) Schválení projektu do 2. kola Programu prevence kriminality v Ústeckém kraji 2010


Usnesení č. 45/2010
Rada města rozhodla:
1. Že v případě spolufinancování neinvestičního projektu „Chceme si hrát a nové věci poznávat“ v rámci 2. kola Programu prevence kriminality ČR 2010 v Ústeckém kraji, Město Varnsdorf zajistí spolufinancování projektu ve výši 40.649,- Kč, tj. 33,69 % z celkového projektu.

 

Usnesení č. 46/2010
Rada města rozhodla schválit:
1. Navrhovaný projekt v rámci 2. kola Programu prevence kriminality ČR 2010 v Ústeckém kraji na rok 2010. 

Ing. Josef Poláček     Mgr. Petr Šmíd
starosta města         místostarosta