Usnesení z 53. schůze Rady města Varnsdorf,

 

která se konala dne 14.03.2013 od 13:00 hod. ve spolkové místnosti v Knihovně Varnsdorf (zvýšené přízemí, od schodiště vlevo)

Program jednání Rady města Varnsdorf:
1.Finanční záležitosti
1.01 Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Návrh na schválení Plánu prevence kriminality města Varnsdorf na rok 2013 
3.02 Žádost o zařazení slavnostního orchestrálního koncertu do kulturního programu města Varnsdorf pro rok 2013
3.03 Informace z komisí města
3.04 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3.05 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr

1. Finanční záležitosti

1.01 Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací
Usnesení č. 81/2013/1
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 pro příspěvkové organizace mateřské školy dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 81/2013/2
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 pro příspěvkové organizace základní školy dle předloženého návrhu.

a dále 

Usnesení č. 81/2013/3
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 pro příspěvkové organizace školní jídelny dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 81/2013/4
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 pro ostatní příspěvkové organizace dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+2
Usnesení č. 82/2013
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2741/42, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. K. na dobu určitou do 30.04.2014 za podmínky navrácení bytu č. 70 (1+1) v domě č. p. 2739, ul. Edisonova ve Varnsdorfu. 1. náhradník paní L. V. za podmínky navrácení bytu 1+1 č. 3 v domě č. p. 2739, ul. Edisonova ve Varnsdorfu. 2. náhradník paní R. S.


Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 83/2013/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/15, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. Z. do 30.04.2014.

a dále

Usnesení č. 83/2013/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/56, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. K. do 30.04.2014 dle předloženého návrhu

a dále

Usnesení č. 83/2013/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/14, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu D. A. do 30.04.2014.

a dále

Usnesení č. 83/2013/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/50, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní N. K. do 30.04.2014.

a dále

Usnesení č. 83/2013/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/34, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní Š. K. do 30.04.2014.

a dále

Usnesení č. 83/2013/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/52, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní O. K. do 30.04.2014.

a dále

Usnesení č. 83/2013/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/58, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní M. V. do 30.04.2014.

a dále

Usnesení č. 83/2013/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/34, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní I. B. do 30.04.2014.

a dále

Usnesení č. 83/2013/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/60, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní D. H. do 30.04.2014.

a dále

Usnesení č. 83/2013/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/64, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. K. do 31.12.2013.

a dále

Usnesení č. 83/2013/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/12, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní H. F. do 30.04.2014.

a dále

Usnesení č. 83/2013/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/71, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní S. G. do 30.04.2014.

a dále

Usnesení č. 83/2013/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/49, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům P. a M. V. do 30.04.2014.

a dále

Usnesení č. 83/2013/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/38, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu M. R. do 30.04.2014.

a dále

Usnesení č. 83/2013/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/38, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu J. W. do 30.04.2014 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 83/2013/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/12, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. J. do 30.04.2014 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 83/2013/17
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/38, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní D. H.

a dále

Usnesení č. 83/2013/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/39, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. K. a K. J. do 30.04.2014 dle předloženého návrhu.


Stížnost nájemníků z domu č. p. 3307, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 84/2013
Rada města rozhodla uložit úkol OSMI a správě bytů fy. REGIA a. s. vyklidit věci a vystěhovat paní M. Z. z bytu 1+1 v domě č. p. 3307/11, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu dle předloženého návrhu.


Žádost o zrušení usnesení
Usnesení č. 85/2013
Rada města rozhodla zrušit usneseníč. 60/2013/2 RM ze dne 28.02.2013.


Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 86/2013
Rada města rozhodla uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/43, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu s paní R. B. na dobu určitou do 30.06.2013 dle předloženého návrhu.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o ukončení nájemní smlouvy a pronájem p. p. č. 6897/6 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 87/2013/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 166/2000 na pronájem části p. p. č. 6897 v k.ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 87/2013/2
Rada města rozhodla pronajmout J. M. část p. p. č. 6897/6 v k. ú. Varnsdorf o výměře 400 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.


Žádost o ukončení a pronájmu p. p. č. 34/8 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 88/2013
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 34/8 v k. ú. Varnsdorf.


Schválení ceníku prací a materiálu
Usnesení č. 89/2013
Rada města rozhodla schválit změnu Ceníku prací a materiálu, přílohu č. 1 Plánu zimní údržby pro rok 2012 – 2013 v katastru města Varnsdorf a obce Studánka, v souvislosti se změnou výše DPH k 01.01.2013.


Zpráva Ústřední inventarizační komise
Usnesení č. 90/2013
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu Ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci hmotného a nehmotného majetku města Varnsdorf k 31.12.2012.


Rozhodnutí o veřejné zakázce - „Technický dozor a koordinátor BOZP akce: Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 91/2013/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Technický dozor a koordinátor BOZP akce: Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfudle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči:   Ing. Jaroslav Karel, IČ 12785491.

a dále

Usnesení č. 91/2013/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou Ing. Jaroslav Karel,                  IČ 12785491 na akci „Technický dozor a koordinátor BOZP akce: Zastřešení zimního stadionu ve Varnsdorfu“ za cenu 223.000 Kč vč. DPH.

Žádost o zrušení usnesení
Usnesení č. 92/2013
Rada města rozhodla zrušit usnesení č. 346/2011 RM ze dne 06.10.2011.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 93/2013
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 5U2 8999, ul. Lesní na parkovišti u domu č. p. 2969 v k. ú. Varnsdorf pro pana K. H., držitele průkazu ZTP s tím, že žadatel zaplatí 50 % nákladů na zřízení vyhrazeného parkovacího místa.


3. Různé

3.01 Návrh na schválení Plánu prevence kriminality města Varnsdorf na rok 2013 
Usnesení č. 94/2013
Rada města rozhodla schválit návrh Plánu prevence kriminality města Varnsdorf na rok 2013.

3.02 Žádost o zařazení slavnostního orchestrálního koncertu do kulturního programu města Varnsdorf pro rok 2013
Usnesení č. 95/2013
Rada města rozhodla nezařadit slavnostní orchestrální koncert Missy solemnis B. Krawce do kulturního programu města Varnsdorf pro rok 2013.

3.03 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3.04 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3.05 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 96/2013
Rada města rozhodla schválit program na XXIV. zasedání ZM, které se uskuteční dne 28.03.2013 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr

4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)5. Závěr


Martin Louka                                                                      Karel Dubský
starosta města                                                                  místostarosta města