Usnesení z 65. schůze Rady města Varnsdorf,

 


která se konala dne 10.10.2013 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Pravidla a harmonogram zpracování rozpočtu na rok 2014
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Rozhodnutí o veřejné zakázce - Zajištění sazby a tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“
3.02 Návrh k projednání Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf 2014 – neurčito
3.03 Návrh k projednání zahájení rekonstrukce ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650
3.04 Výzva k zavázání se ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v roce 2014
3.05 Žádost o finanční příspěvek na provoz kina Panorama a Varnsdorfské komorní filharmonii
3.06 Organizační řád - Dodatek číslo 3
3.07 Darovací smlouva-výpočetní technika
3.08 Informace z komisí města
3.09 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3.10 Program na zasedání ZM
3.11 Městská policie
4. Diskuse
5. Závěr
1.Finanční záležitosti

1.01 Pravidla a harmonogram zpracování rozpočtu na rok 2014
Usnesení č. 356/2013
Rada města rozhodla schválit harmonogram rozpočtových prací a pravidla pro zpracování rozpočtu na rok 2014 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o zrušení usnesení
Usnesení č. 357/2013
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 210/2013 ze dne 06.06.2013.


Žádost o souhlas s podnájmem bytu
Usnesení č. 358/2013
Rada města rozhodla souhlasit s podnájmem bytu 1+1 v domě č. p. 2741/29, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní A. M. pro paní A. B. do 30.06.2015.


Žádosti o prodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 359/2013/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/18, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. H. na dobu určitou do 31.10.2014.

a dále

Usnesení č. 359/2013/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/48, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. S. na dobu určitou do 31.10.2014.

a dále

Usnesení č. 359/2013/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/15, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu P. H. na dobu určitou do 31.10.2014.

a dále

Usnesení č. 359/2013/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/45, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní H. Ch. na dobu určitou do 31.10.2014.

a dále

Usnesení č. 359/2013/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/54, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní V. T. na dobu určitou do 31.10.2014.

a dále

Usnesení č. 359/2013/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/14, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní J. Ch. na dobu určitou do 31.10.2014.

a dále

Usnesení č. 359/2013/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na bezbariérový byt 1+3 v domě č. p. 3023/01, ul. Kmochova ve Varnsdorfu manželům M. a N. J. na dobu určitou do 31.10.2014.

a dále

Usnesení č. 359/2013/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/22, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní P. M. na dobu určitou do 31.10.2014.

a dále

Usnesení č. 359/2013/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/61, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. S. na dobu určitou do 31.10.2014.

a dále

Usnesení č. 359/2013/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/11, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. K. na dobu určitou do 31.10.2014.

a dále

Usnesení č. 359/2013/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/4, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům P. a J. R. na dobu určitou do 31.10.2014.

a dále

Usnesení č. 359/2013/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/40, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. D. na dobu určitou do 31.10.2014.

a dále

Usnesení č. 359/2013/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/47, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní A. J. na dobu určitou do 31.10.2014 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 359/2013/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/65, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. L. na dobu určitou do 31.10.2014.

a dále

Usnesení č. 359/2013/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/68, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní H. P. na dobu určitou do 31.10.2014 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 359/2013/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/29, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní D. B. na dobu určitou do 31.10.2014.

a dále

Usnesení č. 359/2013/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/44, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní I. T. na dobu určitou do 31.10.2014.

a dále

Usnesení č. 359/2013/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v DPS č. p. 2970/64, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům R. a J. V. na dobu určitou do 31.10.2014.

a dále

Usnesení č. 359/2013/20
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 3321/24, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní G. L. na dobu určitou do 31.10.2014.

a dále

Usnesení č. 359/2013/21
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3007/13, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu manželům J. a A. L. na dobu určitou do 31.10.2014.

a dále

Usnesení č. 359/2013/22
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt garsoniéru v domě č. p. 3007/14, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. B. na dobu určitou do 31.10.2014.

a dále

Usnesení č. 359/2013/23
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3007/15, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu I. S. na dobu určitou do 31.10.2014.

a dále

Usnesení č. 359/2013/24
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+ KK v domě č. p. 3007/23, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. Š. na dobu určitou do 31.10.2014 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 359/2013/25
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3007/26, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. Z. na dobu určitou do 31.10.2014.

a dále

Usnesení č. 359/2013/26
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3007/30, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu I. S. na dobu určitou do 31.10.2014.

a dále

Usnesení č. 359/2013/27
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3007/33, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní H. H. na dobu určitou do 31.10.2014.

a dále

Usnesení č. 359/2013/28
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3007/36, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. S. na dobu určitou do 31.10.2014 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 359/2013/29
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3007/06, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu L. T. na dobu určitou do 31.10.2014.

a dále

Usnesení č. 359/2013/30
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 3007/08, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu D. L. na dobu určitou do 31.10.2014.

a dále

Usnesení č. 359/2013/31
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3007/09, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní H. V. na dobu určitou do 31.10.2014 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 359/2013/32
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/3, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní S. S. na dobu určitou do 31.10.2014.

a dále

Usnesení č. 359/2013/33
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2290/B/6, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní S. P. na dobu určitou do 31.10.2014.

a dále

Usnesení č. 359/2013/34
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2761/23, ul. Kovářská ve Varnsdorfu panu V. Z. na dobu určitou do 30.04.2014.

a dále

Usnesení č. 359/2013/35
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/44, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní L. H. na dobu určitou do 30.04.2014.

a dále

Usnesení č. 359/2013/36
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 3007/32, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu B. L. na dobu určitou do 30.04.2014.

a dále

Usnesení č. 359/2013/37
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3300/5, ul. Kostelní ve Varnsdorfu paní A. Š. do 30.04.2014.

a dále

Usnesení č. 359/2013/38
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/3, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní M. R. na dobu určitou do 31.12.2013.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o pronájem části p. p. č. 6204/19 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 360/2013
Rada města rozhodla pronajmout firmě ROMAK Group s. r. o. zastoupené jednatelem Ing. Miroslavem Bímem část p. p. č. 6204/19 v k. ú. Varnsdorf o výměře 100 m2 za účelem užívání manipulační plochy k stavbě bez       č. p. na st. p. č. 6204/19 v k. ú. Varnsdorf za cenu 10 Kč/m2/rok a to na dobu neurčitou.


Žádost o pronájem části p. p. č. 892/2 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 361/2013
Rada města rozhodla pronajmout M. B. p. p. č. 892/2 v k. ú. Studánka u Rumburku o výměře 644 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok a to na dobu neurčitou.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
Usnesení č. 362/2013
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vedení NN na p. p. č. 3331 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
Usnesení č. 363/2013
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav plynové přípojky na p. p. č. 3035/1, p. p. č. 3042, p. p. č. 3047, p. p. č. 3048, p. p. č. 3049, p. p. č. 3050, p. p. č. 3076, p. p. č. 3083, p. p. č. 3084 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem RWE GasNet, s. r. o. IČ: 27295567 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši dle znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
Usnesení č. 364/2013
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav plynové přípojky na p. p. č. 2169, p. p. č. 2218, p. p. č. 2222, p. p. č. 2373, p. p. č. 2374, p. p. č. 2402 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem RWE GasNet, s.r.o. IČ: 27295567 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši dle znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů
ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
Usnesení č. 365/2013
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vedení NN na p. p. č. 2268/6 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce a. s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o pronájem části p. p. č. 112 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 366/2013
Rada města rozhodla pronajmout panu T. T. V. část p. p. č. 112 v k. ú. Varnsdorf o výměře 44 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok a to na dobu neurčitou.


Žádost o pronájem p. p. č. 940, p. p. č. 939, p. p. č. 938 a část p. p. č. 945 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 367/2013
Rada města rozhodla pronajmout Ing. M. K. p. p. č. 940, p. p. č. 939, část p. p. č. 938 a p. p. č. 945vše v k. ú. Studánka u Rumburku o celkové výměře 2544 m2 za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok a to na dobu neurčitou.


Žádost o pronájem části p. p. č. 5075/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 368/2013/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 29/2009 na pronájem části p. p. č. 5075/2 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 368/2013/2
Rada města rozhodla pronajmout paní A. K. část p. p. č. 5075/2 v k. ú. Varnsdorf o celkové výměře 418 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o pronájem části p. p. č. 7693 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 369/2013/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 112/2000 na pronájem části p. p. č. 7693 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 369/2013/2
Rada města rozhodla pronajmout Ing. A. B. část p. p. č. 7693 v k. ú. Varnsdorf o celkové výměře 600 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o pronájem části p. p. č. 6889 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 370/2013/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 157/1997 na pronájem části p. p. č. 6889 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 370/2013/2
Rada města rozhodla pronajmout panu P. P. část p. p. č. 6889 v k. ú. Varnsdorf o celkové výměře 872 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o prodej p. p. č. 2168/2 a budovy bez č. p. na p. p. č. 2168/2 vše v k. ú. Varnsdorf.
Usnesení č. 371/2013/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 2168/2 a budovu bez č. p. na p. p. č. 2168/2 vše v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 371/2013/2
Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej budovy bez č. p. na p. p. č. 2168/2 v k. ú. Varnsdorf za     1,- Kč.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
Usnesení č. 372/2013
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vedení NTL na p. p. č. 934/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Tomáš Doležal (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o směnu části p. p. č. 898/1, části p. p. č. 895 a části p. p. č. 896/6 za 1/2 p. p. č. 1415/11 vše v k. ú. Varnsdorf.
Usnesení č. 373/2013/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 898/1, část p. p. č. 895 a část p. p. č. 896/6 vše v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 373/2013/2
Rada města doporučuje zastupitelstvu města nabýt do vlastnictví 1/2p. p. č. 1415/11 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 373/2013/3
Rada města rozhodla zadat zpracování GP na oddělení části p. p. č. 898/1, části p. p. č. 895 a části p. p. č. 896/6 vše v k. ú. Varnsdorf dle předloženého návrhu.


Rozhodnutí o veřejné zakázce - „Komunikace v lokalitě pro výstavbu RD – ul. Hradní ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 374/2013/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Komunikace v lokalitě pro výstavbu RD – ul. Hradní ve Varnsdorfu“dleSměrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ 40233308.

a dále

Usnesení č. 374/2013/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Křižíkova 2393, 415 01 Teplice, IČ 40233308 na akci „Komunikace v lokalitě pro výstavbu RD – ul. Hradní ve Varnsdorfu“ za cenu 1.946.351,61 Kč bez DPH.


3. Různé

3.01 Rozhodnutí o veřejné zakázce - Zajištění sazby a tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“
Usnesení č. 375/2013/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Zajištění sazby a tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči: Marek Dvořák, TISKÁRNA TRIO, Národní 499, 407 47 Varnsdorf, IČ 64709990.

a dále

Usnesení č. 375/2013/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Marek Dvořák, TISKÁRNA TRIO, Národní 499, 407 47 Varnsdorf, IČ 64709990 na akci „Zajištění sazby a tisku a knihařských prací spojených s realizací časopisu pro varnsdorfské občany Hlas severu“ za cenu 550.850 Kč bez DPH.


3.02 Návrh k projednání Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf 2014 – neurčito
(Předložený návrh nebyl schválen)


3.03 Návrh k projednání zahájení rekonstrukce ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)


3.04 Výzva k zavázání se ke spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování v roce 2014
(Předložený návrh nebyl schválen)


3.05 Žádost o finanční příspěvek na provoz kina Panorama a Varnsdorfské komorní filharmonii
Usnesení č. 376/2013
Rada města rozhodla vzít na vědomí návrh Kulturní komise a doporučitzastupitelstvuměstazařadit do rozpočtu města pro rok 2014 částku na provoz kina Panorama a podporu Varnsdorfské komorní filharmonie dle předloženého návrhu.


3.06 Organizační řád - Dodatek číslo 3
Usnesení č. 377/2013
Rada města rozhodla schválit Dodatek č. 1 Organizačního řádu.


3.07 Darovací smlouva-výpočetní technika
Usnesení č. 378/2013/1
Rada města rozhodla přijmout formou daru do výlučného vlastnictví výpočetní techniku od Ministerstva vnitra dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 378/2013/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Darovací smlouvy MV-98884-1/KAP-2013.


3.08 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.09 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 379/2013
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


3.10 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 380/2013
Rada města rozhodla schválit program na XXIX. zasedání ZM, které se uskuteční dne 31.10.2013 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
5.01 Petice za zachování RTG pracoviště na poliklinice ve Varnsdorfu
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


3.11 Městská policie
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr


MARTIN LOUKA                                                                                                       KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                                                                      místostarosta města