Usnesení z 43. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 4. 9. 2008 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města 

 

Rada města projednala:

1.      Finanční záležitosti

a)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2008 a nový odpisový plán pro Nemocnici Varnsdorf

b)      Změnu závazných ukazatelů na rok 2008 pro Městské divadlo Varnsdorf

c)      Žádost o finanční příspěvek

d)      Povolení prodeje a použití výnosů z prodeje na provoz školy ZŠ Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469

e)      Rozpočtové opatření č. 9 

f)        Zpracování rozpočtu města Varnsdorf na rok 2009

2.      Převody majetku města

3.      Různé

a)      Opatření pro zachování pobočky regionálního muzea ve Varnsdorfu

b)      Návrh Organizační struktury Městského centra kultury a vzdělávání

c)      Návrh na odvolání ředitelky ŠJ Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926

d)      Návrh na stanovení platu ředitele ŠJ Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926

e)      Zprávu o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za 1. pololetí roku 2008

f)        Žádosti o schválení veřejné hudební produkce

g)      Program na ZM

4.      Zprávu o kontrole plnění usnesení RM

 

Usnesení č. 80/2008

Rada města rozhodla:

1.      Povolit z titulu funkce zřizovatele Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, příspěvkové organizaci, prodej majetku a použití výnosů z prodeje na provoz školy dle předloženého návrhu.

 

2.      Pronajmout garsoniéru v domě č.p 2761/47, ul. Kovářská, Varnsdorf paní A. B. na dobu určitou do 31. 10. 2009.

 

3.      Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2741/8,  ul. Křižíkova, Varnsdorf panu J. H. na dobu určitou do 31. 10. 2009.

 

4.      Nepronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2763/39, ul. Kovářská, Varnsdorf a doporučuje nabízet byt ke koupi jako volný byt bez nájemníka.

 

5.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p 2761/15, ul. Kovářská, Varnsdorf paní Z. Š. na dobu určitou do 31. 10 .2009.

 

6.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p 2761/19, ul. Kovářská, Varnsdorf paní I. B. na dobu určitou do 31. 10. 2009 za podmínky navrácení garsoniéry v domě č.p.2763/20, ul. Kovářská, Varnsdorf.

 

7.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p 2741/11, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní J. K. na dobu určitou do 31. 10. 2009.

 

8.      Pronajmout byt 1+1 v domě  č.p. 2740/70, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní H. H. na dobu určitou do 31. 10. 2009 za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č.p. 2761/42, ul. Kovářská, Varnsdorf.

 

9.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2741/65, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní M. L. na dobu určitou do 31. 10. 2009.

 

10.  Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2741/52, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní E. H. na dobu určitou do 31. 10. 2009.

 

11.  Pronajmout byt 1+3 v domě č.p. 3023/22, ul. Kmochova, Varnsdorf paní P. M. a panu P. V. na dobu určitou do 31. 10. 2009 za podmínky navrácení bytu 1+2 v domě č.p. 2740/48, ul. Křižíkova, Varnsdorf.

 

12.  Pronajmout náhradní byt v případě uvolnění městského bytu 1+3 ve Varnsdorfu paní B. K. za podmínky navrácení upravitelného bytu 1+3 v domě č.p. 3023/1, ul. Kmochova, Varnsdorf.

 

13.  Pronajmout byt 1+2 v domě č.p. 3307/35, ul. Nemocniční, Varnsdorf sl. J. Č. a panu D. S. na dobu určitou do 31. 10. 2009.

 

14.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/34, ul. Kovářská, Varnsdorf panu J. D. na dobu určitou do 31. 10. 2009.

 

15.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2763/17, ul. Kovářská, Varnsdorf  paní M. H. na dobu určitou do 31. 10. 2009.

 

16.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2763/30, ul. Kovářská, Varnsdorf paní M. B. na dobu určitou do 31. 10. 2009.

 

17.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3023/23, ul. Kmochova, Varnsdorf paní P. M. a panu T. M. na dobu určitou do 31. 10. 2009 za podmínky, že jmenovaní nebudou dlužit městu za místní poplatek komunálního odpadu.

 

18.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/28, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu T. S. na dobu určitou do 31. 10. 2009.

 

19.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2740/61, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní P. S. na dobu určitou do 31. 10. 2009.

 

20.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2290/A/2, ul. Prašná, Varnsdorf paní M. V. na dobu určitou do 31. 10. 2009.

 

21.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2739/49, ul. Edisonova, Varnsdorf manželům P. a  M. V. na dobu určitou do 30. 4. 2009 za podmínky, že jmenovaní  nebudou dlužníky města.

 

22.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č.p. 3307/25, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu L. V. a paní M. M. na dobu určitou do 31. 10. 2009 za podmínky, že paní M. nebude dlužit městu za místní poplatek komunálního odpadu.

 

23.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č.p. 3307/40, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní M. B.  na dobu určitou do 31. 10. 2009.

 

24.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č.p. 3307/14, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu M. B. na dobu určitou do 31. 10. 2009.

 

25.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/29, ul. Nemocniční, Varnsdorf  paní L. F. na dobu určitou do 31. 10. 2009.

 

26.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2740/19, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní R. H. na dobu určitou do 31. 10. 2009.

 

27.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2761/16, ul. Kovářská, Varnsdorf paní J. H. na dobu určitou do 31. 10. 2009 za podmínky, že paní H. nebude dlužit městu za místní poplatek komunálního odpadu.

 

28.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2739/65, ul. Edisonova, Varnsdorf paní I. J. na dobu určitou do 30. 4. 2009 za podmínky, že paní J. nebude dlužit městu za místní poplatek komunálního odpadu.

 

29.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/35, ul. Křižíkova,  Varnsdorf panu J. K. na dobu určitou do 31. 10. 2009.

 

30.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 3307/8, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu D. L. na dobu určitou do 31. 10. 2009.

 

31.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 3307/32, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu B. L. na dobu určitou do 31. 10. 2009.

 

32.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/11, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu P. M. a paní M. Z. na dobu určitou do 31. 10. 2009.

 

33.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/21, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní J. M. na dobu určitou do 31. 10. 2009.

 

34.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/7, ul. Kovářská, Varnsdorf paní I. M. na dobu určitou do 31. 10. 2009.

 

35.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2741/68, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní H. P. na dobu určitou do 31. 10. 2009.

 

36.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/15, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu I. S. na dobu určitou do 31. 10. 2009.

 

37.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č.p. 3307/39, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu F. S. na dobu určitou do 31. 10. 2009.

 

38.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2290/C/5, ul. Prašná, Varnsdorf manželům T. a  F. S. na dobu určitou do 31. 10. 2009.

 

39.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2290/A/3, ul. Prašná, Varnsdorf paní S. S. na dobu určitou do 31. 10. 2009.

 

40.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/30, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu I. S. na dobu určitou do 31. 10. 2009.

 

41.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č.p. 3307/23, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní M. Š. a panu M. K. do 31. 10. 2009.

 

42.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2761/4, ul. Kovářská, Varnsdorf paní P. Švorcová a panu K. Benczeovi na dobu určitou do 31. 10. 2009 za podmínky, že jmenovaní nebudou dlužit městu za místní poplatek komunálního odpadu.

 

43.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/46, ul. Kovářská, Varnsdorf panu V. U. na dobu určitou do 31. 10. 2009 za podmínky, že pan U. nebude dlužníkem města.

 

44.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 3307/9, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní H. V. na dobu určitou do 31. 10. 2009.

 

45.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/26, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu J. Z. na dobu určitou do 31. 10. 2009.

 

46.  Neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3300/5, ul. Kostelní, Varnsdorf  paní A. Š..

 

47.  Pokračovat dál v zahájeném soudním řízení ve věci vyklizení bytu po skončení nájmu v domě č.p. 2763/33, ul. Kovářská, Varnsdorf proti panu J. K..

 

48.  Pokračovat dál v soudním řízení ve věci vyklizení bytu proti manželům J. a I. Š..

 

49.  Zvýšit nájemné za 1 m2 podlahové plochy pro rok 2009 dle zák.č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného z bytu dle předloženého návrhu.

 

50.  Zvýšit nájemné z bytů u nově uzavíraných smluv na 28,- Kč/m2.

 

51.  Vypovědět nájem bytu v DPS č.p. 3321/1, ul. Nemocniční, Varnsdorf paní L. K. dle § 711  odst. 2, písm. b) občanského zákoníku.

 

52.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 446 a p.p.č. 447 v k.ú. Varnsdorf.

 

53.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 3543 v k.ú. Varnsdorf.

 

54.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 4204/1 v k.ú. Varnsdorf.

 

55.  Zveřejnit záměr převést stavbu na p.p.č. 1167/3 a p.p.č. 1167/3 v k.ú. Varnsdorf.

 

56.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 1519/21 a p.p.č. 1519/141 v k.ú. Varnsdorf.

 

57.  Zveřejnit záměr převést a zatížit pozemky věcným břemenem pro vedení kanalizační stoky p.p.č. 1136/1, p.p.č. 1136/2  a p.p.č. 1137 v k.ú. Varnsdorf.

 

58.  Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 1136/1 a to tak, že bude oddělena část sloužící jako zpevněná plocha parkoviště.

 

59.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 1531/34 v k.ú. Varnsdorf.

 

60.  Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 2919/1, část p.p.č. 2920/2, část p.p.č. 3287/1, část p.p.č. 3287/25, část p.p.č. 3287/26 p.p.č. 2983/4 v k.ú. Varnsdorf.

 

61.  Doporučit ZM nabýt do vlastnictví část p.p.č. 2920/1, 2849/1, p.p.č. 2894/2 v k.ú. Varnsdorf od Ústeckého kraje.

 

62.  Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 3509 v k.ú. Varnsdorf.

 

63.  Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 460 v k.ú. Studánka.

 

64.  Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 83, p.p.č. 84, p.p.č. 86 a část p.p.č. 85 v k.ú. Studánka.

 

65.  Zveřejnit záměr vypůjčit část p.p.č. 8181 v k.ú. Varnsdorf.

 

66.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění nového podzemního datového vedení po části pozemku p.p.č. 2919/35 a části pozemku č. 2919/23 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a SEVEROSTAV s.r.o., Dobkovice, (oprávněný) za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem po dokončení stavby splatnou do 60-ti dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí SEVEROSTAV s.r.o., Dobkovice,

-       smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

67.  Opětovně zveřejnit výběrové řízení dle podmínek schválených ZM ze dne 26. 6. 2008.

města Varnsdorf.  

 

68.  Doporučit ZM vyslovit souhlas se zajištěním financování části projektu „Systém ochrany před katastrofami a poskytování pomoci v Euroregionu Nisa“ příslušející městu Varnsdorf, tj. se spolufinancováním města ve výši 10%, tj. 450.000,- Kč (19.565,20 EUR) z celkových způsobilých výdajů projektu a se zajištěním předfinancování celého projektu ve výši celkových nákladů, tj. 4.500.000,- Kč (195.652,- EUR) z rozpočtu města.

 

69.  Doporučit ZM schválit partnerství města Varnsdorf v projektu „EMIX 3“ – podle varianty B předložené důvodové zprávy, tzn. provedení hydroizolace střechy všech pavilonů A2, B3, C1, C2 a E1 celkem 3.620 m2 v celkové ceně 3,2 mil. Kč.

 

70.  Doporučit ZM vyslovit souhlas se zajištěním financování části projektu „EMIX 3příslušející městu Varnsdorf, tj. se spolufinancováním města ve výši 10%, tj. 320.000,- Kč (13.913,- EUR) z celkových způsobilých výdajů projektu a se zajištěním předfinancování celého projektu ve výši celkových nákladů, tj. 3.200.000,- Kč (139.130,- EUR) z rozpočtu města.

 

71.  Uzavřít smlouvu o umístění zařízení s občanským sdružením VIA Regia za účelem umístění solárního fotovoltaického systému na střeše ZŠ Edisonova 2821 dle předloženého návrhu s tím, že se ruší smlouva o umístění zařízení, uzavřená s Via Regia, občanské sdružení dne 28. 5. 2007.

 

72.  Uzavřít mandátní smlouvu na výkon investorsko – inženýrské činnosti s SčVK a.s. dle předložené cenové nabídky.

 

73.  Souhlasit s akcí „Telefónica O2 Czech Republic, a.s. – Varnsdorf (DC), Raisova ev. č. 50, KR, přípoj.“ a s uložením sdělovacího podzemního kabelu na části p.p.č. 7050 a p.p.č. 7054/7 v k.ú. Varnsdorf.

74.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni spočívajícího v právu vést sdělovací podzemní kabel. vedení po části p.p.č. 7050 a p.p.č. 7054/7 vše v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi Městem Varnsdorf (povinný) a Telefónica O2 Czech Republic a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000,- Kč splatnou v den podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.

 

75.  Nesouhlasit se stavbou „Stavební úpravy a změna užívání části objektu č.p. 3005 v k.ú. Varnsdorf“ a s uložením části podzemní kanal. přípojky na části p.p.č. 3026/2 v k.ú. Varnsdorf.

 

76.  Zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v části 1.NP objektu č.p. 1254 ve Varnsdorfu.

 

77.  Nevymáhat soudně na s.r.o. APT CZECH pohledávku za užívání objektu STAMO na p.p.č. 4594/2 vč. příslušenství v k.ú. Varnsdorf.

 

78.  Pronajmout byt v DPS č.p. 3321/27, ul. Nemocniční, Varnsdorf slečně L. V. na dobu určitou do 31. 12. 2008. 

 

79.  O změně nájemní smlouvy pí Z. D. na byt 1+1 v DPS č.p. 2970/48, ul. Lesní, Varnsdorf pro pí O. R., za předpokladu vrácení bytu 1+1 v č.p. 3014, ul. K. Světlé, Varnsdorf.

 

80.  Poskytnout objekt č.p. 2574, ul. Legií, Varnsdorf k uložení muzejních sbírek Okresního muzea Děčín, pobočky Varnsdorf a to po dobu rekonstrukce objektu muzea č.p 415, ul. Poštovní, Varnsdorf.

 

Usnesení č. 81/2008

Rada města rozhodla schválit:

1.      Z titulu funkce zřizovatele Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2008 a nový odpisový plán dle předloženého návrhu.

 

2.      Z titulu funkce zřizovatele Městskému divadlu Varnsdorf, Tyršova 1442, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2008 dle předloženého návrhu.

 

3.      Rozpočtové opatření č. 9 na rok 2008 dle předloženého návrhu.

 

4.      Aktualizaci přílohy č. 1 Směrnice pro zpracování rozpočtu města Varnsdorf a hospodaření podle něj dle předloženého návrhu.

 

5.      Harmonogram rozpočtových prací a pravidla pro zpracování rozpočtu města Varnsdorf na rok 2009 dle předloženého návrhu.

 

6.      Nová pravidla pro sestavování seznamu žadatelů o pronájem bytu dle předloženého návrhu.

 

7.      Organizační strukturu Městského centra kultury a vzdělávání Varnsdorf.

 

8.      Finanční příspěvek v celkové částce 5.000,- Kč pro Letecko – modelářský klub Varnsdorf.

 

9.      Konání veřejné hudební produkce pod názvem „Festiválek elektronické hudby a podpora organizace Greenpeace“ panu J. B. na otevřeném prostranství ve dnech 19. 9. – 21. 9. 2008 od 16:00 hod. do 06:00 hod. dle předloženého návrhu.

 

10.  Konání veřejné hudební produkce pod názvem „Fichtl Cup 2008 – 3. ročník“ panu J. Š. na otevřeném prostranství v areálu firmy J. Š., ul. Rumburská dne 20. 9. 2008 od 10:00 hod. do 24:00 hod..

 

11.  Program XVIII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční dne 25. 9. 2008 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto

1.         Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města

2.         Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM

3.         Různé

a) Návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky č. 1/2008 o ochraně nočního klidu  a  regulaci hlučných činností

4.         Zprávy výborů ZM

5.         Převody majetku města

6.         Finanční záležitosti 

7.         Zpráva o činnosti a o kontrole plnění usnesení ZM

8.         Závěr

 

Usnesení č. 82/2008

Rada města rozhodla pověřit:

1.      Pracovníka OSMI MěÚ pana P. Š. vyjadřovat se za město Varnsdorf ke stavbám ve věci existence sítí a zařízení ve vlastnictví města Varnsdorf v řízeních podle stavebního zákona. 

 

2.      Starostu města uzavřít smlouvu o dílo s Technickými službami města Varnsdorf s.r.o. na demolici bytového domu č.p. 183 ve Varnsdorfu s cenou díla 599.975,- Kč.

 

Usnesení č. 83/2008

Rada města rozhodla vzít na vědomí:

1.      Oznámení nájemce koupaliště o havárii střechy na objektu  bývalé restaurace u koupaliště ve Varnsdorfu. 

 

2.      Zprávu o vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za 1. pololetí roku 2008.

 

3.      Zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.

 

Usnesení č. 84/2008

Rada města rozhodla odvolat:

1.      Paní B. T. z funkce ředitelky Školní jídelny Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace s účinností od 4. 9. 2008.   

 

 

Usnesení č. 85/2008

Rada města rozhodla stanovit:

1.      Plat panu M. N. řediteli Školní jídelny Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2008. 

 

 

Usnesení č. 86/2008

Rada města rozhodla zrušit:

1.      Usnesení RM č. 78/2008/3 ze dne 14. 8. 2008.

 

2.      Usnesení RM č. 55/2008/6 ze dne 29. 5. 2008.

 

3.      Zadávací řízení na zakázku „Zastřešení zimního stadionu č.p. 2931, ul. Otavská Varnsdorf“ v souladu s § 84, odst. 3 písm. b) dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

 

 

 

Ing. Josef Poláček                                                                          Karel Dubský

starosta města                                                                             místostarosta