Usnesení z 4. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 14.12.2022 od 09:30 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Směrnice pro oběh účetních dokladů
1.02 Směrnice časové rozlišení
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2022 pro Mateřskou školu Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkovou organizaci
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2022 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Křižíkova č.p.2757, příspěvkovou organizaci
1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2022 pro Interaktivní základní školu, Karlova 1700, příspěvkovou organizaci
1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2022 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci 
1.07 Změna závazných ukazatelů na rok 2022 pro Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
1.08 Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2022
1.09 Změna závazných ukazatelů na rok 2022 pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Návrh na odměny za II. pololetí roku 2022 ředitelům školských příspěvkových organizací města Varnsdorf 
3.02 Pracovní skupina pro informační a komunikační technologie
3.03 Smlouva o prezentaci a poskytnutí služeb
3.04 Schválení „Strategického dokumentu prevence kriminality města Varnsdorf na období 2022 - 2027“
3.05 Informace z komisí města
3.06 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Směrnice pro oběh účetních dokladů
Usnesení č. 507/2022
Rada města rozhodla schválit Směrnici o oběhu účetních dokladů dle předloženého návrhu.


1.02 Směrnice časové rozlišení
Usnesení č. 508/2022
Rada města rozhodla schválit Směrnici o časovém rozlišení dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2022 pro Mateřskou školu Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 509/2022
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2022 dle předloženého návrhu.


1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2022 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 510/2022
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2022 dle předloženého návrhu.


1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2022 pro Interaktivní základní školu, Karlova 1700, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 511/2022
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Interaktivní základní škole, Karlova 1700, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2022 dle předloženého návrhu.


1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2022 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci 
Usnesení č. 512/2022
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů pro rok 2022 dle předloženého návrhu.


1.07 Změna závazných ukazatelů na rok 2022 pro Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 513/2022
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému Divadlu Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkové organizaci, změnu závazných ukazatelů na rok 2022 dle předloženého návrhu.


1.08 Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2022
Usnesení č. 514/2022
Rada města rozhodla schválit Rozpočtové opatření č. 12 na rok 2022 dle předloženého návrhu.


1.09 Změna závazných ukazatelů na rok 2022 pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 515/2022
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2022 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1    
Usnesení č. 516/2022
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/30, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní D. A. B. a panu M. K. na dobu určitou do 31.01.2024. Náhradník pan M. Uhlíř a paní M. D. do 31.01.2024 za podmínky navrácení bytu č. 46 /1+1/ v domě č. p. 2739, ul. Edisonova ve Varnsdorfu.


Žádost o pronájem sociálního bytu 1+1
Usnesení č. 517/2022
Rada města rozhodla pronajmout sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764/28, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní K. D. a panu L. D. na dobu určitou do 31.01.2024.


Žádost o pronájem bytu 1+1
Usnesení č. 518/2022
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+1 v domě č. p. 2970/43, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní B. T. na dobu určitou do 31.01.2024.


Žádost o schválení přechodu nájmu bytu
Usnesení č. 519/2022
Rada města rozhodla schválit přechod nájmu bytu 1+1 v domě č. p. 3014/12, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu z paní K. U. na pana A. S. na dobu určitou do 31.01.2024. 


Návrh na prodloužení nájmu sociálního bytu 1+1
Usnesení č. 520/2022
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764/44, ul. Žitavská ve Varnsdorfu panu M. V. do 31.12.2023.


Návrh na neprodloužení nájmu bytu
Usnesení č. 521/2022
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 2764/23, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní M. H.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 4725/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 522/2022
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat p. p. č. 4725/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 6668 a části p. p. č. 6669 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 523/2022/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat část p. p. č. 6668 o výměře cca 100 m2 a část p. p. č. 6669 o výměře cca 510 m2 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 523/2022/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 6668 a části p. p. č. 6669 dle stávajícího užívání a dle nájemní smlouvy.


Žádost o prodej p. p. č. 1954/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 524/2022
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr prodat p. p. č. 1954/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 3483 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 525/2022/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat p. p. č. 3483 a p. p. č. 3482 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 525/2022/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 3482 a p. p. č. 3483 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.


Žádost o prodej p. p. č. 3616 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 526/2022/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat p. p. č. 3616 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 526/2022/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 3616 v k. ú. Varnsdorf dle potřeb k domu č. p. 2393 ve Varnsdorfu.


Žádost o prodej p. p. č. 3619/1, p. p. č. 3620 a p. p. č. 3621 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 527/2022/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat p. p. č. 3619/1, p. p. č. 3620 a p. p. č. 3621 vše v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 527/2022/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p. p. č. 3620 v k. ú. Varnsdorf a to tak, aby v uvedené lokalitě vnikly 2 shodně velké pozemky vhodné k výstavbě RD.


Žádost o prodej p. p. č. 4925/1 v k. ú. Varnsdorf
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


Žádost o prodej p. p. č. 1158 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 528/2022
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr prodat p. p. č. 1158 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 6938/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 529/2022
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat p. p. č. 6938/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 557/1 a p. p. č. 558 v k. ú. Varnsdorf
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


Žádost o prodej p. p. č. 4605/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 530/2022/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat p. p. č. 4605/2 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 530/2022/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 4605/2 v k. ú. Varnsdorf tak, aby byl zachován přístup k trafostanici ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a.s.


Žádost o prodej části p. p. č. 368 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 531/2022/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat část p. p. č. 368 v k. ú. Studánka u Rumburku.

a dále

Usnesení č. 531/2022/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 368 v k. ú. Studánka u Rumburku dle územního plánu, tak, aby byla oddělena část, vymezená pro navrhovaný obchvat Studánky.


Žádost o prodej p. p. č. 958 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 532/2022/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat p. p. č. 958 a p. p. č. 962 v k. ú. Studánka u Rumburku.

a dále

Usnesení č. 532/2022/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p. p. č. 962 v k. ú. Studánka u Rumburku dle stávajícího užívání a dle předloženého návrhu.


Žádost o prodej části p. p. č. 790/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 533/2022/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr prodat část p. p. č. 790/1 v k. ú. Studánka u Rumburku.

a dále

Usnesení č. 533/2022/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení částí p. p. č. 790/1 v k. ú. Studánka u Rumburku a tak, aby byly odděleny 2 části o výměře cca 1.200 m2 vhodné k výstavbě RD.


Žádost o prodej p. p. č. 5458 v k. ú. Varnsdorf
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


Žádost o prodej p. p. č. 4818, p. p. č. 4819, p. p. č. 4820 a p. p. č. 4823 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 534/2022
Rada města rozhodla zadat zpracování územní studie k výstavbě RD v lokalitě ul. Čsl. letců, Jateční ve Varnsdorfu.


Žádost o prodej p. p. č. 1230/1 v k. ú. Varnsdorf
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


Žádost o prodej p. p. č. 245/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 535/2022
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr prodat p. p. č. 245/2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej p. p. č. 381 a p. p. č. 384 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 536/2022
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr prodat p. p. č. 381 a p. p. č. 384 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej pozemků za účelem výstavby nebo dostavby řadových garáží v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 537/2022
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr prodat část p. p. č. 4568/1, část p. p. č. 2432/1, část p. p. č. 34/1, část p. p. č. 192/37, část p. p. č. 172/1, část p. p. č. 6202/1 a část p. p. č. 6234/33 vše v k. ú. Varnsdorf.


Zpracování územních studií – k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 538/2022
Rada města rozhodla zadat zpracování územní studie k výstavbě RD v lokalitě ul. Jizerská, ul. Ptáčnická, ul. E. Thällmanna x Wolkerová, ul. Čelákovická x Dvorská v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 539/2022
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou ***** na parkovišti v ul. Západní p. p. č. 2692/131 v k. ú. Varnsdorf (u bazénu) pro pana A. H. držitele průkazu ZTP s tím, že žadatel uhradí náklady na zřízení parkovacího místa ve výši 100%.


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Zateplení fasády, střechy a úprava balkonů v domě s pečovatelskou službou, ul. Lesní č. p. 2970 ve Varnsdorfu“ 
Usnesení č. 540/2022
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. BoMi04/2022 „Zateplení fasády, střechy a úprava balkonů v domě s pečovatelskou službou, ul. Lesní č. p. 2970 ve Varnsdorfu“ se společností TERMI s.r.o., Pohraniční stráže 2047, 407 47 Varnsdorf, IČ 25032640, kterým se a navyšuje cena díla o 258.771,99 Kč bez DPH a prodlužuje termín dokončení a předání díla do 12.04.2023 


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce chodníku v ul. Plzeňská, Varnsdorf“ 
Usnesení č. 541/2022
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce chodníku v ul. Plzeňská, Varnsdorf“ se společností MEŠ SERVIS, s.r.o., Vršovická 416/9, 101 00 Praha, IČ 02201917, kterým se navyšuje cena díla o 223.614,00 Kč bez DPH a prodlužuje termín dokončení prací do 31.05.2023.


Smlouva o dílo „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Seifertova, Varnsdorf“ 
Usnesení č. 542/2022
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení ul. Seifertova, Varnsdorf“ se společností Technické služby města Varnsdorf s.r.o., Sv. Čecha 1277, 407 47 Varnsdorf, IČ 2517098 za celkovou cenou díla 894.884,45 Kč bez DPH s termínem dokončení prací do 31.10.2023.


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Zateplení objektu bytového domu č. p. 3023, ul. Kmochova ve Varnsdorfu“ 
Usnesení č. 543/2022
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. BoMi02/2022 ,,Zateplení objektu bytového domu č. p. 3023, ul. Kmochova ve Varnsdorfu“ se společností RB STAV plus s.r.o., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 27323099, kterým se ponižuje celková cena díla o -131.584 Kč bez DPH a prodlužuje termín dokončení prací do 10.04.2023.


Dodatek č. 1 k Dohodě o podmínkách realizace připojení objektu č. p. 2725 a č. p. 2726, ul. Hrnčířská na systém CZT Varnsdorf
Usnesení č. 544/2022
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k ,,Dohodě o podmínkách realizace připojení objektu č. p. 2725 a č. p. 2726, ul. Hrnčířská na systém CZT Varnsdorf“ se společností KTZ Realinvest s.r.o., Na Vysoké I 346/11, 150 00 Praha 5 – Radlice, IČ 08374988 a se společností Teplárna Varnsdorf a.s,, Palackého 3501, 407 47 Varnsdorf, IČ 27331041, kterým se mění termín realizace připojení objektu č. p. 2725 a č. p. 2726 na SCZT. Dodatkem č. 1 se sjednává pozastavení činností spojených s realizací připojení do 30.06.2023.


Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce venkovní terasy objektu Hrádek "
Usnesení č. 545/2022
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ,,Rekonstrukce venkovní terasy objektu Hrádek“ se společností Stamo, spol. s r.o., Teplická 420/95, 405 02 Děčín, IČ 43222323, kterým se navyšuje cena díla o 701.934,92 Kč a prodlužuje termín dokončení prací do 30.06.2023. 


Rozhodnutí o veřejné zakázce ,,Vypracování projektové dokumentace – Výstavba parkoviště ul. Kmochova“
Usnesení č. 546/2022/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vypracování projektové dokumentace – Výstavba parkoviště ul. Kmochova“ vybranému dodavateli společnosti Bau – projekt spol. s r. o., Hojanovice 47, 396 01 Humpolec, IČO 45539103.

a dále

Usnesení č. 546/2022/2
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Vypracování projektové dokumentace – Výstavba parkoviště ul. Kmochova“ s vybraným dodavatelem společností Bau – projekt spol. s r. o., Hojanovice 47, 396 01 Humpolec, IČO 45539103 za cenu 175.000 Kč bez DPH.


Rozhodnutí o veřejné zakázce „Vypracování projektové dokumentace – Výstavba parkoviště Pod Hrádkem“
Usnesení č. 547/2022/1
Rada města rozhodla o přidělení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Vypracování projektové dokumentace – Výstavba parkoviště Pod Hrádkem“ vybranému dodavateli společnosti Bau – projekt spol. s r. o., Hojanovice 47, 396 01 Humpolec, IČO 45539103.

a dále

Usnesení č. 547/2022/2
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Vypracování projektové dokumentace – Výstavba parkoviště Pod Hrádkem“ s vybraným dodavatelem společností Bau – projekt spol. s r. o., Hojanovice 47, 396 01 Humpolec, IČO 45539103 za cenu 240.000 Kč bez DPH.


Uzavření nové nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor č. p. 1954, ul. Legií ve Varnsdorfu
Usnesení č. 548/2022
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část nebytových prostor o celkové výměře 202 m², v 1. NP v objektu (bytový dům) č. p. 1954, který je součástí pozemku p. č. 135, v k. ú. Varnsdorf.


3. Různé

3.01 Návrh na odměny za II. pololetí roku 2022 ředitelům školských příspěvkových organizací města Varnsdorf 
Usnesení č. 549/2022
Rada města rozhodla schválit vyplacení odměn za druhé pololetí roku 2022 ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Varnsdorf dle předloženého návrhu.


3.02 Pracovní skupina pro informační a komunikační technologie
Usnesení č. 550/2022/1
Rada města rozhodla zřídit Pracovní skupinu pro informační a komunikační technologie.

a dále

Usnesení č. 550/2022/2
Rada města rozhodla schválit Statut pracovní skupiny pro informační a komunikační technologie dle předloženého návrhu.

a dále 

Usnesení č. 550/2022/3
Rada města rozhodla jmenovat členy do Pracovní skupiny pro informační a komunikační technologie: Ing. Bc. Michala Bubílka, Martina Kalinu, Ing. Libora Petra, Jana Louku, DiS., Aleše Podroužka, Petra Rybníčka, Martina Strnada, Mgr. et Mgr. Jana Škodu a do funkce vedoucího Bc. Zdeňka Štěpánka s účinností pro volební období 2022 – 2026.


3.03 Smlouva o prezentaci a poskytnutí služeb
Usnesení č. 551/2022
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o prezentaci a poskytnutí služeb se společností RTM plus Liberecko s.r.o., se sídlem Mrštíkova 399/2a, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec, IČ 17445663 zastoupenou jednateli Janem Punčochářem a Radkem Novákem.


3.04 Schválení „Strategického dokumentu prevence kriminality města Varnsdorf na období 2022 - 2027“
Usnesení č. 552/2022
Rada města rozhodla schválit „Strategický dokument prevence kriminality na období 2022 – 2027“.

 
3.05 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.06 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 553/2022
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr


Jan Šimek                                              Mgr. Jan Šišulák    
starosta města                                       místostarosta města