Usnesení z 64. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 26.09.2013 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Varnsdorf za rok 2012
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Dodatek ke smlouvě s firmou ASEKOL s. r. o.
3.02 Dodatek ke smlouvě s firmou EKO servis Varnsdorf a. s.
3.03 Reklamní štít REGIA a.s. na budově č. p. 2136, Varnsdorf
3.04 Projekt nové koncepce správy bytového fondu Města Varnsdorf
3.05 Žádost o zrušení usnesení
3.06 Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
3.07 Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM
3.08 Stanovení výše nájmu
3.09 Doplnění programu na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr

1. Finanční záležitosti

1.01 Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací města Varnsdorf za rok 2012
Usnesení č. 345/2013/1
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizaci Městské divadlo Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 345/2013/2
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizaci Dům dětí a mládeže Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 345/2013/3
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 345/2013/4
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizaci Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 345/2013/5
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizaci Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 345/2013/6
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizaci Základní škola Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 345/2013/7
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizaci Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 345/2013/8
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471.

a dále

Usnesení č. 345/2013/9
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Poštovní 1428.

a dále

Usnesení č. 345/2013/10
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Národní 1617.

a dále

Usnesení č. 345/2013/11
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180.

a dále

Usnesení č. 345/2013/12
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Nezvalova 2024.

a dále

Usnesení č. 345/2013/13
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Křižíkova 2757.

a dále

Usnesení č. 345/2013/14
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizaci Mateřská škola Varnsdorf, Pražská 2812.

a dále

Usnesení č. 345/2013/15
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizaci Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 345/2013/16
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizaci Školní jídelna Varnsdorf, nám. E. Beneše 2926, okres Děčín.

a dále

Usnesení č. 345/2013/17
Rada města rozhodla schválit účetní závěrku za rok 2012 příspěvkové organizaci Nemocnice Varnsdorf.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 346/2013
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 1954/10, ul. Legií ve Varnsdorfu paní P. N. na dobu určitou do 30.04.2014.


2.02 Majetkové záležitosti

Harmonogram inventarizace
Usnesení č. 347/2013/1
Rada města rozhodla schválit harmonogram inventarizace majetku k provedení roční řádné inventarizace a časový plán dle přiloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 347/2013/2
Rada města rozhodla jmenovat ústřední inventarizační komisi dle přiloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 347/2013/3
Rada města rozhodla jmenovat likvidační komisi dle přiloženého návrhu.


3. Různé

3.01 Dodatek ke smlouvě s firmou ASEKOL s. r. o.
Usnesení č. 348/2013
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 2 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení.


3.02 Dodatek ke smlouvě s firmou EKO servis Varnsdorf a. s.

Usnesení č. 349/2013
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 1 k příloze č. 20 ke smlouvě s firmou EKO servis Varnsdorf a. s.


3.03 Reklamní štít REGIA a. s. na budově č. p. 2136, Varnsdorf
Usnesení č. 350/2013
Rada města rozhodla povolit umístění reklamního štítu na budovu č. p. 2136 společnosti REGIA a. s.


3.04 Projekt nové koncepce správy bytového fondu Města Varnsdorf
Usnesení č. 351/2013
Rada města rozhodla o zpracování Projektu nové koncepce správy bytového fondu Města a pověřuje společnost REGIA a. s., ve spolupráci s EKO MěÚ Varnsdorf jejím zpracováním.


3.05 Žádost o zrušení usnesení
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)


3.06 Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
Usnesení č. 352/2013
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM, dle návrhu tajemníka MěÚ.


3.07 Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM
Usnesení č. 353/2013
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM dle návrhu tajemníka MěÚ.


3.08 Stanovení výše nájmu
Usnesení č. 354/2013
Rada města rozhodla stanovit cenu nájmu nebytových prostor v objektu č. p. 2060 pro společnost Myrinx s. r. o. ve výši 500 Kč m2/rok.


3.09 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 355/2013
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 5. Různé takto:
5.02 Žádost o schválení navýšení financování projektu „Hasiči“ v rámci ORG 435

4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)5. Závěr
MARTIN LOUKA                                                     KAREL DUBSKÝ
starosta města                                                    místostarosta města