Usnesení z 47. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 06.10.2016 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Základní školu Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
1.02 Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2016
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
3.02 Informace z komisí města
3.03 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3.04 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Základní školu Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 387/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Náměstí E. Beneše 469, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2016 dle předloženého návrhu.


1.02 Rozpočtové opatření č. 10 na rok 2016
Usnesení č. 388/2016
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 10 na rok 2016 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 389/2016
Rada města rozhodla nepronajmout bezbariérový byt 1+1 v domě č. p. 3307/2, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní P. K. dle předloženého návrhu.


Žádosti o pronájem bytů v DPS č. p. 2970/3, ul. Lesní ve Varnsdorfu
Usnesení č. 390/2016/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v DPS č. p. 2970/3, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům M. a H. B. na dobu určitou do 31.10.2017 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 390/2016/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v DPS č. p. 2970/47, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům P. a B. F. na dobu určitou do 31.10.2017 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 390/2016/3
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v DPS č. p. 3321/8, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu K. N. na dobu určitou do 31.10.2017.

a dále

Usnesení č. 390/2016/4
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v DPS č. p. 3321/24, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní E. N. na dobu určitou do 31.10.2017.


Návrhy na prodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 391/2016/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/48, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. S. do 31.10.2017.

a dále

Usnesení č. 391/2016/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/50, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. Š. do 31.10.2017.

a dále

Usnesení č. 391/2016/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/65, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní K. M. do 31.10.2017.

a dále

Usnesení č. 391/2016/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/45, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní H. Ch. do 31.10.2017.

a dále

Usnesení č. 391/2016/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/11, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní J. Ch. do 31.10.2017.

a dále

Usnesení č. 391/2016/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/22, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní P. M. do 31.10.2017.

a dále

Usnesení č. 391/2016/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/21, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní D. B. do 31.10.2017.

a dále

Usnesení č. 391/2016/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/40, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. D. do 31.10.2017.

a dále

Usnesení č. 391/2016/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/47, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní A. J. do 31.10.2017.

a dále

Usnesení č. 391/2016/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/65, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. L. do 31.10.2017.

a dále

Usnesení č. 391/2016/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/44, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní I. T. do 31.10.2017.

a dále

Usnesení č. 391/2016/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v DPS č. p. 2970/64, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům R. a J. V. do 31.10.2017.

a dále

Usnesení č. 391/2016/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/13, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu manželům J. a A. L. do 31.10.2017

a dále

Usnesení č. 391/2016/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 3307/14, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. B. do 31.10.2017

a dále

Usnesení č. 391/2016/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/15, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu I. S. do 31.10.2017

a dále

Usnesení č. 391/2016/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/23, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. P. do 31.10.2017

a dále

Usnesení č. 391/2016/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/33, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní H. H. do 31.10.2017

a dále

Usnesení č. 391/2016/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/6, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu L. T. do 31.10.2017.

a dále

Usnesení č. 391/2016/20
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 3307/8, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu D. L. do 31.10.2017

a dále

Usnesení č. 391/2016/21
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/9, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní H. V. do 31.10.2017.

a dále

Usnesení č. 391/2016/22
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/20, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. D. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 391/2016/23
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/1, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. Š. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 391/2016/24
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/43, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní R. B. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 391/2016/25
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/29, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. B. do 30.04.2017 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 391/2016/26
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/11, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. K. do 30.04.2017 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 391/2016/27
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 3321/2, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu D. A. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 391/2016/28
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2290/A/10, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní L. J. a panu P. T. do 30.04.2017 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 391/2016/29
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/16, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní P. N. do 30.04.2017 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 391/2016/30
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/4, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní M. R. do 30.04.2017 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 391/2016/31
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/35, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní P. M. a panu J. R. do 30.04.2017 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 391/2016/32
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/6, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní    Z. H. do 30.12.2016 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 391/2016/33
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/9, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. W. a panu P. M. do 31.12.2016 dle předloženého návrhu.


2.02 Majetkové záležitosti

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 103/2015
Usnesení č. 392/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 103/2015 mezi městem Varnsdorf a Termi, s.r.o., Varnsdorf, IČ 25032640 na akci: „Zimní stadion Varnsdorf – provozní zázemí I. etapa“ z důvodu navýšení ceny díla o 171.150 Kč + DPH za předpokladu schválení financování.


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 73/2016
Usnesení č. 393/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 73/2016 mezi městem Varnsdorf a DOKOM FINAL s. r.o., Děčín, IČ 25487230 na akci: „Celoplošná oprava komunikace technologií lehké penetrace v ul. Zhořelecká ve Varnsdorfu a Studánka úsek č. I“ z důvodu změny termínu dokončení díla do 31.10.2016.


Veřejné osvětlení v ul. Západní – úsek Edisonova – ul. Husova
Usnesení č. 394/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Veřejné osvětlení ul. Západní úsek Edisonova – ul. Husova“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČ 25017098 s termínem dokončení do 30.11.2016 a celkovou cenou díla 631.281 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování.


Veřejné osvětlení ul. Plzeňská – úsek Říční – ul. Okružní
Usnesení č. 395/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Smlouvy o dílo na akci „Veřejné osvětlení ul. Plzeňská úsek Říční – ul. Okružní“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČ25017098 s termínem dokončení do 30.11.2016 a celkovou cenou díla 466.379 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování.


3. Různé

3.01 Poskytnutí neinvestiční dotace na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf
Usnesení č. 396/2016
Rada města rozhodla schválit neinvestiční dotaci na nadstandardní reprezentaci v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf panu Mgr. J. N. ve výši 10.000 Kč.


3.02 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.03 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 397/2016
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


3.04 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 398/2016
Rada města rozhodla schválit program na XIX. zasedání ZM, které se uskuteční dne 20.10.2016 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Převody majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. ZávěrIng. Stanislav Horáček                                                                                          Josef Hambálek
starosta města                                                                                                     místostarosta města