Usnesení z 46. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 46. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 24.09.2020 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Harmonogram schválení rozpočtu a pravidla zpracování návrhu rozpočtu na rok 2021
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Žádost o zveřejnění příspěvku OI Varnsdorf 2000 v Hlasu severu
3.02 Přijetí finančního daru od spolku Červený kostel Varnsdorf, z.s.
3.03 Jmenování členů školských rad za zřizovatele při základních školách zřizovaných Městem Varnsdorf
4. Diskuse
5. Závěr

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Harmonogram schválení rozpočtu a pravidla zpracování návrhu rozpočtu na rok 2021
Usnesení č. 429/2020
Rada města rozhodla schválit Harmonogram schválení rozpočtu a pravidla zpracování návrhu rozpočtu na rok 2021 v předloženém znění.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti


Žádost o pronájem bytu 1+KK
Usnesení č. 430/2020
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+KK v domě č. p. 2740/8, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu P. H. na dobu určitou do 31.10.2021. 1. náhradník pan M. B. do 31.10.2021. 3. náhradník pan K. L. do 31.10.2021.


Žádosti o pronájem sociálních bytů 
Usnesení č. 431/2020/1
Rada města rozhodla pronajmout sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764/28, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní K. F. na dobu určitou do 30.11.2021.

a dále

Usnesení č. 431/2020/2
Rada města rozhodla pronajmout sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764/32, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní R. K. na dobu určitou do 30.11.2021.

a dále
 
Usnesení č. 431/2020/3
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/11, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní R. P. dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 431/2020/4
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/12, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu P. F. dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 431/2020/5
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu P. P. dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 431/2020/6
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt 1+2 v domě č. p. 2764/1, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní D. P. dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 431/2020/7
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/33, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu A. F. dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 431/2020/8
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt v domě č. p. 2764, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní Ž. M. dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 431/2020/9
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/38, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu Fr. Š. dle předloženého návrhu.


Návrh na neprodloužení nájemní smlouvy
Usnesení č. 432/2020
Rada města rozhodla neprodloužit nájem bytu 1+3 v domě č. p. 2740/39, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. K. dle předloženého návrhu. 


2.02 Majetkové záležitosti

Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 433/2020
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 328/2020 ze dne 16.07.2020.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4009484/VB001, DC_Varnsdorf, p. p. č. 6680 
Usnesení č. 434/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC_Varnsdorf, p. p. č. 6680, nové kNN na části p. p. č. 6658 a 6755/1 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4011226/VB001, DC_Varnsdorf, p. p. č. 5307/7
Usnesení č. 435/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC_Varnsdorf, p. p. č. 5307/7 nové kNN na části p. p. č. 5202 a p. p. č. 5307/2 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4011121/VB002, DC_Varnsdorf, p. p. č. 7181
Usnesení č. 436/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC_Varnsdorf, p. p. č. 7181 na části p. p. č. 7106/2 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4010021/VB001, DC_Varnsdorf, č. p. 56
Usnesení č. 437/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC_Varnsdorf, č. p. 56 nové kNN na části p. p. č. 556 a p. p. č. 8169/1 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-4001065/VB002, DC_Varnsdorf, č. p. 1700
Usnesení č. 438/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC_Varnsdorf, č. p. 1700 nové kNN na části p. p. č. 5480 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-4001065/VB001, DC_Varnsdorf, č. p. 1700
Usnesení č. 439/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC_Varnsdorf, č. p. 1700 nové kNN na části p. p. č. 5494 a p. p. č. 4383 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006510/ VB/01, DC_Varnsdorf, Unifikace, DC_1925
Usnesení č. 440/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC_Varnsdorf, Unifikace, DC_1925 na části p. p. č. 2767, p. p. č. 2841/1, p. p. č. 2842, p. p. č. 2843/1 a p. p. č. 2849/4 vše v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 5.034 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě 
Usnesení č. 441/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizace a vodovodu na části p. p. č. 5595, p. p. č. 3832, p. p. č. 5575, p. p. č. 5548, p. p. č. 5539 a p. p. č. 4368 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČ 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu za každou IS pro výše uvedenou stavbu, ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný. 


Návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě 
Usnesení č. 442/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizace a vodovodu na části p. p. č. 5595, p. p. č. 5604 a p. p. č. 5615/1 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeské vodárenské společnosti a.s., IČ 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu za každou IS pro výše uvedenou stavbu, ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný. 


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 443/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby plynárenského zařízení „REKO MS Varnsdorf – Nemocniční, II. etapa, číslo stavby 7700102081, na části p. p. č. 280/1, 309, 322, 326/1, 357, 1035, 1065, 1148/1, 1159, 1234 a 8169/1 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši stanovené dle znaleckého posudku vypracovaného na náklady budoucího oprávněného. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 444/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p. č. 8173 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 1546/1 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o směnu části pozemku p. p. č. 7754, část p. p. č. 7830/4, část p. p. č. 7763/6 za část p. p. č. 7777, p. p. č. 1165/8 a část p. p. č.  1165/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 445/2020/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 1165/8 a část 1165/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 445/2020/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 1165/1 v k. ú. Varnsdorf dle předloženého návrhu.


Žádost prodej části p. p. č. 5841/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 446/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 5841/1 v k. ú. Varnsdorf.


Rozhodnutí o přidělení zakázky „Parkoviště ul. Husova ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 447/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním smlouvy o dílo na akci „Parkoviště ul. Husova ve Varnsdorfu“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., IČ 25017098, s termínem dokončení do 30.11.2020 a celkovou cenou díla 320.802,20 Kč bez DPH.


Snížení nájemného nebytových prostor
Usnesení č. 448/2020
Rada města rozhodla poskytnout slevu z nájemného ve výši 40 % osobám, které jsou podnikateli (fyzickou, nebo právnickou osobou) a vykonávají podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání nebo obdobným způsobem a v důsledku přijatých krizových mimořádných opatření v souvislosti s pandemií COVID 19 jim byl státními orgány zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června 2020 a užívají provozovnu, na základě nájemní smlouvy uzavřené před 13. březnem 2020, která je ve vlastnictví města Varnsdorf.


3. Různé

3.01 Žádost o zveřejnění příspěvku OI Varnsdorf 2000 v Hlasu severu
(Předložené návrhy usnesení nebyly schváleny.)


3.02 Přijetí finančního daru od spolku Červený kostel Varnsdorf, z.s.
Usnesení č. 449/2020
Rada města rozhodla přijmout finanční dar od spolku Červený kostel Varnsdorf, z.s. ve výši 8.600 Kč.


3.03 Jmenování členů školských rad za zřizovatele při základních školách zřizovaných Městem Varnsdorf
Usnesení č. 450/2020
Rada města rozhodla jmenovat za zřizovatele členy do školských rad při základních školách zřizovaných Městem Varnsdorf dle předloženého návrhu.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

ThMgr. Roland Solloch                                                                      Jiří Sucharda    
starosta města                                                                                místostarosta města