Usnesení z 67. shůze Rady města Varnsdorf,

 

která se konala dne 31.10.2013 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Městské divadlo, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Základní školu, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Školní jídelnu, nám. E. Beneše 2926, příspěvkovou organizaci
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkovou organizaci
1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Nemocnici Varnsdorf, příspěvkovou organizaci, Karlova 2280
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Vyjádření OŽP k návrhu usnesení kontrolního výboru ZM
3.02 Prezentace města Varnsdorf na zvukových informačních panelech v Liberci
3.03 Doplnění programu na zasedání ZM
3.04 Žádost o navrácení učeben na ZŠ Střelecká 1800
4. Diskuse
5. Závěr

1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Městské divadlo, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 382/2013
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému divadlu, Partyzánů 1442, příspěvkovéorganizaci změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Základní školu, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 383/2013
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole, Edisonova 2821, příspěvkovéorganizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Školní jídelnu, nám. E. Beneše 2926, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 384/2013
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně, náměstí E. Beneše 2926, příspěvkovéorganizaci změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 385/2013
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkovéorganizaci změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Nemocnici Varnsdorf, příspěvkovou organizaci, Karlova 2280
Usnesení č. 386/2013
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele neschválit Nemocnici Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Karlova 2280 změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem garsoniéry
Usnesení č. 387/2013
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č. p. 2740/14, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu P. P. na dobu určitou do 31.12.2014. 1. náhradník pan L. P. 2. náhradník pan T. L.


Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 388/2013
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2741/35, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. M. do 28.02.2014. 1. náhradník paní M. Š. 2. náhradníci manželé J. a M. V.


Žádosti o prodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 389/2013/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě DPS č. p. 2970/16, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní A. Š. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/12, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. N. na dobu určitou do 31.12.2014 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 389/2013/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/29, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní A. B. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/30, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu P. B. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/31, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům T. a E. M. na dobu určitou do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/42, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu R. M. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/5, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům J. a D. Š. určitou do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/50, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. Š. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/51, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům M. a E. W. na dobu určitou do 31.12.2014 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 389/2013/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/55, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. M. na dobu určitou do 31.12.2014 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 389/2013/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/62, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní H. H. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/65, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu J. B. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/70, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. V. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/8, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu F. N. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/9, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní P. Z. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/30, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu J. K. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/38, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu P. Ch. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/4, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní J. K. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1v domě č. p. 3014/43, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní R. B. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/20
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/53, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům D. a V. M. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/21
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/46, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům B. a V. V. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/22
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/30, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní P. D. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/23
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/41, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. Z. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/24
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/46, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní P. Š. na dobu určitou do 31.12.2014 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 389/2013/25
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/54, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní R. P. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále 

Usnesení č. 389/2013/26
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/6, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní K. V. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/27
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/16, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. T. na dobu určitou do 31.12.2014 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 389/2013/28
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/20, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. D. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/29
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/26, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. V. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/30
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/3, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní E. R. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/31
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/38,
ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu L. K. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/32
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/41, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. K. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/33
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/53, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. K. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále 

Usnesení č. 389/2013/34
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/63, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu M. S. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/35
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/64, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. K. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/36
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/69, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní N. K. a panu D. J. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/37
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/70, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. H. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/38
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/71, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. M. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/39
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/8, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu K. V. na dobu určitou do 31.12.2014 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 389/2013/40
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/1, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům M. a D. P. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/41
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/10, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní N. R. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále 

Usnesení č. 389/2013/42
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/16, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní Z. U. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/43
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/17, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. H. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/44
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/19, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní Ž. E. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/45
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/20, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. D. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/46
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/28, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu D. F. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/47
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/30, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu Fr. a M. H. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/48
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/36, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. Š. a panu K. B. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/49
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/37, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům P. a Z. W. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/50
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/49, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní I. Z. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/51
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/53, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. L. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/52
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/56, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu V. U. na dobu určitou do 31.12.2014 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 389/2013/53
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/62, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu O. N. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/54
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/8, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. D. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/55
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/26, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu T. O. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/56
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/51,ul. Lesní ve Varnsdorfu paní V. Č. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/57
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/1,ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu D. H. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/58
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/17, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu manželům T. a A. K. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/59
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/39, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu T. S. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/60
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/5, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu R. H. a paní H. S. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/61
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/7, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. Š. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/62
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v DPS č. p. 3321/29, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní F. J. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/63
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2290/C/4, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu J. V. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/64
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/1, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní H. J. na dobu určitou do 31.12.2014.

a dále

Usnesení č. 389/2013/65
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/12, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu A. S. na dobu určitou do 31.12.2014.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene
Usnesení č. 390/2013
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu chůze a jízdy na části p. p. č. 3633 v k.ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky domu č. p. 2399 Varnsdorf, K. R. a MUDr. Z. K. MBA (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene včetně vypracování geometrického plánu uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
Usnesení č. 391/2013/1
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kanalizačního řadu na p. p. č. 3189, p. p. č. 3206 vše v k.ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem Severočeská vodárenská společnost a. s. IČ: 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

a dále

Usnesení č. 391/2013/2
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kanalizačního řadu na p. p. č. 2437 v k.ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem Severočeská vodárenská společnost a. s. IČ: 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. 


Žádost o pronájem části p. p. č. 4822 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 392/2013/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 1/2002 na pronájem části p. p. č. 4822 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 392/2013/2
Rada města rozhodla pronajmout paní D. N. část p. p. č. 4822 v k. ú. Varnsdorf o celkové výměře 200 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o prodej části p. p. č. 6576 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 393/2013
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 6576 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.


Žádost o prodej části p. p. č. 5374 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 394/2013
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 5374 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 317 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 395/2013/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 317 v k. ú. Studánka u Rumburku.

a dále

Usnesení č. 395/2013/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 317 v k. ú. Studánka u Rumburku dle stávajícího užívání.


Žádost o prodej nebo pronájem p. p. č. 7188 a p. p. č. 7187/1 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 396/2013/1
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 7188 a p. p. č. 7187/1 vše v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 396/2013/2
Rada města rozhodla nepronajmout p. p. č. 7188 a p. p. č. 7187/1 vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 384 a části p. p. č. 382/1 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 397/2013/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 384 a část p. p. č. 382/1 vše v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 397/2013/2
Rada města rozhodla stanovit cenu za prodej části p. p. č. 384 a části p. p. č. 382/1 vše v k. ú. Varnsdorf ve výši 300 Kč/m2.

a dále

Usnesení č. 397/2013/3
Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavřít Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část p. p. č. 384 a část p. p. č. 382/1 vše v k. ú. Varnsdorf s tím, že Kupní smlouva bude uzavřena po kolaudaci rekonstrukce stávajícího areálu společnosti SČVK, a. s., Teplice.


Žádost o pronájem části p. p. č. 4549/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 398/2013
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 4549/3 v k. ú. Varnsdorf.


Snížení energetické náročnosti ZŠ Edisonova, Varnsdorf, dodatek č. 1 Smlouvy o dílo
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen)


Dodatek smlouvy o dílo „Vypracování projektové dokumentace zateplení fasády bytových panelových domů č. p. 2739, 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 399/2013
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Vypracování projektové dokumentace zateplení fasády bytových panelových domů č.p. 2739, 2740 a 2741 ve Varnsdorfu“ ze dne 30.07.2013, kterým se mění článek č. V. Cena za dílo, cena díla činí 243.000 Kč bez DPH, a článek č. VI. Způsob provedení díla, termín předání dokončeného díla a pravomocného stavebního povolení se prodlužuje na 15.04.2014.


3. Různé

3.01 Vyjádření OŽP k návrhu usnesení kontrolního výboru ZM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.02 Prezentace města Varnsdorf na zvukových informačních panelech v Liberci
Usnesení č. 400/2013
Rada města rozhodla využít nabídky firmy Daruma spol. s r. o. na prezentaci města Varnsdorf na zvukových informačních panelech umístěných v Liberci v celkové částce 16.500 Kč + DPH.


3.03 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 401/2013
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 5. Různé takto:
5.01 Petice za zachování RTG pracoviště na Poliklinice ve Varnsdorfu
5.02 Schválení podání žádosti a finanční spoluúčasti města Varnsdorf do výzvy Podpora terénní práce na rok 2014 vyhlášené Úřadem vlády ČR
5.03 Návrh k projednání Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf 2014 – neurčito

3.04 Žádost o navrácení učeben na ZŠ Střelecká 1800
Usnesení č. 402/2013
Rada města rozhodla pověřit starostu města jednáním s hejtmanem ÚK panem Oldřichem Bubeníčkem o uvolnění čtyř tříd na ZŠ Střelecká 1800 ve Varnsdorfu, které má v dlouhodobém užívání VOŠ a SŠ Varnsdorf, příspěvková organizace.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

MARTIN LOUKA                                                                                           KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                                          místostarosta města