Usnesení z 50. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 10.11.2016 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
2.02 Deklarace Destinačního fondu Českého Švýcarska
2.03 Dotační program města Varnsdorf pro rok 2017
2.04 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
2.05 Výše finančních ocenění v rámci ankety „Sportovec roku 2016“.
2.06 Plán zimní údržby města na období 2016 – 2017
2.07 Smlouva o dílo - dodávka a montáž pobočkové ústředny ATEUS NetStar s příslušenstvím
2.08 Prominutí penále - Rekonstrukce zimního stadionu
2.09 Informace z komisí města
2.10 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
2.11 Program na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr

1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 430/2016
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 3023/22, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní H. T. na dobu určitou do 31.10.2017. Náhradník paní M. L. do 30.06.2017.


Žádost o přechod nájmu bytu
Usnesení č. 431/2016
Rada města rozhodla schválit přechod nájmu bytu 1+2 v domě č. p. 2741/43, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu z paní I. P. na pana L. P. na dobu určitou do 30.04.2017 dle předloženého návrhu.


Návrhy o prodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 432/2016/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/28, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní J. M. do 31.10.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/20, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. R. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/24, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní R. Ch. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/26, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní O. P. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/29, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. V. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/42, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu Bc. R. Mertlovi do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/43, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. Š. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/56, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. K. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/62, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní H. H. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1v domě č. p. 2739/70, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. V. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/8, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu D. G. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/30, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu J. K. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/31, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům J. a P. Š. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/38, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní Š. D. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/4, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní J. K. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/47, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní J. S. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/53, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům V. a D. M. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/54, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní V. T. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/46, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům B. a V. V. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/20
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na bezbariérový byt 1+3 v domě č. p. 3023/1, ul. Kmochova ve Varnsdorfu manželům M. a N. J. do 31.12.2017 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 432/2016/21
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/10, ul. Kmochova ve Varnsdorfu manželům J. a S. V. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/22
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/41, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. Z. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/23
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/46, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní I. K. do 31.12.2017 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 432/2016/24
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/54, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní R. P. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/25
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/6, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní K. V. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/26
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2761/23, ul. Kovářská ve Varnsdorfu paní D. G. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/27
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741//59, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu M. F. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/28
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/16, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní A. U. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/29
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/20, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. D. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/30
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/23, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu R. P. do 31.12.2017 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 432/2016/31
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/26, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu L. V. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/32
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/3, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní E. R. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/33
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/41, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. K. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/34
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/49, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní E. K. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/35
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2740/6, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. Č. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/36
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/63, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. N. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/37
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/64, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. S. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/38
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/69, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní N. K. a panu D. J. do 31.12.2017 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 432/2016/39
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/71, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. M. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/40
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/8, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. P. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/41
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/53, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. K. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/42
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/1, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům M. a D. P. do 31.12.2017 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 432/2016/43
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/10, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní N. R. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/44
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/17, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. H. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/45
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/19, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní Ž. E. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/46
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/30, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. H. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/47
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/36, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. Š. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/48
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/37, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům Z. a P. W. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/49
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/4, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. M. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/50
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/29, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. M. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/51
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/49, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní I. Z. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/52
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/52, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní H. R. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/53
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/55, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. R. a paní L. Z. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/54
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/56, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu V. U. do 31.12.2017 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 432/2016/55
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/62, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu O. N. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/56
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/67, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní D. Husárové a panu D. Rejthárkovi do 31.12.2017 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 432/2016/57
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/8, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. D. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/58
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/14, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu B. N. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/59
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/16, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní A. Š. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/60
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/26, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu T. O. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/61
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/42, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní J. K. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/62
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/51, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní V. Č. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/63
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/1, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu D. H. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/64
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/21, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. R. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/65
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/38, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu T. S. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/66
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/25, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní K. M. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/67
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/36, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. H. do 31.12.2017 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 432/2016/68
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/7, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. Š. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/69
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/30, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. M. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/70
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 3321/29, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní F. J. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/71
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 3321/8, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. P. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/72
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/1, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní H. J. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/73
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/12, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu L. P. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/74
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2290/B/7, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní S. P. do 31.12.2017 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 432/2016/75
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2290/C/4, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu J. V. do 31.12.2017.

a dále

Usnesení č. 432/2016/76
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/11, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. Č. do 30.06.2017 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 432/2016/77
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/04, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní V. J. do 30.06.2017

a dále

Usnesení č. 432/2016/78
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/16, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní Z. U. do 30.06.2017.


Návrhy na neprodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 433/2016/1
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/35, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu M. N.

a dále

Usnesení č. 433/2016/2
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/5, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní L. A.

a dále

Usnesení č. 433/2016/3
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/22, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. C.

a dále

Usnesení č. 433/2016/4
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/21, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní A. J.


1.02 Majetkové záležitosti

Žádost o pronájem p. p. č. 871 a p. p. č. 872 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 434/2016
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 871 - orná půda o výměře 736 m2 a p. p. č. 872 - trvalý travní porost o výměře 1.313 m2, vše v k. ú. Studánka u Rumburku paní I. H. za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem sekání trávy a pasení koně.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy
Usnesení č. 435/2016
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 56/99 na pronájem části p. p. č. 245/1 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.10.2016.


Žádost o uzavření Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti a Smlouvy o právu provést stavbu
Usnesení č. 436/2016
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy a Smlouvu o právu provést stavbu „DC Varnsdorf, p. p. č. 918/2, přípojky kNN na části p. p. č. 781 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - práva služebnosti
Usnesení č. 437/2016
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni - právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p. č. 4548/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti p. p. č. 4609/1 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene - práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene - práva služebnosti
Usnesení č. 438/2016
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni - právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 3331 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti p. p. č. 3740/1, p. p. č. 3740/2 a p. p. č. 3806/9 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene - práva služebnosti uhradí oprávněný.


Oprava veřejného osvětlení ul. Palackého - havarijní stav
Usnesení č. 439/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Oprava veřejného osvětlení ul. Palackého - havarijní stav“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., v rozsahu výměny stožárů se svítidly a novým zemním kabelovým vedením, s termínem dokončení do 15.12.2016 a celkovou cenou díla 416.066 Kč bez DPH.


Dostavba proluky - prodejní galerie, ul. Legií
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)


Pronájem nebytových prostor č. p. 512
Usnesení č. 440/2016
Rada města rozhodla pronajmout panu D. K. nebytové prostory v č. p. 512 na dobu neurčitou za nájemné 7.000 Kč/měsíc + energie dle skutečných spotřeb.


Umístění firemního poutače TOS
Usnesení č. 441/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o umístění reklamního poutače uzavřené mezi městem Varnsdorf a TOS Varnsdorf a.s na dobu neurčitou za nájemné 500 Kč ročně.


Rekonstrukce dešťové kanalizace v ul. Aloise Jiráska - vypracování PD
Usnesení č. 442/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na vypracování PD „Rekonstrukce dešťové kanalizace v ul. Aloise Jiráska“ s projekční kanceláří Ing. Josef Folbrecht s termínem dokončení do 30.06.2017 a celkovou cenou díla 100.000 Kč bez DPH.


2. Různé

2.01 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
Usnesení č. 443/2016
Rada města rozhodla schválit finanční příspěvek 20.000 Kč na činnost Místní skupiny Červeného kříže Varnsdorf.


2.02 Deklarace Destinačního fondu Českého Švýcarska
Usnesení č. 444/2016/1
Rada města rozhodla nepřijmout Deklaraci Destinačního fondu Českého Švýcarska.

a dále

Usnesení č. 444/2016/2
Rada města rozhodla nesouhlasit s navýšeným ročním příspěvkem do Destinačního fondu Českého Švýcarska. 


2.03 Dotační program města Varnsdorf pro rok 2017
Usnesení č. 445/2016/1
Rada města rozhodla schválit Dotační program města Varnsdorf pro rok 2017 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 445/2016/2
Rada města rozhodla schválit vzor „Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města Varnsdorf v rámci Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2017“ dle předloženého návrhu.


2.04 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
Usnesení č. 446/2016
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku oddávajícím dle návrhu tajemníka MěÚ.


2.05 Výše finančních ocenění v rámci ankety „Sportovec roku 2016“
Usnesení č. 447/2016
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního ocenění výhercům ankety „Sportovec roku 2016“ dle předloženého návrhu.


2.06 Plán zimní údržby města na období 2016 – 2017
Usnesení č. 448/2016
Rada města rozhodla schválit plán zimní údržby města na období 2016 – 2017 v katastru města Varnsdorf a obce Studánka dle pozměněného návrhu.


2.07 Smlouva o dílo - dodávka a montáž pobočkové ústředny ATEUS NetStar s příslušenstvím
Usnesení č. 449/2016/1
Rada města rozhodla schválit Smlouvu o dílo se společností O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle ve věci dodávky a následné montáže pobočkové ústředny ATEUS NetStar s příslušenstvím

a dále

Usnesení č. 449/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Smlouvy o dílo se společností O2 Czech Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle ve věci dodávky a následné montáže pobočkové ústředny ATEUS NetStar s příslušenstvím za celkovou cenu 348.720 Kč bez DPH.


2.08 Prominutí penále - Rekonstrukce zimního stadionu
Usnesení č. 450/2016
Rada města rozhodla prominout TERMI s.r.o. penále za nedodržení termínu dokončení stavby Rekonstrukce administrativní budovy zimního stadionu ve Varnsdorfu ve výši 102.585 Kč.


2.09 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2.10 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 451/2016
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


2.11 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 452/2016
Rada města rozhodla schválit program na XX. zasedání ZM, které se uskuteční dne 24.11.2016 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Převody majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


3. Diskuse

(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

4. Závěr

Ing. Stanislav Horáček                                                                             Josef Hambálek
starosta města                                                                                        místostarosta města