Usnesení z 67. schůze Rady města Varnsdorf

USNESENÍ

 

z 67. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 07. 10. 2021 od 10:00 hod. v kanceláři starosty města
__________________________________________________________________________________________

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Pravidla a harmonogram zpracování rozpočtu na rok 2022
1.02 Žádost o finanční dar pro VOŠ, SPŠ a SOŠ, Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
1.04 Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2021
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Dotační program města Varnsdorf na rok 2022
3.02 Zajištění grafického zpracování, tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu
3.03 Návrh na odvolání a jmenování člena bytové a sociální komise
3.04 Informace z komisí města
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Pravidla a harmonogram zpracování rozpočtu na rok 2022
Usnesení č. 449/2021
Rada města rozhodla schválit harmonogram přípravy a schválení rozpočtu a pravidla pro zpracování rozpočtu na rok 2022 dle předloženého návrhu.

 

1.02 Žádost o finanční dar pro VOŠ, SPŠ a SOŠ, Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166
Usnesení č. 450/2021
Rada města rozhodla poskytnout finanční dar ve výši 11.000 Kč společnosti Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Střední odborná škola, Varnsdorf, příspěvková organizace, Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874.

 

1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2021 pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 451/2021
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2021 dle předloženého návrhu.

 

1.04 Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2021
Usnesení č. 452/2021
Rada města rozhodla schválit Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2021 dle předloženého návrhu.

 

2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti
Návrh na pronájem dvou bytů 1+KK
Usnesení č. 453/2021/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+KK v domě č. p. 2741/08, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu D. K. na dobu určitou do 31.10.2022. Náhradník pan V. T. do 31.10.2022.

a dále

Usnesení č. 453/2021/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+KK v domě č. p. 2740/56, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu M. B. na dobu určitou do 31.10.2022. Náhradník pan T. L. do 31.10.2022.

 

Návrh na pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 454/2021
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2741/52, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. K. na dobu určitou do 31.10.2022. 1. náhradník paní M. D. do 31.10.2022. 2. náhradník paní V. S. do 31.10.2022. 

 

Návrh na pronájem tří bytů BZU 1+KK
Usnesení č. 455/2021/1
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou   č. p. 2970/11, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní G. Z. na dobu určitou do 31.10.2022.

a dále

Usnesení č. 455/2021/2
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou   č. p. 2970/68, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní J. Š. na dobu určitou do 31.10.2022.

a dále

Usnesení č. 455/2021/3
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 3321/31, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní L. H. na dobu určitou 31.10.2022.

 

Návrh na pronájem sociálního bytu 1+KK
Usnesení č. 456/2021
Rada města rozhodla pronajmout sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/28, ul. Žitavská          ve Varnsdorfu paní S. P. na dobu určitou do 31.10.2022.

 

Návrhy na prodloužení nájemních smluv v domě č. p. 3307, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 457/2021/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 3307/9, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní H. V. do 31.10.2022.

a dále

Usnesení č. 457/2021/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/13, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu manželům J. a A. L. do 31.10.2022.

a dále

Usnesení č. 457/2021/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 3307/14, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. B. do 31.10.2022.

a dále

Usnesení č. 457/2021/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 3307/15, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu I. S. do 31.10.2022.

a dále

Usnesení č. 457/2021/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 3307/16, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. P. do 31.10.2022.

a dále

Usnesení č. 457/2021/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 3307/19, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. N. do 31.10.2022.

a dále

Usnesení č. 457/2021/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 3307/23, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. P. do 31.10.2022.

a dále

Usnesení č. 457/2021/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 3307/33, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní H. H. do 31.10.2022.

a dále

Usnesení č. 457/2021/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 3307/35, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní P. M. a J. R. do 31.10.2022.

a dále

Usnesení č. 457/2021/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 3307/40, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu E. J. do 31.10.2022.

 

Návrh na neprodloužení nájemní smlouvy na byt v domě č. p. 3307, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 458/2021
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 3307/30, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. K. dle předloženého návrhu.

 

Vyjádření pana D. Š. k žádosti o pronájem městského bytu
Usnesení č. 459/2021
Rada města rozhodla vyřadit žádost pana D. Š. ze seznamu žadatelů o pronájem městských bytů dle předloženého návrhu.

 

2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 6580, p. p. č. 6581, p. p. č. 6582 a p. p. č. 6583, vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 460/2021/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 6580, p. p. č. 6581, p. p. č. 6582, p. p. č. 6583, p. p. č. 6577 a p. p. č. 6578 vše v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 460/2021/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 6577, p. p. č. 6578 a p. p. č. 6581 v k. ú. Varnsdorf za účelem vybudování obslužné komunikace.

 

Žádost o prodej p. p. č. 732/4 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 461/2021
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 732/4 v k. ú. Varnsdorf.

 

Žádost o prodej p. p. č. 708 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 462/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 708 v k. ú. Varnsdorf.

 

Žádost o prodej p. p. č. 1722/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 463/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 1722/2 v k. ú. Varnsdorf.

 

Žádost o prodej p. p. č. 2364/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 464/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 2364/1 v k. ú. Varnsdorf.

 

Žádost o prodej p. p. č. 2019 a p. p. č. 2013 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 465/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 2019 a p. p. č. 2013 v k. ú. Varnsdorf.

 

Žádost o prodej p. p. č. 5081/1 a p. p. č. 5079 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 466/2021/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 5079 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 466/2021/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p. p. č. 5079 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.

a dále

Usnesení č. 466/2021/3
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 5081/1 v k. ú. Varnsdorf.

 

Žádost o prodej části p. p. č. 2984/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 467/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 2984/1 v k. ú. Varnsdorf.

 

Žádost o prodej části p. p. č. 1519/98 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 468/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 1519/98 v k. ú. Varnsdorf.

 

Žádost o prodej části p. p. č. 1964 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 469/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 1964 v k. ú. Varnsdorf.

 

Žádost o prodej části p. p. č. 6755/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 470/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 6755/1 v k. ú. Varnsdorf.

 

Žádost o prodej části p. p. č. 995 a části p. p. č. 999 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 471/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 995 a část p. p. č. 999 v k. ú. Studánka u Rumburku.

 

Žádost o prodej části p. p. č. 796 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 472/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 796 v k. ú. Studánka u Rumburku.

 

Žádost o pronájem části p. p. č. 813/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 473/2021
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 813/3 v k. ú. Varnsdorf.

 

Žádost o ukončení nájemní smlouvy a nový pronájem
Usnesení č. 474/2021/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 36/2008 ke dni 30.09.2021.

a dále

Usnesení č. 474/2021/2
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 6862 o výměře 810 m2 v k. ú. Varnsdorf paní P. P. B. za cenu 300 Kč/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku a sekání trávy.

 

Žádost o pronájem p. p. č. 4693 v k. ú. Varnsdorf
(Rada města rozhodla o stažení tohoto bodu z programu jednání.)

 

Žádost o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení č. 475/2021
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 37/2018 ke dni 30.09.2021.

 

Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě
Usnesení č. 476/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizace a vodovodu na části p. p. č. 4572, p. p. č. 4693, p. p. č. 4670 a p. p. č. 4699/1 vše v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeské vodárenské společnosti a. s. IČ 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu za každou IS pro výše uvedenou stavbu, ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

 

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4020806, DC_Varnsdorf, p. p. č. 4306/195
Usnesení č. 477/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 4306/195, na části p. p. č. 4306/53 v  k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a. s. za jednorázovou úhradu ve výši 3.400 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

 

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 478/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni  spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní a plynové přípojky na části p. p. č. 556 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem pozemku p. č. 539 a p. p. č. 540 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

 

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 479/2021
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni  spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p. č. 8173 v k. ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem pozemku p. č. 1524 a p. p. č. 1525 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

 

Inventarizace majetku k 31.12.2021
Usnesení č. 480/2021/1
Rada města rozhodla schválit plán inventur a časový plán pro inventarizaci majetku pro rok 2021 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 480/2021/2
Rada města rozhodla jmenovat ústřední inventarizační komisi dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 480/2021/3
Rada města rozhodla jmenovat likvidační komisi dle předloženého návrhu.

 

Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 481/2021
Rada města rozhodla nepřidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 4U0 7044 umístěné na parkovišti – pozemek p. č. 2919/22 v k. ú. Varnsdorf pro pana M. V., držitele průkazu ZTP.

 

Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 482/2021
Rada města rozhodla nepřidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 8U3 0652 umístěné na parkovišti – pozemek p. č. 2919/22 v k. ú. Varnsdorf pro pana Z. B., držitele průkazu ZTP.

 

Návrh na uzavření Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě na Výkon technického dozoru stavby (TDS) a výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě: Sběrný dvůr města Varnsdorf
Usnesení č. 483/2021
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě na Výkon technického dozoru stavby (TDS) a výkon činnosti koordinátora BOZP na stavbě: Sběrný dvůr města Varnsdorf ze dne 13.07.2020 se společností Correct BC, s. r. o., Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25028588, kterým se prodlužuje termín plnění o 2 měsíce a zároveň se navyšuje cena díla o 36.000,00 Kč bez DPH.

 

Rozhodnutí o přidělení zakázky Varnsdorf, ul. Západní – celoplošná oprava asfaltového krytu u viaduktu
Usnesení č. 484/2021
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci: Varnsdorf, ul. Západní – celoplošná oprava asfaltového krytu u viaduktu se společností SaM silnice a mosty Děčín a. s., IČ: 25042751 s termínem dokončení 15.11.2021 a celkovou cenou díla 366.563,60 Kč bez DPH.

 

Návrh na uzavření Smlouvy o dílo Oprava schodiště u bočního vstupu do budovy nemocnice č. p. 2280, ul. Karlova
Usnesení č. 485/2021/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky Oprava schodiště u bočního vstupu do budovy nemocnice č. p. 2280, ul. Karlova dle Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči společnosti TERMI s. r. o., IČ: 25032640, Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 485/2021/2
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci: Oprava schodiště u bočního vstupu do budovy nemocnice č. p. 2280, ul. Karlova se společností TERMI s. r. o., IČ: 25032640, Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf s termínem dokončení do 15.12.2021 a celkovou cenou díla 524.871,71 Kč bez DPH.

 

3. Různé

3.01 Dotační program města Varnsdorf na rok 2022
Usnesení č. 486/2021/1
Rada města rozhodla schválit Dotační program města Varnsdorf pro rok 2022 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 486/2021/2
Rada města rozhodla schválit vzor Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Varnsdorf v rámci Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2022 dle předloženého návrhu.

 

3.02 Zajištění grafického zpracování, tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu
Usnesení č. 487/2021
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o zajištění grafického zpracování, tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany „Hlas severu“ s dodavatelem Marek Dvořák, TISKÁRNA TRIO, Národní 499, 407 47 Varnsdorf, IČ 64709990 za celkovou cenu 497.300 Kč bez DPH.

 

3.03 Návrh na odvolání a jmenování člena bytové a sociální komise
Usnesení č. 488/2021/1
Rada města rozhodla odvolat Mgr. Terezu Pecháčkovou z funkce člena bytové a sociální komise na vlastní žádost.

a dále

Usnesení č. 488/2021/2
Rada města rozhodla jmenovat Bc. Vlastu Brabencovou do funkce člena bytové a sociální komise.

 

3.04 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 

4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

ThMgr. Roland Solloch                                                        Jiří Sucharda
starosta města                                                                  místostarosta města