Usnesení z 58. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 09.03.2017 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Žádost o přijetí účelově určeného daru příspěvkovou organizací města
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Úprava ceníku Hlas severu s platností od 01.03.2017
3.02 Organizace provozu školních družin v základních školách ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2017
3.03 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícímu
3.04 Zhotovení propagační tiskoviny pro město Varnsdorf
3.05 Odvolání a jmenování člena z komise
3.06 Výpověď Servisní smlouvy uzavřená s firmou PERFECTED s. r. o.
3.07 Informace z komisí města
3.08 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3.09 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr1. Finanční záležitosti

1.01 Žádost o přijetí účelově určeného daru příspěvkovou organizací města
Usnesení č. 61/2017
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele souhlasit s přijetím účelově určeného daru pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrhy o prodloužení nájemních smluv na byt
Usnesení č. 62/2017/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/14, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu D. A. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/17, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní Ž. K. do 30.04.2018 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 62/2017/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/3, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. Ř. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/34, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní I. B. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/35, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní A. Z. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/49, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům P. a M. V. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/71, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní S. G. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/39, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu R. H. a paní H. S. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/43, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní R. B. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 62/2017/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/58, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní M. V. do 30.04.2018

a dále

Usnesení č. 62/2017/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/12, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní H. F. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3v domě č. p. 3023/10, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům S. a J. V. do 30.04.2018

a dále

Usnesení č. 62/2017/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/45, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu L. O. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/15, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. Z. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/29, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. B. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/39, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. K. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/52, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní O. K. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/9, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. W. a panu P. M. do 30.04.2018.
a dále

Usnesení č. 62/2017/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/2, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu P. H. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/20
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/42, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. K. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/21
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/46, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní H. F. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/22
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt garsoniéra v domě č. p. 2741/50, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní N. K. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/23
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/60, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní D. H. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/24
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/48, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu L. P. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/25
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 1954/10, ul. Legií ve Varnsdorfu paní     P. N. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/26
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v DPS č. p. 2970/32, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu     P. B. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/27
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/38, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní J. S. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/28
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v DPS č. p. 2970/40, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům A. a J. Š. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/29
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/41, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní N. Š. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/30
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/5, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní     D. R. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/31
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru 1+1 v DPS č. p. 2970/57, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu J. Š. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/32
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/71, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu Z. B. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/33
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/12, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. P. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/34
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1v domě č. p. 3307/17, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní Z. H. do 30.04.2018 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 62/2017/35
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/29, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní A. T. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/36
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v DPS č. p. 3321/17, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. M. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/37
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v DPS č. p. 3321/20, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu L. K. do 30.04.2018 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 62/2017/38
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/3, ul. Prašná ve Varnsdorfu manželům J. a E. L. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/39
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/31, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům T. a E. M. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 62/2017/40
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/30, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu P. B. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/41
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/20, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. D. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/42
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/1, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. Š. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/43
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1v domě č. p. 2741/11, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. K. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/44
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1v domě č. p. 3307/16, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní P. N. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/45
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3v domě č. p. 2290/A/10, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní L. J. a panu P. T. do 30.04.2018 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 62/2017/46
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/4, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní M. R. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/47
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéra v DPS č. p. 2970/54, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní H. B. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/48
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéra v DPS č. p. 2970/36, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní M. M. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/49
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2740/30, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu pan J. S. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/50
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/27, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní Z. M. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/51
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2290/C/5, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní L. M. do 30.04.2018 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 62/2017/52
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2290/B/6, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní B. V. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/53
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 3321/2, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu D. A. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/54
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/34, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. M. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/55
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/57, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní L. K. do 30.04.2018.

a dále

Usnesení č. 62/2017/56
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/58, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní S. Z.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 63/2017
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 787 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 894/1 a p. p. č. 895 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 64/2017
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p. č. 3189 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 3193 a p. p. č. 3195/3 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o pronájem části p. p. č. 245/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 65/2017
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 245/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 989 m2 paní D. M. za cenu            3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o pronájem p. p. č. 3637/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 66/2017
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 3637/3 v k. ú. Varnsdorf o výměře 5.236 m2 paní I. Ř. za cenu            0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem sekání trávy a pastvy koně.


Návrh na projednání záležitosti výstavby řadových garáží ve Varnsdorfu
Usnesení č. 67/2017/1
Rada města pronajmout část p. p. č. 6258/13 – zastavěnou plochu, zbořeniště o výměře 50 m2 panu Ing. K. B. za cenu 2.000 Kč na dobu určitou 2 roky za účelem výstavby dvou řadových garáží.

a dále

Usnesení č. 67/2017/2
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města uzavřít Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část p. p. č. 6258/13 – zastavěná plocha, zbořeniště o celkové výměře cca 50 m2 s Ing. K. B. za následujících podmínek:
- kupní cena bude stanovena na 200 Kč/m2
- kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho měsíce od vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí staveb garáží.


Žádost o uzavření pachtovní smlouvy na pronájem pozemků v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 68/2017/1
Rada města rozhodla propachtovat p. p. č. 191 o výměře 1.903 m2 a p. p. č. 647/1 o výměře 3.811 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku společnosti ZEMSPOL s.r.o., Velký Šenov, IČ 48266451 za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu určitou 5 let za účelem užívání sekání trávy a udržování pozemků a provozování zemědělské činnosti.

a dále

Usnesení č. 68/2017/2
Rada města rozhodla propachtovat p. p. č. 505 o výměře 9.629 m2, p. p. č. 510 o výměře 935 m2, p. p. č. 511 o výměře 4.204 m2, p. p. č. 682 o výměře 516 m2, p. p. č. 683 o výměře 1.294 m2, p. p. č. 684 o výměře 1059 m2, p. p. č. 686 o výměře 2.528 m2, p. p. č. 790/1 o výměře 13.444 m2, p. p. č. 803 o výměře 2.362 m2, p. p. č. 806 o výměře 2.261 m2, p. p. č. 807 o výměře 1.546 m2, p. p. č. 856/1 o výměře 1.152 m2, p. p. č. 995 o výměře 921 m2, část p. p. č. 262 o výměře 436 m2, část p. p. č. 61 o výměře 1.917 m2, p. p. č. 690 o výměře 1.717 m2, p. p. č. 693 o výměře 718 m2 a p. p. č. 697 o výměře 1.825 m2 v k. ú. Studánka u Rumburku společnosti Farma Poustevna s.r.o., Velký Šenov, IČ 48266451 za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu určitou 5 let za účelem užívání sekání trávy a udržování pozemků a provozování zemědělské činnosti.


Uzavření příkazní smlouvy
Usnesení č. 69/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Příkazní smlouvy s firmou VIA Consult a.s., IČ 25084275 za cenu 49.000 Kč bez DPH na zajištění výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby: Úpravy prostranství autobusového nádraží ve Varnsdorfu.


Uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě (lékárna)
Usnesení č. 70/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 29.04.2014 uzavřené mezi městem Varnsdorf a PharmDr. J. Š., který se týká plateb za vodné a stočné.


Uzavření Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě (kadeřnictví)
Usnesení č. 71/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 24.10.2016 uzavřené mezi městem Varnsdorf a paní M. J. H., který se týká plateb za vodné a stočné.


Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby ul. Zuzánkova od přechodu pro chodce po ul. Sv. Čecha ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 72/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby ul. Zuzánkova od přechodu pro chodce po ul. Sv. Čecha ve Varnsdorfu“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o. s termínem dokončení do 30.06.2017 a celkovou cenou díla 498.190,50 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby od ul. Husova (zadní strana) po vjezd k bowlingu ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 73/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby od ul. Husova (zadní strana) po vjezd k bowlingu ve Varnsdorfu“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o. s termínem dokončení do 30.06.2017 a celkovou cenou díla 426.208 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby na ul. Husova od dopravního hřiště po ul. Kostelní ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 74/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby na ul. Husova od dopravního hřiště po ul. Kostelní ve Varnsdorfu“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o. s termínem dokončení do 31.05.2017 a celkovou cenou díla 622.499,60 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby na ul. Poštovní od č. p. 2578 po autobusovou zastávku ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 75/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby na ul. Poštovní od č. p. 2578 po autobusovou zastávku ve Varnsdorfu“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o. s termínem dokončení do 31.05.2017 a celkovou cenou díla 444.313 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby na ul. Západní od ul. Křižíkova po č. p. 2729 ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 76/2017
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Celoplošná oprava chodníku ze zámkové dlažby na ul. Západní od ul. Křižíkova po č. p. 2729 ve Varnsdorfu“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o. s termínem dokončení do 30.06.2017 a celkovou cenou díla 613.143 Kč bez DPH.


3. Různé

3.01 Úprava ceníku Hlas severu s platností od 01.03.2017
Usnesení č. 77/2017
Rada města rozhodla schválit ceník Hlasu severu dle předloženého návrhu s účinností od 01.03.2017.


3.02 Organizace provozu školních družin v základních školách ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2017
Usnesení č. 78/2017
Rada města rozhodla souhlasit s organizací provozu školních družin v základních školách ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2017 dle předloženého návrhu.


3.03 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícímu
Usnesení č. 79/2017
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku oddávajícímu dle návrhu tajemníka MěÚ.


3.04 Zhotovení propagační tiskoviny pro město Varnsdorf
Usnesení č. 80/2017
Rada města rozhodla zadat zhotovení propagační tiskoviny pro město Varnsdorf dle předloženého návrhu.


3.05 Odvolání a jmenování člena z komise
Usnesení č. 81/2017/1
Rada města rozhodla odvolat pana Mgr. Marka Jasu z funkce člena Komise prevence kriminality a BESOS na vlastní žádost.

a dále

Usnesení č. 81/2017/2
Rada města rozhodla jmenovat Bc. Ludmilu Dvořákovou do funkce člena Komise prevence kriminality a BESOS od 01.03.2017 na volební období 2014 – 2018.
 

3.06 Výpověď Servisní smlouvy uzavřená s firmou PERFECTED s. r. o.
Usnesení č. 82/2017
Rada města rozhodla vypovědět Servisní smlouvu s firmou PERFECTED s. r. o. ze dne 22.05.2008.


3.07 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.08 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 83/2017
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


3.09 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 84/2017
Rada města rozhodla schválit program na XXIII. zasedání ZM, které se uskuteční dne 30.03.2017 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Převody majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr
Ing. Stanislav Horáček                                                                          Josef Hambálek
starosta města                                                                                     místostarosta města