Usnesení z 49. schůze Rady města Varnsdorf

 

USNESENÍ

z 49. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 21. 10. 2016 
__________________________________________________________________________

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Majetkové záležitosti

 

1. Převody majetku města

1.01 Majetkové záležitosti

Inventarizace majetku k 31. 12. 2016
Usnesení č. 430/2016/1
Rada města rozhodla schválit plán inventur a časový plán pro inventarizaci majetku pro rok 2016 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 430/2016/2
Rada města rozhodla jmenovat ústřední inventarizační komisi dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 430/2016/3
Rada města rozhodla jmenovat likvidační komisi dle předloženého návrhu.

 

Ing. Stanislav Horáček                                    Josef Hambálek
starosta města                                               místostarosta města