Usnesení z 45. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 45. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 10.09.2020 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Žádost o přijetí účelově určeného daru příspěvkovou organizací města
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
1.03 Žádost o individuální dotaci Červený kostel Varnsdorf, z. s.
1.04 Odpis pohledávek
1.05 Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2020
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícímu
3.02 Žádost o užití velkého znaku města Varnsdorf v tiskovině Metodická příručka – regionální učebnice o historii
3.03 Žádost o souhlas se zapojením Mateřské školy Varnsdorf, Nezvalova 2024, PO do Výzvy č. 02_20_080 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy PO3 vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
3.04 Žádost o přeřazení ředitelek mateřských škol zřizovaných městem Varnsdorf do 12. platové třídy
3.05 Povolení výjimky z počtu žáků na třídu v Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace
3.06 Dodatek č. 1 ke smlouvě o provozu a užití IS GINIS
3.07 Informace z komisí města
3.08 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Žádost o přijetí účelově určeného daru příspěvkovou organizací města
Usnesení č. 360/2020
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit přijetí účelově určeného daru dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2020 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 361/2020
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2020 dle předloženého návrhu.


1.03 Žádost o individuální dotaci Červený kostel Varnsdorf, z. s.
Usnesení č. 362/2020
Rada města rozhodla poskytnout individuální dotaci spolku Červený kostel Varnsdorf, z.s., Mariánská 475, 407 47 Varnsdorf, IČ 22859748 ve výši 20.000 Kč na projekt Benefiční koncert pro Červený kostel.


1.04 Odpis pohledávek
Usnesení č. 363/2020
Rada města vzala na vědomí odepsání daňových pohledávek dle předloženého návrhu.  


1.05 Rozpočtové opatření č. 8 na rok 2020
Usnesení č. 364/2020
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 8 na rok 2020 v předloženém znění.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrh na pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 365/2020
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 byt v domě č. p. 2740/41, ul. Křižíkova ve Varnsdorf paní J. S. na dobu určitou do 31.10.2021. 1. náhradník paní K. K. do 31.10.2021. 2. náhradník paní V. M. do 31.10.2021.


Návrhy na pronájem sociálních bytů
Usnesení č. 366/2020/1
Rada města rozhodla pronajmout sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/34, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu O. Š. na dobu určitou do 30.09.2022.

a dále

Usnesení č. 366/2020/2
Rada města rozhodla pronajmout sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764/15, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní E. M. na dobu určitou do 30.11.2021.

a dále     

Usnesení č. 366/2020/3
Rada města rozhodla pronajmout sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764/06, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní V. S.  na dobu určitou do 30.11.2021.

a dále

Usnesení č. 366/2020/4
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764/12, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu P. T. dle předloženého návrhu           

a dále

Usnesení č. 366/2020/5
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/48, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu T. C. dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 366/2020/6
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764/28, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní D. B. dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 366/2020/7
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt v domě č. p. 2764, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní Vl. G. dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 366/2020/8
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764/32, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní J. S. a panu I. V. dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 366/2020/9
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt 1+2 v domě č. p. 2764/1, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní M. S. a panu Š. H. dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 366/2020/10
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/11, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu J. V. dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 366/2020/11
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu P. F. a paní K. H. dle předloženého návrhu.

a dále
    
Usnesení č. 366/2020/12
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu L. Č. a paní M. H. dle předloženého návrhu.

a dále
 
Usnesení č. 366/2020/13
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764/43, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní L. J. dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 366/2020/14
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/38, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu M. Ž. dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 366/2020/15
Rada města rozhodla nepronajmout sociální byt v domě č. p. 2764, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní E. S. dle předloženého návrhu.


Návrh na pronájem BZU 1+1 
Usnesení č. 367/2020
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+1 v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/17, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní M. B. a panu P. B. na dobu určitou do 30.09.2021

 
Návrh na pronájem BZU 1+KK
Usnesení č. 368/2020
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 3321/31, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu D. A. na dobu určitou do 30.09.2021 za podmínky navrácení BZU č. 2, /1+KK/ v tom samém domě.


Návrhy na neprodloužení nájemních smluv na byty sjednané s prolongací na půl roku 
Usnesení č. 369/2020/1
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/69, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu M. J. Š. a paní P. S. dle předloženého návrhu.

a dále
 
Usnesení č. 369/2020/2
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/42, ul. Kmochova ve Varnsdorfu manželům  M. a V. Š. dle předloženého návrhu.


Návrhy na uzavření nové nájemní smlouvy na 3 měsíce
Usnesení č. 370/2020/1
Rada města rozhodla uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/69, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu s panem M. J. Š. a s paní P. S. do 31.12.2020.

a dále

Usnesení č. 370/2020/2
Rada města rozhodla uzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/42, ul. Kmochova ve Varnsdorfu s manžely M. a V. Š. na dobu určitou  do 31.12.2020.


Návrhy na prodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 371/2020/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/21, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní A. Š. do 30.09.2021.

a dále

Usnesení č. 371/2020/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/39, ul. Nemocniční  ve Varnsdorfu paní M. K. do 30.09.2021.

a dále

Usnesení č. 371/2020/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/5, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní Z. Š.  do 30.09.2021.

a dále

Usnesení č. 371/2020/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/13, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu manželům J. a A. L. do 31.10.2021.

a dále

Usnesení č. 371/2020/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 3307/14, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. B. do 31.10.2021.

a dále

Usnesení č. 371/2020/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/15, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu I. S. do 31.10.2021.

a dále

Usnesení č. 371/2020/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/23, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. P. do 31.10.2021.

a dále

Usnesení č. 371/2020/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/33, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní H. H. do 31.10.2021.

a dále

Usnesení č. 371/2020/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/35, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní P. M. a panu J. R. do 31.10.2021.

a dále

Usnesení č. 371/2020/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/16, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. P. do 31.10.2021.

a dále

Usnesení č. 371/2020/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/9, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní H. V. do 31.10.2021.

a dále

Usnesení č. 371/2020/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/30, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. K. do 31.10.2021.

a dále

Usnesení č. 371/2020/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/40, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní E. J. do 31.10.2021.


Návrhy na neprodloužení nájemních smluv na byty
Usnesení č. 372/2020/1
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2290/A/10, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní L. J. a panu P. T. 

a dále

Usnesení č. 372/2020/2
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt zvláštního určení v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/16, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu V. N. dle předloženého návrhu.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej č. p. 3044 – objekt Kinokavárny v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 373/2020/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést č. p. 3044 a část st. p. č. 2530 a část p. p. č. 2533 v  k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 373/2020/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení zastavěné plochy na p. p. č. 2530 s oddělením části p. p. č. 2533 v k. ú. Varnsdorf tak, aby vznikl manipulační prostor kolem budovy.

a dále

Usnesení č. 373/2020/3
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města podmínky pro prodej č. p. 3044 s částí st. p. č. 2530 a s částí p. p. č. 2533 v k. ú. Varnsdorf a to cenu minimálně 2.000.000 Kč, zanesení předkupního práva pro město Varnsdorf do katastru nemovitostí, do 3 let oprava střechy a pohledové části fasády, jejíž barevné provedení bude konzultováno s architektem města.


Žádost o směnu části pozemku p. p. č. 7754, část p. p. č. 7830/4, část p. p. č. 7763/6 za část p. p. č. 7777, p. p. č. 1165/8 a část p. p. č.  1165/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 374/2020/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 7777 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 374/2020/2
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nabýt do vlastnictví část p. p. č. 7830/4, část p. p. č. 7763/6 a část p. p. č. 7754 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 374/2020/3
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 7830/4, části p. p. č. 7763/6, části p. p. č. a části p. p. č. 7777 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.


Žádost o prodej p. p. č. 6651/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 375/2020/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 6651/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 375/2020/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 6651/1 v k. ú. Varnsdorf dle návrhu KSMV.


Žádost o prodej p. p. č. 2364/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 376/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 2364/3 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 809 a p. p. č. 813/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 377/2020/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 809 a p. p. č. 813/2 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 377/2020/2
Rada města doporučuje Zastupitelstvu cenu za prodej p. p. č. 809 a p. p. č. 813/2 v k. ú. Varnsdorf ve výši 200 Kč/m2.


Žádost o prodej p. p. č. 1531/34 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 378/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1531/34 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 340, 344 v k. ú. Studánka u Rumburku
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen.)


Žádost o prodej p. p. č. 580 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 379/2020/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 580 v k. ú. Studánka u Rumburku.

a dále

Usnesení č. 379/2020/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p. p. č. 580 v k. ú. Studánka u Rumburku dle návrhu žadatele.


Žádost o prodej p. p. č. 966/1, p. p. č. 966/3 a p. p. č. 964 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 380/2020
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 966/1, p. p. č. 966/3 a p. p. č. 964 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 4605/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 381/2020
Rada města rozhodla neměnit stanovisko ve věci prodeje p. p. č. 4605/2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 2563/4 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 382/2020
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 2563/4 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 8168 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 383/2020
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 8168 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 4376/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 384/2020
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 4376/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 155 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 385/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 155 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o prodej části p. p. č. 3541/1 a p. p. č. 798/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 386/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 3541/1 a p. p. č. 798/2 v  k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 7683/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 387/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 7683/1 v  k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 4306/195 a p. p. č. 4306/44 a části p. p. č. 4306/53 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 388/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 4306/44, p. p. č. 4306/195 a část p. p. č. 4306/53 v  k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 5333 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 389/2020
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 5333 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 7721/24 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 390/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 7721/24 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 5868/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 391/2020/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 5868/2 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 391/2020/2
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města stanovit cenu za prodej p. p. č. 5868/2 dle stávajících podmínek.


Žádost o prodej p. p. č. 3814/29 a p. p. č. 3814/30 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 392/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3814/29 a p. p. č. 3814/30 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 3434 a p. p. č. 3433/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 393/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3434, p. p. č. 3433/2 a p. p. č. 3435 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 1415/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 394/2020/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1415/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 394/2020/2
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nabýt části pozemků zasahujících do komunikace Komenského ve Varnsdorfu dle předloženého návrhu.


Žádost o prodej p. p. č. 6600 a p. p. č. 6602 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 395/2020
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 6600, p. p. č. 6602, p. p. č. 6599, p. p. č. 6598, p. p. č. 6596/2 a p. p. č. 6603 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 2454 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 396/2020
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 2454 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem p. p. č. 74/5 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 397/2020
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 74/5 o výměře 186 m2 v k. ú. Varnsdorf paní J. K. a to tak, že 80 m2 za účelem umístění posezení k nově provozovanému klubu v č. p. 499 ve Varnsdorfu za cenu 100 Kč/m2 a 106 m2 za účelem údržba, sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2 dle schválených Zásad prodeje a pronájmu pozemků v majetku města Varnsdorf a na dobu neurčitou.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006445/VB/P001, DC_Varnsdorf, Unifikace, kab. DC_2005, 2039
Usnesení č. 398/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, Unifikace, kab. DC_2005, 2039 na části p. p. č. 2189/1 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-4006447/VB/P003, DC_Varnsdorf, Unifikace, kab. DC_2005, 2029
Usnesení č. 399/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, Unifikace, kab. DC_2005, 2029 na části p. p. č. 2189/1 a p. p. č. 2218 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 6.500 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4019489/VB001, DC_ Varnsdorf, p. p. č. 2849/4
Usnesení č. 400/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 2849/4 nové kNN na části p. p. č. 2849/4 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 401/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav podzemního komunikačního vedení na p. p. č. 3287/1, p. p. č. 3287/25 a p. p. č. 3287/4 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Loreco spol. s r. o. (oprávněný), IČ 60277891 za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 402/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni  spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav NTL plynovodu a plynové přípojky na části p. p. č. 6260/3 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ELPA KUPEČEK, s. r. o. (oprávněný), IČ 25034154 za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-4000871/SOBS VB-01, DC_ Varnsdorf, p. p. č. 476
Usnesení č. 403/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 476 nové kNN na části p. p. č. 3124 a p. p. č. 3127 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 404/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 1457 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 1471/2, 1464/2 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost pronájem části p. p. č. 4695 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 405/2020
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4695 v k. ú. Varnsdorf o výměře 520 m2 paní  M. S. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost pronájem části p. p. č. 3096/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 406/2020
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 3096/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 180 m2 panu M. Š. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost pronájem p. p. č. 4227/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 407/2020
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 4227/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 10.977 m2 panu J. Š. za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku, sekání trávy.


Žádost uzavření dodatku k nájemní smlouvě
Usnesení č. 408/2020
Rada města rozhodla uzavřít dodatek k nájemní smlouvě č. 83/1999 na pronájem části p. p. č. 4376/1 v k. ú. Varnsdorf a to tak, že výměra pronajaté části se zvětšuje o 50 m2 a tím se dle schválených Zásad prodeje a pronájmu pozemků z majetku města Varnsdorf zvyšuje roční nájemné. Ostatní ujednání zůstávají nezměněna.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 409/2020
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 1UC 5767, umístěné v ul. Edisonova, na parkovišti na pozemku 2841/1 v k. ú. Varnsdorf pro pana V. Ch., držitele průkazu ZTP s tím, že žadatel uhradí náklady na zřízení parkovacího místa.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 410/2020
Rada města rozhodla nepřidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 1UF 1190, umístěné v ul. Karolíny Světlé před domem č. p. 3018, Varnsdorf pro pana V. L., držitele průkazu ZTP s tím, že žadatel uhradí náklady na zřízení parkovacího místa.


Uzavření dvou smluv o dílo na 5. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů s firmou T-MAPY spol. s.r.o. 
Usnesení č. 411/2020/1
Rada města rozhodla uzavřít smlouvy o dílo č. 29/2020 a č. 30/2020 na 5. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů s firmou T-MAPY spol. s.r.o., uzavřené podle § 28 stavebního zákona a § 1 až 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v platném znění.
 
a dále

Usnesení č. 411/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy o dílo č. 29/2020 a smlouvy o dílo č. 30/2020 na 5. úplnou aktualizaci územně analytických podkladů s firmou T-MAPY spol. s.r.o., Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové 3, IČO 47451084 za cenu 210.000 Kč bez DPH.


Inventarizace majetku k 31. 12. 2020
Usnesení č. 412/2020/1
Rada města rozhodla schválit plán inventur a časový plán pro inventarizaci majetku pro rok 2020 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 412/2020/2
Rada města rozhodla jmenovat ústřední inventarizační komisi dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 412/2020/3
Rada města rozhodla jmenovat likvidační komisi dle předloženého návrhu.


Žádost o užívání pronajatých prostor dalšími společnostmi skupiny
Usnesení č. 413/2020
Rada města rozhodla nevyhovět žádosti a nesouhlasit s užíváním a podnájmem nebytových prostor č. p. 1254, Varnsdorf pro další spolupracující podniky nájemce Sociální podnik SIMEVA s.r.o. a to konkrétně: Autodoprava JARNÍ s.r.o., HLÍVENKA s.r.o., MÁME PRO VÁS PRÁCI s.r.o., PRADAKOS s.r.o., Prádelna JARNÍ s.r.o. a SIMEVA sociální integrační podnik s.r.o.


Dodatek smlouvy o dílo „Stavební úpravy sociálního zařízení v I. a II.N.P. pavilon „A“ v MŠ Pražská 2812, Varnsdorf“
Usnesení č. 414/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 15/2020/Pu na akci „Stavební úpravy sociálního zařízení v I. a II.N.P. pavilon „A“ v MŠ Pražská 2812, Varnsdorf“  s termínem dokončení do 17.09.2020.


Dodatek smlouvy o dílo „Celková rekonstrukce podlahy v malé tělocvičně ZŠ Edisonova a obložení kobercem, Varnsdorf“
Usnesení č. 415/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 12/2020 na akci „Celková rekonstrukce podlahy v malé tělocvičně ZŠ Edisonova a obložení kobercem, Varnsdorf“, kterým se navyšuje celková cena díla o 117.561,37 Kč bez DPH.


Dodatek smlouvy o dílo „Celková oprava podlahy v 1 třídě a výměna vlysové podlahy v tělocvičně a v 1 třídě v IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf“
Usnesení č. 416/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11/2020/Pu na akci „Celková oprava podlahy v 1 třídě a výměna vlysové podlahy v tělocvičně a v 1 třídě v IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf“, kterým se navyšuje celková cena díla o 15.970 Kč bez DPH.


Dodatek smlouvy o dílo „Vypracování projektové dokumentace - rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV v ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf“
Usnesení č. 417/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 06/2020/Pu na akci „Vypracování projektové dokumentace - rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV v ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf“ s termínem dokončení do 30.09.2020.


Dodatek smlouvy o dílo „Vypracování projektové dokumentace - rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV v IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf“
Usnesení č. 418/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 06/2020/Pu na akci „Vypracování projektové dokumentace - rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV v IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf“ s termínem dokončení do 30.09.2020.


Rozhodnutí o veřejné zakázce – „Rekonstrukce zahrady včetně demolice terasy a zhotovení drenáží u MŠ T. G. Masaryka 2180, Varnsdorf“
Usnesení č. 419/2020/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce zahrady včetně demolice terasy a zhotovení drenáží u MŠ T. G. Masaryka 2180, Varnsdorf“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Varnsdorf uchazeči MEGA a. s., Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ 44567146.

a dále

Usnesení č. 419/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem MEGA a. s., Drahobejlova 1452/54, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ 44567146 na akci „Rekonstrukce zahrady včetně demolice terasy a zhotovení drenáží u MŠ T. G. Masaryka 2180, Varnsdorf“ za cenu 1.375.283,90 Kč bez DPH za předpokladu schválení financování akce.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Havárie kanalizační přípojky pro ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf“
Usnesení č. 420/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním smlouvy o dílo na akci "Havárie kanalizační přípojky pro ZŠ a MŠ Bratislavská 994, Varnsdorf“ s Karlem Novákem, IČ 69914982 za celkovou cenu 410.750,30 Kč bez DPH.


Dodatek smlouvy o dílo ,,Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf
Usnesení č. 421/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci ,,Mateřská škola, Západní ul., Varnsdorf“, kterým se mění čl. 5 odst. 5.1.1. smlouvy o dílo, a to tak, že předmět plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a) a násl. Zákona č. 235/2001 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.


3. Různé

3.01 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícímu
Usnesení č. 422/2020
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku oddávajícímu dle návrhu tajemníka MěÚ.


3.02 Žádost o užití velkého znaku města Varnsdorf v tiskovině Metodická příručka – regionální učebnice o historii
Usnesení č. 423/2020
Rada města rozhodla povolit užití velkého znaku města Varnsdorf MAS Český sever, z.s. v tiskovině Metodická příručka – regionální učebnice o historii Šluknovského výběžku v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2011 o symbolech města Varnsdorf a jejich užívání.  


3.03 Žádost o souhlas se zapojením Mateřské školy Varnsdorf, Nezvalova 2024, PO do Výzvy č. 02_20_080 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy PO3 vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
Usnesení č. 424/2020
Rada města rozhodla souhlasit se zapojením Mateřské školy Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace do Výzvy č. 02_20_080 Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Prioritní osy PO3, vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.


3.04 Žádost o přeřazení ředitelek mateřských škol zřizovaných městem Varnsdorf do 12. platové třídy
Usnesení č. 425/2020
Rada města rozhodla nesouhlasit se změnou platového zařazení ředitelek samostatných mateřských škol zřizovaných městem Varnsdorf.


3.05 Povolení výjimky z počtu žáků na třídu v Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace
Usnesení č. 426/2020
Rada města rozhodla povolit výjimku z počtu žáků na třídu v Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvková organizace, pro školní rok 2020/2021 dle předloženého návrhu.


3.06 Dodatek č. 1 ke smlouvě o provozu a užití IS GINIS
Usnesení č. 427/2020/1
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o komplexní podpoře provozu a užití informačního systému GINIS Standard se společností GORDIC spol. s r.o. se sídlem, Erbenova 4, 586 01 Jihlava, IČ 02796040, zastoupenou jednatelem Ing. J. Ř.

a dále

Usnesení č. 427/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 1 se společností GORDIC spol. s.r.o.


3.07 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.08 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 428/2020
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

 

ThMgr. Roland Solloch                                                                Jiří Sucharda 
starosta města                                                                          místostarosta města