Usnesení z 80. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 15.05.2014 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací
1.02 Zpráva o dodržení závazných ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací za rok 2013 
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkovou organizaci
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Odvolání a jmenování z funkce člena Sociální komise – doplňkové péče
3.02 Žádost o schválení projektu a zajištění spoluúčasti
3.03 Organizace provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2014
3.04 Koncepce Městského informačního centra (MIC)
3.05 Odvolání z funkce člena Komise pro cestovní ruch a přeshraniční spolupráci
3.06 Ukončení Mandátní smlouvy mezi Městem Varnsdorf a Regia a.s. o zajištění provozu Městského informačního střediska
3.07 Smlouva o spolupráci mezi společností Seznam.cz, a. s. a Městem Varnsdorf
3.08 Jmenování redakční rady webových stránek města Varnsdorf
3.09 Převod vozidla
3.10 Informace z komisí města
3.11 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3.12 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr


1.Finanční záležitosti

1.01 Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací
Usnesení č. 153/2014/1
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 pro příspěvkové organizace mateřské školy dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.

a dále

Usnesení č. 153/2014/2
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 pro příspěvkové organizace základní školy dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.

a dále

Usnesení č. 153/2014/3
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 pro příspěvkové organizace školní jídelny dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.

a dále

Usnesení č. 153/2014/4
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2013 pro příspěvkové organizace Městské divadlo Varnsdorf, Městskou knihovnu Varnsdorf, Dům dětí a mládeže a Nemocnici Varnsdorf dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.


1.02 Zpráva o dodržení závazných ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací za rok 2013 
Usnesení č. 154/2014/1
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu o dodržení závazných ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací za rok 2013.

a dále

Usnesení č. 154/2014/2
Rada města rozhodla schválit ZŠ Varnsdorf Edisonova opatření dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 154/2014/3
Rada města rozhodla uložit řediteli Nemocnice Varnsdorf, příspěvková organizace připravit možnosti transformace Nemocnice Varnsdorf, příspěvková organizace na jinou vhodnou právní formu do 30.06.2014.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2014 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 155/2014
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2014 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrh na přidělení bytu zvláštního určení
Usnesení č. 156/2014
Rada města rozhodla pronajmout byt zvláštního určení 1+kk v domě č. p. 2970/29, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní R. P. na dobu určitou do dne 31.05.2015 dle předloženého návrhu. 


Žádost o pronájem městského bytu
Usnesení č. 157/2014
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti o pronájem městského bytu paní L. J.


Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 158/2014
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/9, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní E. V. na dobu určitou do 30.06.2015 dle předloženého návrhu.


Žádosti o prodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 159/2014/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/5, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům J. a D. Š. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/1, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. Š. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/21, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům M. a L. N. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/26, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. M. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/28, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní J. M. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/33, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. C. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/60, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní D. Z. do 30.06.2015.
a dále

Usnesení č. 159/2014/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/64, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. K. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/19, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům V. a P. H. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/17, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní J. K. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/10, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní J. B. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/35, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní M. Ch. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/9, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům J. a H. R. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2290/C/5, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní K. J. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/16, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní A. S. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/20, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. S. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/27, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. S. a panu P. B. do 30.06.2015

a dále

Usnesení č. 159/2014/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/33, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní P. G. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/50, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. B. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/20
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/13, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní S. N. a panu Z. H. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/21
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/19, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. B. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/22
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/2, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu O. R. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/23
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/22, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. P. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/24
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/68, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. D. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/25
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/22, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní O. Š. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/26
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/26, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. P. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/27
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/52, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. J. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/28
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/70, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. S. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/29
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/18, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní L. Š. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/30
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/20, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. V. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/31
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/22, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. C. do 30.06.2015.
a dále

Usnesení č. 159/2014/32
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/24, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. S. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/33
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/25, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. J. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/34
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 3307/27, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. E. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/35
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/28, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. P. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/36
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/29, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. D. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/37
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/4, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. Š. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/38
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/2/A, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní M. T. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/39
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/8, ul. Prašná ve Varnsdorfu manželům V. a K. P. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/40
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/66, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. G. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/41
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/51, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. K. a panu R. G. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/42
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/53, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. R. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/43
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/44, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu I. S. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/44
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 3307/32, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu B. L. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/45
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/11, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. Č. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/46
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/6, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní Z. H. do 30.06.2015.

a dále

Usnesení č. 159/2014/47
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2761, ul. Kovářská ve Varnsdorfu paní L. K. do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 159/2014/48
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/31, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům T. a E. M. do 31.12.2014 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 159/2014/49
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/43, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní A. K. do 31.12.2014 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 159/2014/50
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/45, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu L. O. do 31.12.2014 dle předloženého návrhu.


2.02 Majetkové záležitosti

Odstoupení od nájemní smlouvy
Usnesení č. 160/2014
Rada města rozhodla vypovědět smlouvu a tím ukončit nájemní smlouvu č. 8/2009.


Odstoupení od nájemní smlouvy
Usnesení č. 161/2014
Rada města rozhodla odstoupit od smlouvy a tím ukončit nájemní smlouvu č. 23/2011.


Nabytí části p. p. č. 1548/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 162/2014/1
Rada města rozhodla doporučit Zastupitelstvu města nabýt část p. p. č. 1548/2 a část p. p. č. 1548/3 vše v     k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 162/2014/2
Rada města rozhodla zadat zpracování skutečného zaměření stavu p. p. č. 1548/2 a p. p. č. 1548/3 vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 192/26 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 163/2014
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 192/26 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 1239/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 164/2014
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 1239/3 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 2525 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 165/2014
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 2525 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem části p. p. č. 3433/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 166/2014
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 3433/2 o výměře 328 m2 a část p. p. č. 3434 o výměře 140 m2 vše k. ú. Varnsdorf panu O. L. za účelem užívání zahrady a přístupu k domu č. p. 2326 za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o pronájem p. p. č. 3085/1 a p. p. č. 3085/2 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 167/2014
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 3085/1 o výměře 629 m2 a část p. p. č. 3085/2 o výměře 258 m2 vše k. ú. Varnsdorf panu O. Z., za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 168/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení splaškové kanalizace, pitné vody a plynové přípojky vše na p. p. č. 4962 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a R. K. a A. K. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 169/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení přípojky NN na p. p. č. 921v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o pacht p. p. č. 6672, p. p. č. 6673, část p. p. č. 6659/1vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 170/2014
Rada města rozhodla zveřejnit záměr propachtovat p. p. č. 6672, p. p. č. 6673, část p. p. č. 6659/1 vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 171/2014
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kanalizačního řádu a umístění odlehčovací komory na nemovitostí p. p. č. 4548/1, p. p. č. 5436/6, p. p. č. 5436/5, p. p. č. 5436/4, p. p. č. 5436/3, p. p. č. 5436/1, p. p. č. 5435/1, p. p. č. 4549/2, p. p. č. 4552/1 a p. p. č. 4572 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeská vodárenská společnost a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši dle znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne zapsání do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 1 kalendářního měsíce od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Snížení energetické náročnosti MŠ Pražská Varnsdorf“
Usnesení č. 172/2014/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti MŠ Pražská Varnsdorf“ zadané v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeči: S-BAU BOHEMIA, spol. s r. o.,Krajská 66/7, 412 01 Litoměřice, IČ 25484478.

a dále

Usnesení č. 172/2014/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou S-BAU BOHEMIA, spol. s r. o.,Krajská 66/7, 412 01 Litoměřice, IČ 25484478 na akci„Snížení energetické náročnosti MŠ Pražská, Varnsdorf“ za cenu 7.127.554 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Snížení energetické náročnosti MŠ Křižíkova Varnsdorf“
Usnesení č. 173/2014/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti MŠ Křižíkova Varnsdorf“ zadané v otevřeném řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeči: ALLKON s. r. o., Okružní 350, 435 13 Meziboří, IČ 25008196.

a dále

Usnesení č. 173/2014/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou ALLKON s. r. o., Okružní 350, 435 13 Meziboří, IČ 25008196 na akci„Snížení energetické náročnosti MŠ Křižíkova, Varnsdorf“ za cenu 4.266.265,05 Kč bez DPH.


Rozšíření a optimalizace PD na akci „Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 174/2014
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s PK h projekt Praha na akci ,,Rozšíření a optimalizace prováděcí PD akce Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu“ v ceně 289.000 Kč + DPH.


Dodatek č. 3 na akci „Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 175/2014
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 10000085121/6005 uzavřené dne 19.12.2012 mezi Městem Varnsdorf a firmou SKANSKA a. s. Praha na akci ,,Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu“.


3. Různé

3.01 Odvolání a jmenování člena Sociální komise – doplňkové péče
Usnesení č. 176/2014/1
Rada města rozhodla odvolat paní Lenku Kovalevovou z funkce člena Sociální komise – doplňkové péče do konce volebního období 2010 ─ 2014 na vlastní žádost.

a dále

Usnesení č. 176/2014/2
Rada města rozhodla jmenovat ode dne 01.05.2014 paní Hanu Cupalovou do funkce člena Sociální komise – doplňkové péče do konce volebního období 2010 ─ 2014.


3.02 Žádost o schválení projektu a zajištění spoluúčasti
Usnesení č. 177/2014
Rada města rozhodla schválit projekt ,,Mříže“ a zajištění spolufinancování v minimální výši 18,46%.


3.03 Organizace provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2014
Usnesení č. 178/2014
Rada města rozhodla souhlasit s organizací provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2014 dle předloženého návrhu.


3.04 Koncepce Městského informačního centra (MIC)
Usnesení č. 179/2014
Rada města rozhodla doporučit zastupitelstvu města schválit Koncepci MIC.


3.05 Odvolání z funkce člena Komise pro cestovní ruch a přeshraniční spolupráci
Usnesení č. 180/2014
Rada města rozhodla odvolat paní Vieru Bortlovou z funkce člena Komise pro cestovní ruch a přeshraniční spolupráci Rady města Varnsdorf do konce volebního období 2010 ─ 2014 na vlastní žádost.


3.06 Ukončení Mandátní smlouvy mezi Městem Varnsdorf a Regia a. s. o zajištění provozu Městského informačního střediska
Usnesení č. 181/2014
Rada města rozhodla ukončit Mandátní smlouvu mezi Městem Varnsdorf a Regia a. s. o zajištění provozu Městského informačního střediska dohodou ke dni 30.06.2014.


3.07 Smlouva o spolupráci mezi společností Seznam.cz, a. s. a Městem Varnsdorf
Usnesení č. 182/2014
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o spolupráci mezi Městem Varnsdorf a obchodní firmou Seznam.cz, a. s.


3.08 Jmenování redakční rady webových stránek města Varnsdorf
Usnesení č. 183/2014
Rada města rozhodla jmenovat redakční radu webových stránek města Varnsdorf ve složení Martin Havlíček, Jiřina Trebatická, Ing. Lubomír Samuhel, Jiří Sucharda, Jan Louka a pověřená pracovnice MIC Varnsdorf.


3.09 Převod vozidla
Usnesení č. 184/2014
Rada města rozhodla doporučit zastupitelstvu města převod vozidla Ford Fusion - RZ 2U68296, VIN – WF0UXXGAJU5P30237 z evidence majetku MP k hospodaření příspěvkové organizaci Městské divadlo. Náklady za převod vozidla uhradí Městské divadlo Varnsdorf, příspěvková organizace.


3.10 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.11 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 185/2014
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


3.12 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 186/2014
Rada města rozhodla schválit program na XXXV. zasedání ZM, které se uskuteční dne 29.05.2014 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr


MARTIN LOUKA                                                                                              KAREL DUBSKÝ 
starosta města                                                                                             místostarosta města