Usnesení z 56. schůze Rady města Varnsdorf,

 


která se konala dne 25.04.2013 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Dům dětí a mládeže, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Mateřskou školu Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkovou organizaci
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele Městské knihovny Varnsdorf, příspěvková organizace
3.02 Vyhlášení konkurzů na místa ředitelů školských PO - Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace, Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace
3.03 Organizace provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2013
3.04 Přerušení provozu školní družiny v době hlavních prázdninod 29. června 2013 do 1. září 2013
3.05 Smlouva o výpůjčce
3.06 Stanovení platu ředitelce PO Městská knihovna Varnsdorf
3.07 Požadavek JUDr. V. N.
3.08 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Dům dětí a mládeže, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 133/2013
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Domu dětí a mládeže, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2013 dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Mateřskou školu Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 134/2013
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkovéorganizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2013 dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2013 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 135/2013
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkovéorganizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2013 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 136/2013
Rada města rozhodlapronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2741/16, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní Z. U. na dobu určitou do 31.12.2013 za podmínky navrácení bytu 1+2 v domě č. p. 2741/54, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu dle předloženého návrhu. 1. náhradník pan P. S. do 30.04.2014. 2. náhradník paní I. Č. do 30.04.2014. 


Žádost o pronájem garsoniéry
Usnesení č. 137/2013
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č. p. 2761/23, ul. Kovářská ve Varnsdorfu panu V. Z. na dobu určitou do 31.10.2013 dle předloženého návrhu.


Žádost o zrušení usnesení RM
Usnesení č. 138/2013
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 102/2013/3 Rady města Varnsdorf ze dne 28.03.2013.


Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3307/31, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 139/2013
Rada města rozhodlapronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/31, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní L. L. na dobu určitou do 30.04.2014.


Žádost o pronájem garsoniéry v domě č. p. 3307/19, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 140/2013/1
Rada města rozhodla nepronajmout garsoniéru v domě č. p. 3307/19 ul. Nemocniční ve Varnsdorfu a jiný městský byt ve Varnsdorfu panu R. M. z důvodu, že prodal svůj byt koupený od Města Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 140/2013/2
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č. p. 3307/19, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu T. K. na dobu určitou do 30.04.2014.


Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 141/2013
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3014/13, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu R. B. na dobu určitou do 30.04.2014 dle předloženého návrhu.


Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byty
Usnesení č. 142/2013/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/35, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu L. S. do 31.10.2013 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 142/2013/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/51, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům M. a E. W. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 142/2013/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/8, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu V. P. a paní K. N. do 31.12.2013 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 142/2013/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/2, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní D. M. a panu M. K. do 30.06.2014 dle předloženého návrhu.

a dále
Usnesení č. 142/2013/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/37, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní Z. H. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/2, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu O. R. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/28, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní J. M. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2970/6, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní Z. H. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/22, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. P. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/45, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu L. O. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/28, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. P. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/1, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. Š. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/19, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům V. a P. H. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/52, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. J. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2290/C/5, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní K. J. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/25, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. J. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/16, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní A. S. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/47, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu J. S. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/24, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. S. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/20
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/20, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. S. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/21
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/27, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. S. a panu P. B. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/22
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/18, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní L. Š. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/23
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/22, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní O. Š. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/24
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/4, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. Š. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/25
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/21, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům M. a L. N. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/26
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/2/A, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní M. T. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/27
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/20, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. V. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/28
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/60, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní D. Z. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/29
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/50, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. B. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/30
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/19, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. B. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/31
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/10, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní J. B. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/32
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/22, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. C. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/33
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/33, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. C. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/34
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/68, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. D. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/35
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/29, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. D. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/36
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 3307/27, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. E. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/37
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/33, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní P. G. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/38
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/35, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní M. Ch. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/39
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/26, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. P. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/40
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/9, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům J. a H. R. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/41
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/13, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní S. Novákové a panu Z. H. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/42
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/43, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní A. K. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/43
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/64, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. K. do 30.06.2014.

a dále

Usnesení č. 142/2013/44
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/26, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. M. do 30.06.2014. 


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o bezúplatný převod pozemku p. p. č. 2054/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 143/2013
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 2054/1, p. p. č. 2055 a část p. p. č. 2056 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o změnu nájemní smlouvy č. 32/2008
Usnesení č. 144/2013
Rada města rozhodla neuzavřít dodatek nájemní smlouvy č. 32/2008 za účelem změny užívání pozemku.


Žádost o ukončení a pronájmu p. p. č. 34/10 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 145/2013
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 34/10 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o uzavření Smlouvy o umístění sběrných kontejnerů na textil
Usnesení č. 146/2013/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 75/2013 Rady města Varnsdorf ze dne 28.02.2013.

a dále

Usnesení č. 146/2013/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o umístění sběrných kontejnerů na textil pro zajištění sběru odpadního textilu s firmou Dimatex CS, spol. s r. o. dle předloženého návrhu.


Žádost o prodej části p. p. č. 3638/10 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 147/2013
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 3638/10 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 2062/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 148/2013
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 2062/1 v k. ú. Varnsdorf.


Stanovení ceny za prodej p. p. č. 6942, části p. p. č. 6938/1, části p. p. č. 6940/3 a části
p. p. č. 6941 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 149/2013
Rada města rozhodla stanovit cenu za prodej p. p. č. 6942, části p. p. č. 6938/1, části p. p. č. 6940/3 a části p. p. č. 6941 vše v k. ú. Varnsdorf 100 Kč/m2.


Žádost o prodej části p. p. č. 2562, p. p. č. 2563/2 a p. p. č. 2564 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 150/2013
Rada města rozhodla doporučit ZM uzavřít Nájemní smlouvu a Smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část p. p. č. 2562, p. p. č. 2563/2 a p. p. č. 2564 vše v k. ú. Varnsdorf za podmínky doplacení nájemného za dobu užívání bez smluvního stavu.


Žádost o prodej části p. p. č. 1165/1, části p. p. č. 1165/7, části p. p. č. 1163, p. p. č. 1165/8, p. p. č. 1167/2, p. p. č. 1167/4, p. p. č. 1165/14, p. p. č. 1165/15, p. p. č. 1165/16, p. p. č. 1165/17 a p. p. č. 1160 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 151/2013/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 1165/1, část p. p. č. 1165/7, část p. p. č. 1163, p. p. č. 1167/2, p. p. č. 1167/4, p. p. č. 1165/14, p. p. č. 1165/15, p. p. č. 1165/16, p. p. č. 1165/17 a p. p. č. 1160 vše v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 151/2013/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 1165/1, části p. p. č. 1165/7 a části p. p. č. 1163 vše v k. ú. Varnsdorf dle předloženého návrhu OSMI.


Žádost o prodej p. p. č. 381, p. p. č. 384, části p. p. č. 382/1, p. p. č. 382/9, p. p. č. 382/10, p. p. č. 382/11, p. p. č. 382/12 a p. p. č. 382/13 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 152/2013
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převéstp. p. č. 381, p. p. č. 384, část p. p. č. 382/1, p. p. č. 382/9, p. p. č. 382/10, p. p. č. 382/11, p. p. č. 382/12 a p. p. č. 382/13 vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o instalaci pevné nájezdové rampy u č. p. 2964
Usnesení č. 153/2013
Rada města rozhodla souhlasit se zřízením pevné nájezdové rampy u č. p. 2964 v k. ú. Varnsdorf, jejímž žadatelem je Ing. V. P..


Předfinancování projektového záměru „Hasičská zbrojnice Varnsdorf“
Usnesení č. 154/2013
Rada města rozhodla souhlasit s podáním žádosti o dotaci do programu rozvoje venkova a zároveň doporučuje ZM zajistit předfinancování akce „Hasičská zbrojnice Varnsdorf“ a financovat podíl města ve výši min. 10% celkových způsobilých výdajů v rozpočtu města na rok 2014 v případě získání dotace.


3. Různé

3.01 Vyhlášení výběrového řízení na pracovní místo ředitele Městské knihovny Varnsdorf, příspěvková organizace
Usnesení č. 155/2013
Rada města rozhodla vyhlásit výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele Městské knihovny Varnsdorf, příspěvková organizace.


3.02 Vyhlášení konkurzů na místa ředitelů školských PO - Mateřská škola Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace a Školní jídelna Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace
Usnesení č. 156/2013/1
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlásit konkurz na obsazení pracovního místa ředitele Mateřské školy Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvková organizace.

a dále

Usnesení č. 156/2013/2
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlásit konkurz na obsazení pracovního místa ředitele Školní jídelny Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace.


3.03 Organizace provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2013
Usnesení č. 157/2013
Rada města rozhodla souhlasit s organizací provozu mateřských škol ve Varnsdorfu v měsíci červenci a srpnu 2013 dle předloženého návrhu.


3.04 Přerušení provozu školní družiny v době hlavních prázdninod 29. června 2013 do 1. září 2013
Usnesení č. 158/2013
Rada města rozhodla přerušit provoz školní družiny v době od 01.07. ─ 31.08.2013 v Interaktivní základní škole Varnsdorf na základě žádosti ředitelky této základní školy, z důvodu výměny oken v budově.


3.05 Smlouva o výpůjčce
Usnesení č. 159/2013
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o výpůjčce s firmou EKO-KOM a. s. dle předloženého návrhu.


3.06 Stanovení platu ředitelce PO Městská knihovna Varnsdorf
Usnesení č. 160/2013
Rada města rozhodla stanovit plat pověřené ředitelce PO Městská knihovna Varnsdorf dle předloženého návrhu.


3.07 Požadavek JUDr. V. N.
Usnesení č. 161/2013
Rada města rozhodla vzít na vědomí požadavek JUDr. V. N. ze dne 10.04.2013.


3.08 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 162/2013
Rada města rozhodla schválit program na XXV. zasedání ZM, které se uskuteční dne 25.04.2013 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
5.01 Zpráva o činnosti Jednotky sboru dobrovolných hasičů za rok 2012 
5.02 Vystoupení z Národní sítě zdravých měst ČR

4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr
Martin Louka                                                                Karel Dubský
starosta města                                                            místostarosta města