Usnesení z 8. schůze Rady města Varnsdorf

25. 1. 2019 - +DiS. Tomáš Secký
Usnesení ze 8. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 24.01.2019 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města.

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Jmenování dotační pracovní komise pro rok 2019
2.02 Doplnění programu na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr


1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 17/2019
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/47, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu  paní A. Ch. do 28.02.2020. 1. náhradník paní L. P. a pan D. P. do 30.06.2019. 2. náhradník paní A. V. do 28.02.2020.


Návrhy o pronájem bytu zvláštního určení 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou
Usnesení č. 18/2019/1
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/20, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu Vl. V. na dobu určitou do 28.02.2020. 

a dále

Usnesení č. 18/2019/2
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 3321/11, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní E. V. na dobu určitou do 28.02.2020.
 

Žádost o schválení přechodu nájmu
Usnesení č. 19/2019
Rada města rozhodla neschválit přechod nájmu bytu 1+2 v domě č. p. 2741/48, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu z pana L. P. na paní P. B.  


Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy na byt 1+1
Usnesení č. 20/2019
Rada města rozhodla trvat na navrácení bytu 1+1 v domě č. p. 3014/43, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu od paní Š. B. městu Varnsdorf.      


Návrhy na prodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 21/2019/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/3, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu R. Š. do 28.02.2020.

a dále

Usnesení č. 21/2019/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK  v domě č. p. 2739/35, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu J. P. do 28.02.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 21/2019/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/41, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu J. K. do 28.02.2020.

a dále
 
Usnesení č. 21/2019/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/1, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní V. V. do 28.02.2020.

a dále

Usnesení č. 21/2019/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/15, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní A. B. do 28.02.2020.

a dále

Usnesení č. 21/2019/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/24, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům J. a F. H. 28.02.2020.

a dále

Usnesení č. 21/2019/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/25, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní A. F. do 28.02.2020.

a dále

Usnesení č. 21/2019/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/49, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu J. R. do 28.02.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 21/2019/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/24, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. Dohnalové do 28.02.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 21/2019/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/39, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní E. K. do 28.02.2020.

a dále

Usnesení č. 21/2019/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3300/5, ul. Kostelní ve Varnsdorfu paní A. Š. do 28.02.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 21/2019/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2740/54, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní Š. P. do 28.02.2020.

a dále

Usnesení č. 21/2019/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2740/06, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. H. do 28.02.2020.

a dále

Usnesení č. 21/2019/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/57, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. H. do 28.02.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 21/2019/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/58, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní E. V. do 28.02.2020.

a dále

Usnesení č. 21/2019/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/61, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. M. a panu J. H. do 28.02.2020.

a dále

Usnesení č. 21/2019/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 2741/68, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu S. T. do 28.02.2020.

a dále

Usnesení č. 21/2019/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+1 v domě č. p. 2970/10, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům J. a Ch. P. do 28.02.2020.

a dále

Usnesení č. 21/2019/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě č. p. 2970/21, ul. Lesní  ve Varnsdorfu paní D. Č. do 28.02.2020.

a dále

Usnesení č. 21/2019/20
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě č. p. 2970/44, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní Š. Š. do 28.02.2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 21/2019/21
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na BZU 1+KK v domě č. p. 2970/72, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní J. N. do 28.02.2020.

a dále

Usnesení č. 21/2019/22
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/22, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu D. B. do 28.02.2020.


Návrh na neprodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 22/2019
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 2741/68, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu H. N.


Žádost o schválení podnájmu bytu v družstevním domě
Usnesení č. 23/2019
Rada města rozhodla schválit podnájem bytu 1+KK v domě Bytového družstva Varnsdorf č. p. 3300/24, ul. Kostelní ve Varnsdorfu paní E. M. pro paní M. R. ode dne 01.02.2019 do dne 31.01.2020.


Žádost o uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu v družstevním domě
Usnesení č. 24/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o nájmu bytu 1+KK v domě Bytového družstva Varnsdorf č. p. 3300/30, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu s novým členem družstva s paní L. V.  dle předloženého návrhu.       


1.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 167 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 25/2019
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 167 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o prodej 7721/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 26/2019/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 7721/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 26/2019/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 7721/1, která je územním plánem určena k výstavbě nízkopodlažního objektu (cca 2.500 m2) a přizpůsobit přístup z lokality „Hradní“ a vytvořit 5,5 m širokou obslužnou komunikaci.


Žádost o prodej části p. p. č. 5840/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 27/2019/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 5840/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 27/2019/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p. p. č. 5840/1 v k. ú. Varnsdorf dle návrhu žadatele, tak aby byl zachován průjezd do bývalého lomu.


Žádost o prodej p. p. č. 6454 a p. p. č. 6455/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 28/2019
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 6454 a p. p. č. 6455/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 6870/1, 6869/1, 6870/2, 6866, vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 29/2019
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 6870/1, p. p. č. 6870/2, p. p. č. 6866, p. p. č. 6869/1 v k. ú. Varnsdorf.


Návrh na nabytí areálu jatek na ul. Plzeňská, Varnsdorf
Usnesení č. 30/2019
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nabýt do vlastnictví areál bývalých jatek ve Varnsdorfu dražbou.
 

Žádost o prodej p. p. č. 30/21 v  k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 31/2019/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 44/2002 ke dni 31.01.2019.

a dále

Usnesení č. 31/2019/2
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 30/21 o výměře 24 m2 v k. ú. Varnsdorf panu J. G. za cenu 10 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zastavěné plochy garáže.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení č. 32/2019
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 09/2007 na pronájem p. p. č. 5711, p. p. č. 5716 a p. p. č. 5714/1 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.03.2019.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení č. 33/2019
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 49/2007 na pronájem části p. p. č. 7019 a části p. p. č. 7015/1 v    k. ú. Varnsdorf ke dni 31.12.2018.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě
Usnesení č. 34/2019
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizace a vodovodu na části p. p. č. 120, p. p. č. 8173, p. p. č. 1532, p. p. č. 8168, p. p. č. 1519/25 a p. p. č. 1425 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČ 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu za každou IS pro výše uvedenou stavbu, ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Výpověď nájmu nebytových prostor
Usnesení č. 35/2019
Rada města rozhodla ukončit nájemní vztah uzavřený mezi městem Varnsdorf a P. F. dohodou a to k 28.02.2019.


Ukončení nájemní smlouvy na pronájem sloupů veřejného osvětlení
Usnesení č. 36/2019
Rada města rozhodla vypovědět nájemní vztah se společností HOSTALEK-WERBUNG s.r.o. k 31.07.2019.


Uzavření smlouvy o dílo na akci ,,Rekonstrukce dřevěných ochozů Evangelického kostela ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 37/2019
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou Truhlárna ReTos Varnsdorf s.r.o., IČ 62739204 s celkovou cenou díla 492.000 Kč bez DPH s odkládací podmínkou účinnosti smlouvy do doby přidělení dotačních prostředků a zajištění financování akce zastupitelstvem města.


Podání žádosti na projekt Rekonstrukce dřevěných ochozů Evangelického kostela ve Varnsdorfu
Usnesení č. 38/2019
Rada města rozhodla souhlasit s podáním žádosti o dotaci do Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2019 na projekt Rekonstrukce dřevěných ochozů Evangelického kostela ve Varnsdorfu.


2. Různé

2.01 Jmenování dotační pracovní komise pro rok 2019
Usnesení č. 39/2019
Rada města rozhodla jmenovat ThMgr. Rolanda Sollocha do funkce předsedy, paní Jiřinu Trebatickou do funkce tajemníka, pana Josefa Hambálka, Mgr. Jana Šišuláka, Tomáše Seckého, DiS., Bc. Daniela Syrovátku, Ing. Ilonu Martinovskou a paní Martu Maryškovou do funkce členů dotační pracovní komise pro rok 2019.


2.02 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 40/2019
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 3. Různé takto:
3.01 Jednací řád Zastupitelstva města Varnsdorf
3.02 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o regulaci hlučných činností
3.03 Schválení podání Programu prevence kriminality a zajištění spolufinancování
3.04 Návrh na nabytí 33 bytových jednotek v k. ú. Varnsdorf
3.05 Návrh na nabytí areálu bývalých Jatek ul. Plzeňská ve Varnsdorfu


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr

 

 

Ing. Stanislav Horáček                                             Josef Hambálek 
starosta města                                                       místostarosta města