Usnesení z 58. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 30. 4. 2009              

 

 

 

Rada města projednala:

1.      Převody majetku města

 

 

Usnesení č. 45/2009

Rada města rozhodla:

1.      O přidělení veřejné zakázky „Výměna výplní otvorů a oprava fasády na objektu 8. MŠ, Národní 1617, Varnsdorf“ – dle Směrnice pro efektivní a hospodárné vynakládání finančních prostředků z rozpočtu města Varnsdorf č. 105/2006 ze dne 29. 6. 2006 uchazeči –  WAKOS s. r. o., Dvořákova 969, 408 01 Rumburk, IČ: 62241834, a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.

 

2.      Podle § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku ZŠ Náměstí E. Beneše č.p. 469 – opravy a úpravy dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uchazeče Stamo spol. s r. o., Stavební 415/3,             405 02 Děčín I, IČ: 43222323, a to v souladu se zprávou o posouzení a hodnocení nabídek.

  

 

 

 

Ing. Josef Poláček                                                                          Mgr. Petr Šmíd

starosta města                                                                             místostarosta