Usnesení z 66. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 23.10.2013
 

Program jednání rady města:
1. Různé
1.01 Přerušení provozu školní družiny v době podzimních prázdnin 29. – 30.10.2013 a v době ředitelského volna 31.10. – 01.11.2013


1. Různé
Usnesení č. 381/2013
Rada města rozhodla schválit přerušení provozu školní družiny na Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvkové organizace v době od 29.10. – 01.11.2013.

 

 

 

MARTIN LOUKA                                                                KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                               místostarosta města