Usnesení z 54. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 04.01.2017

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Dodatek č. 5 k Vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
3. Různé
3.01 Program na zasedání ZM1. Finanční záležitosti

1.01 Dodatek č. 5 k Vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám
Usnesení č. 1/2017
Rada města Varnsdorf rozhodla schválit Dodatek č. 5 k Vnitřnímu předpisu k cestovním náhradám dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrh na pronájem garsoniéry v DPS č. p. 3321/11, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 2/2017
Rada města rozhodlapronajmout garsoniéru v DPS č. p. 3321/11, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. Ž. na dobu určitou do 31.12.2017.


3. Různé

3.01 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 3/2017
Rada města rozhodla schválit program na XXI. zasedání ZM, které se uskuteční dne 19.01.2017 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Převody majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. ZávěrIng. Stanislav Horáček                                                                              Josef Hambálek
starosta města                                                                                         místostarosta města