Usnesení z 61. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 11. 6. 2009 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města 

 

 

Rada města projednala:

1.      Finanční záležitosti

a)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2009 pro Městskou knihovnu, Otáhalova 1260

b)      Zabezpečení přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2009

2.      Převody majetku města

3.      Různé

a)      Návrh na mimořádnou odměnu ředitelce Městské knihovny Varnsdorf

b)      Mandátní smlouvu

c)      Informaci starosty města k vyhlášce č. 3/2009

d)      Program na zasedání ZM

 

Usnesení č. 56/2009

Rada města rozhodla:

1.      Zadat přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2009 externí auditorské společnosti dle předloženého návrhu.

 

2.      Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního vedení plynovodu na p.p.č. 6433, p.p.č. 6260  vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a SČP Net, s.r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 13.685,- Kč, z toho základ činí 11.500,- Kč a 19% daň činí 2.185,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí, za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí SČP Net, s.r.o.,

-          smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena do 31. 12. 2009.

 

3.      Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodní přípojky na p.p.č. 5994/1, p.p.č. 6010 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a To & Mi Vdf. spol. s r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- Kč a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 30-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí, za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí To & Mi Vdf. spol. s r.o.

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 60-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

4.      Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojky elektrické energie na p.p.č. 4313 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky objektu č.p. 685 ve Varnsdorfu (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- Kč a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí, za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí vlastníci objektu č.p. 685 ve Varnsdorfu,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

5.      Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojky pitné vody a přípojky zemního plynu na p.p.č. 7699, p.p.č. 7706 vše v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky objektu č.p. 206 ve Varnsdorfu (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- Kč a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí, za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí vlastníci objektu č.p. 206 ve Varnsdorfu,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

6.      Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojky pitné vody a přípojky splaškové kanalizace na p.p.č. 7225 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p.p.č. 7333/2 ve Varnsdorfu (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- Kč a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí, za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí vlastníci p.p.č. 7333/2 ve Varnsdorfu,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

7.      Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav přípojky pitné vody a kanalizační přípojky na p.p.č. 7078 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p.p.č. 7055/4 ve Varnsdorfu (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- Kč a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí, za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí vlastníci p.p.č. 7055/4 ve Varnsdorfu,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

8.      Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodní přípojky na p.p.č. 2666/6 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky objektu bez č.p. na p.p.č. 2666/2 ve Varnsdorfu (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- Kč a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí, za následujících podmínek:

-         náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí vlastníci objektu bez č.p. na p.p.č. 2666/2 ve Varnsdorfu,

-         smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

9.      Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav plynové přípojky na p.p.č. 4169 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky objektu č.p. 684 ve Varnsdorfu (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- Kč a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí, za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí vlastníci objektu č.p. 684 ve Varnsdorfu,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

10.  Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kabelové přípojky a oprav kabelu NN na p.p.č. 5547 v k.ú. Varnsdorf mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníky p.p.č. 5546/3 ve Varnsdorfu (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- Kč a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí, za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí vlastníci p.p.č. 5546/3 ve Varnsdorfu,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 60-ti kalendářních dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

11.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 656/1 v k.ú. Studánka.

 

12.  Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 6869/1 v k.ú. Varnsdorf.

 

13.  Zadat zpracování GP na zaměření ostatní komunikace.

 

14.  Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 614/1 v k.ú. Studánka.

 

15.  Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 1374 v k.ú. Varnsdorf.

 

16.  Neprodloužit nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 10/04/1.

 

17.  Pronajmout p.p.č. 384, p.p.č. 381 a p.p.č. 380/1 vše v k.ú. Varnsdorf o celkové výměře 15.976 m2 paní D. M.  na dobu neurčitou za účelem pastvy koně a sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok.

 

18.  Ukončit NS č. 59/1995 a NS č. 98/1996 na pronájem části p.p.č. 7696 a části p.p.č. 7697 vše v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 6. 2009.

 

19.  Ukončit NS č. 26/1995  na pronájem  p.p.č. 4210  v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 6.2009.

 

20.  Udělit souhlas k užívání části p.p.č. 2666/5 o výměře 880 m2 na dobu neurčitou pro SDH.

 

21.  Souhlasit se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro paní R. Ch. na ul. K. Světlé u domu č.p. 3018 ve Varnsdorfu s tím, že žadatelka uhradí 50% nákladů spojených se zřízením vyhrazeného parkovacího místa.

 

22.  Souhlasit se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro paní H. F. na ul. Západní u domu č.p. 2815 ve Varnsdorfu s tím, že žadatelka uhradí 50% nákladů spojených se zřízením vyhrazeného parkovacího místa.

 

23.  Uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 17 v domě č.p. 3300, ul. Kostelní, Varnsdorf dle předloženého návrhu.

 

Usnesení č. 57/2009

Rada města rozhodla pověřit:

1.      Odbor správy majetku a investic vydáváním souhlasu se záměrem výstavby fotovoltaických elektráren umístěných na objektech v k.ú. Varnsdorf, který bude přílohou žádosti o připojení do distribuční sítě a.s. ČEZ.

 

Usnesení č. 58/2009

Rada města rozhodla stanovit:

1.      Cenu pro prodej č.p. 124 se st.p.č. 692/1,  p.p.č. 693 a část p.p.č. 694 vše v k.ú. Varnsdorf ve výši 550.000,- Kč.

 

2.      Cenu pro prodej č.p. 736 se st.p.č. 5769 a p.p.č. 5770 vše v k.ú. Varnsdorf ve výši 650.000,- Kč.

 

Usnesení č. 59/2009

Rada města rozhodla schválit:

1.      Z titulu funkce zřizovatele Městské knihovně Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Otáhalova 1260 změnu závazných ukazatelů na rok 2009 dle předloženého návrhu.

 

2.      Podnájem bytu v domě č.p. 3300/3, ul. Kostelní, Varnsdorf pana Ing. P. J. pro paní V. J. do 31. 5. 2011. 

 

3.      Podnájem bytu v domě č.p. 3300/4, ul. Kostelní, Varnsdorf pana R. N. pro paní R. Ř. do 31. 5. 2011.  

 

4.      Podnájem bytu v domě č.p. 3300/10, ul. Kostelní, Varnsdorf paní V. P. pro paní J. P. do 31. 5. 2011. 

 

5.      Podnájem bytu v domě č.p. 3300/29, ul. Kostelní, Varnsdorf pana J. P. pro paní V. H. do 31. 5. 2011. 

 

6.      Vyplacení mimořádné odměny ředitelce Městské knihovny Varnsdorf dle předloženého návrhu.

 

7.      Mandátní smlouvu mezi Městem Varnsdorf a Regií a.s. dle předloženého návrhu.

 

8.      Program na XXVI. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 25. 6. 2009 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:

1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

3. Různé

4. Zprávy výborů ZM

5. Převody majetku města

6. Finanční záležitosti 

7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM

8. Závěr

           

  

 

Ing. Josef Poláček                                                                          Mgr. Petr Šmíd

starosta města                                                                             místostarosta