Usnesení z 42. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 14.07.2016 od 10:30 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Žádost Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. Rumburk o zařazení do jednání zastupitelstva města prezentaci LNaP a její žádost o finanční podporu
1.02 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na Chovatelskou přehlídku trofejí
1.03 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2016
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
3.02 Žádost o odprodej bytu
3.03 Informace z komisí města
3.04 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr1. Finanční záležitosti

1.01 Žádost Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. Rumburk o zařazení do jednání zastupitelstva města prezentaci LNaP a její žádost o finanční podporu
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


1.02 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na Chovatelskou přehlídku trofejí
Usnesení č. 297/2016
Rada města rozhodla neposkytnout finanční příspěvek Okresního mysliveckého spolku Děčín.


1.03 Rozpočtové opatření č. 6 na rok 2016
Usnesení č. 298/2016
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 6 na rok 2016 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 299/2016
Rada města rozhodla pronajmout bytu 1+1 v domě č. p. 3023/4, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní L. K. na dobu určitou do 31.12.2016. 1. náhradník paní V. J. do 31.12.2016. 2. náhradník paní Zd. G. do 31.12.2016.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 4306/79, p. p. č. 4306/88 a části p. p. č. 4306/53 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 300/2016/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 4306/79 - ostatní plochu o výměře 59 m2 a p. p. č. 4306/88 - ostatní plochu o výměře 30 m2 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 300/2016/2
Rada města doporučuje zastupitelstvu města cenu za prodej pozemků p. p. č. 4306/79 a p. p. č. 4306/88 ve výši 100 Kč/m2.

a dále

Usnesení č. 300/2016/3
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 4306/53 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 6669 a p. p. č. 6668 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 301/2016
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 6668 trvalý travní porost o výměře 325 m2 a p. p. č. 6669 - trvalý travní porost o výměře 970 m2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 4578/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 302/2016
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 4578/1 – zahradu o výměře 4.413 m2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 6260 a nabytí části p. p. č. 6258/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 303/2016/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 6260 – ostatní plocha, komunikace o výměře cca 20 m2 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 303/2016/2
Rada města doporučuje ZM nabýt do vlastnictví část p. p. č. 6258/1 – zastavěnou plochu v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání (cca 20 m2).


Žádost o prodej části p. p. č. 7464 a p. p. č. 7462 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 304/2016/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 7464 – trvalý travní porost o výměře 5.440 m2, p. p. č. 7462 – zastavěná plocha, zbořeniště o výměře 170 m2, p. p. č. 7469 – orná půda o výměře 622 m2, p. p. č. 7470 – trvalý travní porost o výměře 980 m2, p. p. č. 7476 – trvalý travní porost o výměře 1.484 m2 a p. p. č. 7475/1 – zahrada o výměře 1.455 m2, vše v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 304/2016/2
Rada města rozhodla jednat o zpracování geometrického plánu na rozdělení území dle návrhu architekta a dle vyjádření OSMI.


Žádost o prodej části p. p. č. 3647/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 305/2016
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 3647/1 – zahradu o výměře cca 20 m2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 7187/1 a p. p. č. 7188 v k. ú. Varnsdorf
(Rada města rozhodla tento bod stáhnout z programu jednání)


Žádost o prodej pozemků po rekonstrukci břehů Mandavy
Usnesení č. 306/2016
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 11, část p. p. č. 30/1, část p. p. č. 31, část p. p. č. 34/1, část p. p. č. 36, část p. p. č. 38, část p. p. č. 42, část p. p. č. 48, část p. p. č. 49, část p. p. č. 51,část p. p. č. 53, část p. p. č. 60, část p. p. č. 62/1, část p. p. č. 70/1, část p. p. č. 72, část p. p. č. 73, část p. p. č. 96, část p. p. č. 136, část p. p. č. 137, část p. p. č. 142/1, část p. p. č. 142/39, část p. p. č. 142/40, část p. p. č. 143, část p. p. č. 147, část p. p. č. 210, část p. p. č. 220, část p. p. č. 280/2, část p. p. č. 290/2, část p. p. č. 2075, část p. p. č. 2078, část p. p. č. 2079, část p. p. č. 2080, část p. p. č. 2083, část p. p. č. 2084, část p. p. č. 2437, část p. p. č. 2450, část p. p. č. 2576, část p. p. č. 2580, část p. p. č. 2581, část p. p. č. 2584, část p. p. č. 2599/1, část p. p. č. 2609, část p. p. č. 2620, část p. p. č. 2621, část p. p. č. 2622, část p. p. č. 2623, část p. p. č. 2624, část p. p. č. 2625/1, část p. p. č. 2638/1, část p. p. č. 2640, část p. p. č. 2645, část p. p. č. 2646, část p. p. č. 2650, část p. p. č. 2655, část p. p. č. 2674, část p. p. č. 2675, část p. p. č. 2711, část p. p. č. 2832/4, část p. p. č. 2920/2, část p. p. č. 2983/1, část p. p. č. 2984, část p. p. č. 2986, část p. p. č. 2989, část p. p. č. 2994, část p. p. č. 2995, část p. p. č. 6260, část p. p. č. 6265, část p. p. č. 6274, část p. p. č. 6409, část p. p. č. 6459/1, část p. p. č. 6460, část p. p. č. 6474/3, část p. p. č. 6488/1, část p. p. č. 6510, část p. p. č. 6522, část p. p. č. 6531, část p. p. č. 6532, část p. p. č. 6533, část p. p. č. 6534, část p. p. č. 6535, část p. p. č. 6539, část p. p. č. 6542, část p. p. č. 6545, část p. p. č. 6546, část p. p. č. 8174/3, část p. p. č. 8176, část p. p. č. 211, část p. p. č. 269, část p. p. č. 268, část p. p. č. 280/1, část p. p. č. 309, část p. p. č. 441, část p. p. č. 448, část p. p. č. 459/1, část p. p. č. 462, část p. p. č. 477/2, část p. p. č. 481/2, část p. p. č. 536/2, část p. p. č. 536/3, část p. p. č. 652/1, část p. p. č. 656, část p. p. č. 671, část p. p. č. 676/1, část p. p. č. 689/1, část p. p. č. 694/1, část p. p. č. 730, část p. p. č. 733, část p. p. č. 734, část p. p. č. 735/1, část p. p. č. 735/4, část p. p. č. 736, část p. p. č. 750/1, část p. p. č. 754, část p. p. č. 780, část p. p. č. 1110, část p. p. č. 1126, část p. p. č. 1136/1, část p. p. č. 1136/2, část p. p. č. 1148/1, část p. p. č. 1153, část p. p. č. 1155, část p. p. č. 1156, část p. p. č. 1163, část p. p. č. 1173/1, část p. p. č. 8181, část p. p. č. 8182, část p. p. č. 8187/1, část p. p. č. 2669, část p. p. č. 1148/3, vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 188 a p. p. č. 191 vše v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 307/2016
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr p. p. č. 188 – ostatní plochu o výměře 684 m2 a část p. p. č. 191 – trvalý travní porost o výměře cca 200 m2, vše v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o pronájem p. p. č. 188, p. p. č. 191, p. p. č. 505, p. p. č. 806, p. p. č 807, p. p. č. 856/1, p. p. č. 717, p. p. č. 790/1, p. p. č. 802, p. p. č. 803, p. p. č. 510, p. p. č. 511, p. p. č. 647, p. p. č. 662, p. p. č. 682, p. p. č. 683, p. p. č. 684, p. p. č. 685, části p. p. č. 686, p. p. č. 995 vše v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 308/2016
Rada města rozhodla zveřejnit záměr propachtovat p. p. č. 188 o výměře 684 m2, p. p. č. 191 o výměře 1903 m2, p. p. č. 505 o výměře 9629 m2, p. p. č. 806 o výměře 2261 m2, p. p. č. 807 o výměře 1546 m2, p. p. č. 856/1 o výměře 1152 m2, p. p. č. 717 o výměře 106 m2, p. p. č. 790/1 o výměře 13444 m2, p. p. č. 802 o výměře 78 m2, p. p. č. 803 o výměře 2362 m2, p. p. č. 510 o výměře 935 m2, p. p. č. 511 o výměře 4204 m2, p. p. č. 647/1 o výměře 3811 m2, p. p. č. 662 o výměře 7700 m2, p. p. č. 682 o výměře 516 m2, p. p. č. 683 o výměře 1294 m2, p. p. č. 684 o výměře 1059 m2, p. p. č. 685 o výměře 140 m2,část p. p. č. 686 o výměře 1264 m2, p. p. č. 995 o výměře 921 m2vše v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o pronájem p. p. č. 2310 v k. ú. Varnsdorf
(Rada města rozhodla tento bod stáhnout z programu jednání)


Žádost o pronájem části p. p. č. 1578 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 309/2016
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 1578 v k. ú. Varnsdorf o výměře 150 m2 panu J. D. a paní E. S. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o pronájem p. p. č. 419 a p. p. č. 420 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 310/2016
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 419 o výměře 220 m2 a p. p. č. 420 o výměře 1.050 m2, vše v k. ú. Studánka u Rumburku paní K. Š. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o ukončení pronájmu části p. p. č. 3344 a části p. p. č. 3345 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 311/2016
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 19/2010 na pronájem části p. p. č. 3344 a části p. p. č. 3345 v k. ú. Varnsdorf ke dni 30.06.2016.


Žádost o uzavření smlouvy věcného břemene - práva služebnosti
Usnesení č. 312/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení vodovodního a kanalizačního řadu na p. p. č. 1035, p. p. č. 1065 a p. p. č. 1148/1 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099469 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o prodloužení doby platnosti vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 313/2016
Rada města rozhodla prodloužit dobu platnosti vyhrazeného parkovacího místa pro vozidlo s RZ 5U6 2292 povoleného Rozhodnutím vydaného pod č. j. OSMI/13906/2011/VELPE na další období do 01.07.2021 pro paní J. H. držitelku průkazu ZTP.


Rozhodnutí o veřejné zakázce - „Veřejné osvětlení tř. 5. května – úsek Čsl. mládeže - Karlínská“
Usnesení č. 314/2016/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky „Veřejné osvětlení tř. 5. května – úsek Čsl. mládeže - Karlínská“ dle Směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uchazeči Technické služby města Varnsdorf s. r. o., Svatopluka Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 25017098.

a dále

Usnesení č. 314/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podepsáním smlouvy o dílo na akci „Veřejné osvětlení tř. 5. května – úsek Čsl. mládeže - Karlínská“ se společností Technické služby města Varnsdorf s. r. o., Svatopluka Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 25017098 s termínem dokončení do 31.10.2016 a celkovou cenou díla 744.657 Kč bez DPH.


Návrh na provedení technického opatření
(Rada města rozhodla tento bod stáhnout z programu jednání)


3. Různé

3.01 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
Usnesení č. 315/2016
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku oddávajícím dle návrhu tajemníka MěÚ.


3.02 Žádost o odprodej bytu
Usnesení č. 316/2016
Rada města doporučuje ZM nabýt do vlastnictví garsoniéru v domě č. p. 2764/9, ul. Žitavská ve Varnsdorfu dle předloženého návrhu.


3.03 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.04 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 317/2016
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. ZávěrIng. Stanislav Horáček                                                                                Josef Hambálek
starosta města                                                                                           místostarosta města