Usnesení z 41. zasedání Rady města Varnsdorf

konaného dne 29. 4. 2004 od 20:00 hodin ve Studentském klubu Střelnice
_________________________________________________________________


 

Rada města projednala:
1. Převody majetku města – schválení vyvolávacích cen bytových domů do veřejné licitace

Usnesení č. 57/2004
Rada města rozhodla schválit:
1. Vyvolávací cenu bytového domu č.p. 1300 na st.p.č. 2651 a st.p.č. 2652 v k.ú. Varnsdorf do veřejné licitace ve výši 870.000,- Kč.

2. Vyvolávací cenu bytového domu č.p. 546 na st.p.č. 2658 a p.p.č. 2659 v k.ú. Varnsdorf do veřejné licitace ve výši 970.000,- Kč.

3. Vyvolávací cenu bytového domu č.p. 987 na st.p.č. 1981 a p.p.č. 1984 v k.ú. Varnsdorf do veřejné licitace ve výši 1.300.000,- Kč.

4. Vyvolávací cenu bytového domu č.p. 1040 na st.p.č. 6631 a p.p.č. 6632 a 6633/1 v k.ú. Varnsdorf do veřejné licitace ve výši 250.000,- Kč.

5. Vyvolávací cenu bytového domu č.p. 1586 na st.p.č. 271 a p.p.č. 272 a 273 v k.ú. Varnsdorf do veřejné licitace ve výši 850.000,- Kč.

6. Vyvolávací cenu bytového domu č.p. 2020 na st.p.č. 402 a p.p.č. 403 v k.ú. Varnsdorf do veřejné licitace ve výši 640.000,- Kč.

7. Vyvolávací cenu bytového domu č.p. 2041 na st.p.č. 407 a p.p.č. 408 v k.ú. Varnsdorf do veřejné licitace ve výši 560.000,- Kč.

8. Vyvolávací cenu bytového domu č.p. 2350 na st.p.č. 7701 a část p.p.č. 7702 (dle GP 2861-5/2001 – p.p.č. 7702/1) v k.ú. Varnsdorf do veřejné licitace ve výši 660.000,- Kč.