Usnesení z 60. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 28. 5. 2009 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

 

 

Rada města projednala:

1.      Finanční záležitosti

a)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2009 pro Školní jídelnu Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926

b)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2009 pro ZŠ Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469

2.      Převody majetku města

3.      Různé

a)      Žádost o finanční příspěvek o.s. Na Křižovatce

b)      Návrh na snížení osobního příplatku ředitele PO Městské divadlo Varnsdorf

c)      Dovozy vody

d)      Návrh účasti města v soutěži „Město stromů“

e)      Návrh smlouvy o veřejných připojovacích bodech ve Varnsdorfu

f)        Návrh Komise pro výchovu a vzdělávání na „Osobnost školy pro rok 2009“

g)      Žádosti o povolení výjimky z počtu dětí na třídu v mateřských školách pro školní rok 2009/2010

h)      Návrh na stanovení platů ředitelům školských příspěvkových organizací

i)        Žádosti o schválení veřejné hudební produkce

j)        Doplnění programu na zasedání ZM

 

Usnesení č. 52/2009

Rada města rozhodla:

1.      Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2739/56, ul. Edisonova, Varnsdorf panu P. B. na dobu určitou do 30. 6. 2010. Náhradníkem je pan P. W..

 

2.      Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/10, ul. Kovářská, Varnsdorf manželům A. a P. B. do 30. 6. 2010. 

 

3.      Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/36, ul. Kovářská, Varnsdorf panu E. B. do 30. 9. 2009 a za podmínky doplacení stanovené kauce na byt.

 

4.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 2741/30, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní M. D. do 30. 6. 2010. 

 

5.      Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2740/68, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní I. H. do 30. 6. 2010. 

 

6.      Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/49, ul. Kovářská, Varnsdorf paní A. Ch. do 30. 6. 2010.

 

7.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č.p. 3307/27, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní J. E. do 30. 6. 2010. 

 

8.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2740/23, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu Z. J. do 30. 6. 2010. 

9.      Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2739/70, ul. Edisonova, Varnsdorf paní M. K. do 30. 6. 2010. 

 

10.  Prodloužit nájemní smlouvu  na  byt 1+1 v domě č.p.2741/2, ul. Křižíkova, Varnsdorf  paní V. K. do 30. 6. 2010.

 

11.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2739/26, ul. Edisonova, Varnsdorf panu M. M. do 30. 6. 2010.

 

12.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2740/11, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní A. N. do 30. 9. 2009.

 

13.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2740/13, ul. Křižíkova, Varnsdorf S. N. a Z. H. do 30. 6. 2010.

 

14.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2741/26, ul. Křižíkova, Varnsdorf  panu J. P. do 30. 6. 2010.

 

15.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3023/34, ul. Kmochova, Varnsdorf  M. S. do 30. 6. 2010.

 

16.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 3014/9, ul. K. Světlé, Varnsdorf  manželům J. a H. R. do 30. 6. 2010.

 

17.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 3307/22, ul. Nemocniční, Varnsdorf   manželům J. a P. R. do 30. 6. 2010.

 

18.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/13, ul. Nemocniční, Varnsdorf  M. Š. do 31. 12. 2009 za podmínky doplnění kauce na byt.

 

19.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2741/22, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní O. Š. do 30. 6. 2010.

 

20.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 3307/4, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní I. Š. do 30. 6. 2010.

 

21.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2739/21, ul. Edisonova, Varnsdorf  M. Š. a L. N. do 30. 6. 2010 za podmínky doplacení kauce na byt.

 

22.  Prodloužit nájemní smlouvu na 1+KK v domě č.p. 3307/19, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu Z. T. do 30. 6. 2010.

 

23.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 3014/54, ul. K. Světlé, Varnsdorf paní V. T. do 30. 6. 2010.

 

24.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/39, ul. Kovářská, Varnsdorf  panu M. V. do 30. 6. 2010.

 

25.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/31, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu J. V. do 30. 6. 2010.

 

26.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č.p. 3307/20, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní M. V. do 30. 6. 2010.

 

27.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č.p. 3321/1, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní I. H. do 30. 6. 2010.

28.  Neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 2739, ul. Edisonova, Varnsdorf paní D. Z..

 

29.  Neprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/51, ul. Kovářská, Varnsdorf paní V. Z..

 

30.  Neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2761/30, ul. Kovářská,  Varnsdorf panu M. D..

 

31.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení na p.p.č. 1547/1, p.p.č. 1548/1 vše v k.ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Telefónicou O2 Czech Republic a.s., (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí, za následujících podmínek:

-         náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí Telefónica O2 Czech Republic a.s.,

-         smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

32.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 143 v k.ú. Studánka.

 

33.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 4961 v k.ú. Varnsdorf.

 

34.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 995/3 v k.ú. Varnsdorf.

 

35.  Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 2039 a p.p.č. 2040 vše v k.ú. Varnsdorf.

 

36.  Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 1660 v k.ú. Varnsdorf.

 

37.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 3204 v k.ú. Varnsdorf.

 

38.  Pronajmout část p.p.č. 6353/1 v k.ú. Varnsdorf o výměře 400 m2 panu J. S. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady a za cenu 3,- Kč/m2/rok.

 

39.  Pronajmout část p.p.č. 7696 a část p.p.č. 7697/1 vše v k.ú. Varnsdorf celkem o výměře 800 m2 panu R. M. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady a za cenu 3,- Kč/m2/rok.

 

40.  Pronajmout část p.p.č. 6651/1 v k.ú. Varnsdorf  o výměře 662 m2 paní M. P. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady a za cenu 3,- Kč/m2/rok.

 

41.  Pronajmout část p.p.č. 5333 v k.ú. Varnsdorf o výměře 566 m2 paní I. R. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady a za cenu 3,- Kč/m2/rok.

 

42.  Pronajmout p.p.č. 187 a část p.p.č. 191 vše v k.ú. Varnsdorf o celkové výměře 273 m2 panu V. H. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady a za cenu 3,- Kč/m2/rok.

 

43.  Pronajmout p.p.č. 5843/2 v k.ú. Varnsdorf o výměře 1.586 m2 paní K. P. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady a za cenu 3,- Kč/m2/rok.

 

44.  Pronajmout p.p.č. 3201 v k.ú. Varnsdorf o výměře 1.248 m2 panu L. T. na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady a za cenu 3,- Kč/m2/rok.

 

45.  Ukončit NS č. 30007/1996 na pronájem p.p.č. 2573 v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2009.

 

46.  Uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav vodovodní a kanalizační přípojky na p.p.č. 4666/1, p.p.č. 4693, p.p.č. 4695 a p.p.č. 4730/2 vše v k.ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem budovy na p.p.č. 4729/1, p.p.č. 4730/1 v k.ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.190,- Kč, z toho základ činí 1.000,- a 19% daň činí 190,- Kč. Částka je splatná do 60-ti dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídající věcnému břemeni do katastru nemovitostí, za následujících podmínek:

-         náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí vlastník budovy na p.p.č. 4729/1, p.p.č. 4730/1

-         smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

47.  Souhlasit se záměrem výstavby fotovoltaické elektrárny na střeše č.p. 3272 na p.p.č. 2149/15 v k.ú. Varnsdorf.

 

48.  Doporučit zařadit č.p. 3044 do seznamu objektů určených k prodeji (příloha č. 1) a prodávat objekt dle Zásad  prodeje obytných domů, bytů a ostatních objektů z majetku města Varnsdorf.

 

49.  Doporučit ZM vyslovit souhlas se zajištěním financování části projektu „EMIX 3příslušející městu Varnsdorf, tj. se spolufinancováním města ve výši 10%, tj. 122.500,- Kč (4.900,- EUR) z celkových způsobilých výdajů části projektu a se zajištěním předfinancování ve výši celkových nákladů části projektu, tj. 1.225.000,- Kč (49.000,- EUR) z rozpočtu města.

 

50.  Pronajmout část nebytových prostor o výměře 1.556,60 m2 v č.p. 1260 v ul. Otáhalova ve Varnsdorfu Městské knihovně Varnsdorf na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za cenu 1.000,- Kč/rok za účelem provozování městské knihovny s tím, že poměrnou část nákladů za služby spojené s užíváním prostor hradí nájemce.

 

51.  Pronajmout část nebytových prostor o výměře 453,78 m2 v č.p. 1260 v ul. Otáhalova ve Varnsdorfu Domu dětí a mládeže na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za cenu 1.000,- Kč/rok za účelem provozování domu dětí s tím, že poměrnou část nákladů za služby spojené s užíváním prostor hradí nájemce.

 

52.  Pronajmout část nebytových prostor o výměře 40,98 m2 v č.p. 1260 v ul. Otáhalova ve Varnsdorfu REGIA a.s. Varnsdorf na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců za cenu 1.000,- Kč/rok za účelem provozování městského informačního střediska s tím, že poměrnou část  nákladů za služby spojené s užíváním prostor hradí nájemce.

 

53.  Nepřijmout nabídku firmy REMAX k zajišťování prodejů nemovitostí města a uzavřít mandátní smlouvu.

 

54.  Pronajmout byt v DPS č.p. 2970/27, ul. Lesní, Varnsdorf panu I. T..

 

55.  Uzavřít nájemní smlouvu na pronájem bytu č. 7 v domě č.p. 3300, ul. Kostelní, Varnsdorf dle předloženého návrhu.

 

56.  Poskytnout finanční příspěvek o.s. Na Křižovatce ve výši 45.000,- Kč na částečné pokrytí mzdových nákladů pro pracovníky sociální služby – odborné sociální poradenství poskytované ve městě Varnsdorf.

 

57.  Že občanům města Varnsdorf, kteří si v případě nedostatku vody ve vlastní studni objednají dovoz pitné vody pro domácnost, bude zajištěno nouzové zásobování vodou za podmínek dle předloženého návrhu.

 

58.  Souhlasit se seznamem žáků navržených na „Osobnost školy pro rok 2009“ dle předloženého návrhu.

 

59.  Povolit výjimku z počtu dětí na třídu mateřským školám ve Varnsdorfu s účinností od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 dle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení č. 53/2009

Rada města rozhodla schválit:

1.      Z titulu funkce zřizovatele Školní jídelně Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2009 dle předloženého návrhu.

 

2.      Z titulu funkce zřizovatele Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2009 dle předloženého návrhu.

 

3.      Snížení osobního příplatku řediteli PO Městské divadlo Varnsdorf panu M. L. s účinností od 1. 4. 2009 dle předloženého návrhu.

 

4.      Konání veřejné hudební produkce pod názvem „Posezení s muzikou…“ na otevřeném prostranství dle předloženého návrhu.

 

5.      Konání veřejné hudební produkce pod názvem „Tanambourrée“ na otevřeném prostranství dne 6. 6. 2009 od 18:00 hod. do 00:00 hod..

 

6.      Doplnění programu na XXV. zasedání zastupitelstva města Varnsdorf v bodě 3. Různé

takto:

3.01 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf a.s. v roce 2008

3.02 Zřízení školního klubu při ZŠ Varnsdorf, Seifertova 1650

3.03 Změny zřizovacích listin školských příspěvkových organizací

3.04 Změna č. 2 zřizovací listiny Městské knihovny Varnsdorf.

 

Usnesení č. 54/2009

Rada města rozhodla pověřit:

1.      Starostu města podáním přihlášky do soutěže „Město stromů“.

 

2.      Starostu města podpisem „smlouvy o veřejných připojovacích bodech ve Varnsdorfu“ dle předloženého návrhu.

 

 

Usnesení č. 55/2009

Rada města rozhodla stanovit:

1.      Platy ředitelům školských příspěvkových organizací s účinností od 1. 6. 2009 dle předloženého návrhu.

 

  

 

Ing. Josef Poláček                                                                          Mgr. Petr Šmíd

starosta města                                                                             místostarosta