Usnesení z 61. schůze Rady města Varnsdorf

61. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 20.04.2017 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Odpis daňových pohledávek a odpis nedaňových pohledávek
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Základní školu Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
1.03 Schválení rozpočtů na rok 2017 a rozpočtových výhledů na období 2018 – 2019 příspěvkových organizací
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Výše nákladů za služby spojené s umístěním prodejních stánků na městských kulturních akcích
3.02 Povolení výjimky z počtu žáků na třídu v Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace
3.03 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Odpis daňových pohledávek a odpis nedaňových pohledávek
Usnesení č. 113/2017/1
Rada města vzala na vědomí odepsání daňových pohledávek dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 113/2017/2
Rada města rozhodla odepsat pohledávku dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2017 pro Základní školu Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 114/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2017 dle předloženého návrhu.


1.03 Schválení rozpočtů na rok 2017 a rozpočtových výhledů na období 2018 2019 příspěvkových organizací
Usnesení č. 115/2017/1
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2017 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 115/2017/2
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2018 – 2019 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 115/2017/3
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2017 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 115/2017/4
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2018 – 2019 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 115/2017/5
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2017 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 115/2017/6
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2018 – 2019 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 115/2017/7
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2017 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 115/2017/8
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2018 – 2019 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 115/2017/9
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2017 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 115/2017/10
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2018 – 2019 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 115/2017/11
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2017 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 115/2017/12
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2018 – 2019 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 115/2017/13
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2017 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 115/2017/14
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2018 – 2019 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 115/2017/15
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Seifertova 1650, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2017 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 115/2017/16
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Seifertova 1650, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2018 – 2019 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 115/2017/17
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2017 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 115/2017/18
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2018 – 2019 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 115/2017/19
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně Varnsdorf, náměstí E. Beneše 2926, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2017 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 115/2017/20
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně Varnsdorf, náměstí E. Beneše 2926, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2018 – 2019 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 115/2017/21
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2017 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 115/2017/22
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2018 – 2019 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 115/2017/23
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému divadlu Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2017 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 115/2017/24
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému divadlu Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2018 – 2019 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 115/2017/25
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Domu dětí a mládeže Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2017 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 115/2017/26
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Domu dětí a mládeže Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2018 – 2019 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 115/2017/27
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2017 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 115/2017/28
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2018 – 2019 v předloženém znění.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu v DPS
Usnesení č. 116/2017
Rada města rozhodla pronajmout byt 2+KK v domě č. p. 3307/25, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. T. a paní Zl. H. na dobu určitou do 30.04.2018.


Návrhy o prodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 117/2017/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/21, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům M. a L. N. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/23, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu R. R. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/33, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. C. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/44, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu I. S. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/47, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní Ž. K. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/5, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům J. a D. Š. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/64, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. K. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/19, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům V. a L. H. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 117/2017/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/10, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní J. B. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/15, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní V. K. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 117/2017/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/16, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní V. F. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/17, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní D. U. a panu F. K. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/16, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní A. S. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/2, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu A. H. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/20, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. S. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/27, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. S. a panu P. B. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/30, ul. Kmochova ve Varnsdorfu manželům P. a O. U. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/33, ul. Kmochova ve Varnsdorfu manželům J. a R. N. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/44, ul. Kmochova ve Varnsdorfu manželům M. a J. M. do 30.06.2018.

a dále 

Usnesení č. 117/2017/20
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/50, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní V. Š. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/21
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2763/28, ul. Kovářská ve Varnsdorfu panu J. L. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/22
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/13, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní S. N. a panu Z. H. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/23
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/11, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. Č. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 117/2017/24
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/14, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. P. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/25
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/19, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. K. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/26
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/22, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. P. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/27
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/35, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu M. N. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/28
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2740/36, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. K. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/29
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/38, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. D. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/30
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2740/48, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům D. a S. M. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/31
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/68, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. D. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/32
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/70, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. D. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/33
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/22, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní O. Š. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/34
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/26, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. P. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/35
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/28, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní A. K. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/36
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/39, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní K. J. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/37
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/53, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. R. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/38
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/66, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. G. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/39
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/68, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. M. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/40
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/70, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. S. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/41
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v DPS č. p. 2970/18, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní Z. H. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/42
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v DPS č. p. 2970/18, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní M. P. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/43
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/20, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu A. B. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/44
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/25, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům M. a J. B. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/45
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v DPS č. p. 2970/28, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům E. a A. H. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/46
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/29, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní R. P. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/47
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/30, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní M. P. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/48
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/61, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní R. H. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/49
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/8, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní J. Š. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/50
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/12, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní J. B. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/51
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/11, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. Č. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/52
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/18, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní L. Š. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/53
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/20, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. V. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/54
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/24, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. S. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/55
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/26, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní R. S. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/56
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 3307/27, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. E. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/57
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/28, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. P. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/58
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 3307/32, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu B. L. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/59
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1v domě č. p. 3307/37, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. D. 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/60
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/38, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. S. 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/61
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/4, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. Š. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/62
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/40, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. R. a paní V. S. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/63
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 3321/18, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. P. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 117/2017/64
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 3321/13, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu D. S. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/65
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 3321/5, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu R. J. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/66
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 3321/6, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. Č. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/67
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na 1+1 v domě č. p. 2290/A/2, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní M. T. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/68
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/8, ul. Prašná ve Varnsdorfu manželům V. a K. P. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/69
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1v domě č. p. 2290/A/9, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní E. V. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/70
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/38, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu L. R. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/71
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/4, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní V. J. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/72
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/15, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. L. do 30.06.2018.

a dále

Usnesení č. 117/2017/73
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/4, ul. Kmochova ve Varnsdorfu manželům M. S. a G. S. S. do 30.06.2018.


Žádost o schválení podnájmu družstevního bytu

Usnesení č. 118/2017
Rada města rozhodla schválit podnájem bytu 1+KK v družstevním domě č. p. 3300/23, ul. Kostelní ve Varnsdorfu člena družstva pana M. H. pro paní K. P. na dobu určitou ode dne 21.04.2017 do dne 20.04.2018.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 1954/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 119/2017/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1954/1 – trvalý travní porost o výměře 1.918 m2 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 119/2017/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p. p. č. 1954/1 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.


Žádost o prodej p. p. č. 1361/1 a p. p. č. 1362/7 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 120/2017
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1361/1 – ostatní plochu o výměře 499 m2 a p. p. č. 1362/7 – trvalý travní porost o výměře 359 m2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 5117/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 121/2017/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 5117/1 - ostatní plochu, komunikaci o výměře cca 80 m2 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 121/2017/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 5117/1 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.


Žádost o prodej p. p. č. 4306/106, p. p. č. 4306/40, p. p. č. 4306/76, p. p. č. 4306/85 a p. p. č. 4306/86, vše v k. ú. Varnsdorf 
Usnesení č. 122/2017
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 4306/106 – ostatní plochu o výměře 530 m2, p. p. č. 4306/40 – zastavěnou plochu, zbořeniště o výměře 14 m2, p. p. č. 4306/76 – zastavěnou plochu, zbořeniště o výměře 63 m2, p. p. č. 4306/85 – ostatní plochu o výměře 74 m2, p. p. č. 4306/86 – ostatní plochu o výměře 44 m2, vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 2148/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 123/2017/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 2148/1 - ostatní plochu, komunikaci o výměře cca 20 m2 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 123/2017/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 2148/1 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.


Žádost o prodej části p. p. č. 3610/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 124/2017/1
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 3610/1 – trvalý travní porost o výměře 622 m2 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 124/2017/2
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 3610/1 – trvalý travní porost o výměře 622 m2 v k. ú. Varnsdorf a vyzvat okolní vlastníky a nájemce k jednání o pronájmu užívaných částí.


Žádost o pronájem části p. p. č. 3096/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 125/2017
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě č. 75/2003 ze dne 04.12.2003, a to tak, že se mění odst. I. bod 2 smlouvy, kterým se upravuje výměra pronajaté části na 197 m2 a tím se mění roční nájemné na 591 Kč/rok.


Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 126/2017
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 281/2016 ze dne 23.06.2016.


Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Výměna městského mobiliáře ve Varnsdorfu – 2. etapa“
Usnesení č. 127/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Výměna městského mobiliáře ve Varnsdorfu – 2. etapa“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o. s termínem dokončení do 31.08.2017 a celkovou cenou díla 480.865 Kč bez DPH.


Souhlas se stavbou – Obchodní centrum Varnsdorf, ul. Žitavská
Usnesení č. 128/2017
Rada města rozhodla souhlasit s vydáním závazného stanoviska k projektové dokumentaci k územnímu řízení a souhlasu se stavbou na akci výstavba obchodního centra na p. p. č. 6256/1, 6256/2, 6253/2, 6253/3, 6253/4, 6253/6, 5992/1, 5805/5 a 5810 v k. ú. Varnsdorf.


Souhlas se stavbou – Obchodní jednotka Varnsdorf, ul. Národní
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen.)


Žádost o uzavření nájemní smlouvy – trafika autobusové nádraží
Usnesení č. 129/2017
Rada města rozhodla pronajmout paní H. M. nebytové prostory v objektu na p. p. č. 3024/3 ul. Mariánská ve Varnsdorfu o celkové výměře 46 m2 na dobu určitou do doby demolice objektu za nájemné 64.000 Kč ročně + energie dle skutečných spotřeb.


Žádost o umístění reklamního zařízení
Usnesení č. 130/2017
Rada města rozhodla nepověřit starostu města podpisem smlouvy o umístění reklamního zařízení uzavřené mezi městem Varnsdorf a CTT media s.r.o. na dobu neurčitou za nájemné 25.000 Kč ročně na bytovém domě č. p. 3023 ul. Kmochova ve Varnsdorfu.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 131/2017
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 8U0 8105 na parkovišti v ul. Lesní před panelovým domem pro paní T. D. držitelku průkazu ZTP s tím, že žadatel uhradí náklady na zřízení parkovacího místa.


Výpověď smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání
Usnesení č. 132/2017
Rada města rozhodla ukončit nájemní vztah na základě smlouvy ze dne 28.04.2015 se společností ROMAN TRADE s.r.o. dohodou ke dni 01.04.2017.


Demolice ubytovny Lounská
Usnesení č. 133/2017
Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s odstraněním stavby na p. p. č. 6304 v k. ú. Varnsdorf a pověřit Odbor správy majetku a investic zajištěním demoličního výměru.


3. Různé

3.01 Výše nákladů za služby spojené s umístěním prodejních stánků na městských kulturních akcích
Usnesení č. 134/2017
Rada města rozhodla schválit výši nákladů za služby spojené s umístěním prodejních stánků na městských kulturních akcích dle předloženého návrhu.


3.02 Povolení výjimky z počtu žáků na třídu v Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace
Usnesení č. 135/2017
Rada města rozhodla povolit výjimku z počtu žáků na třídu v Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.


3.03 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 136/2017
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 3. Různé takto:
3.01 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2016 
3.02 Zahraniční služební cesta


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr
Ing. Stanislav Horáček                                                                  Josef Hambálek
starosta města                                                                             místostarosta města