Usnesení z 38. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 12.05.2016 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Zabezpečení přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2016
1.02 Žádosti o přijetí účelově určených darů příspěvkovými organizacemi města
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkovou organizaci
1.04 Pokyn k předkládání účetních závěrek příspěvkových organizací ke schválení
1.05 Rozdělení hospodářského výsledku pro příspěvkové organizace
1.06 Zpráva o dodržení závazných ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Jmenování člena redakční rady Hlasu severu
3.02 Zajištění akce „Slavnosti města Varnsdorf 2016“ dne 18.06.2016 ve sportovním areálu Kotlina ve Varnsdorfu
3.03 Žádost o udělení výjimky ze zákazu používání hlučné zábavní pyrotechniky
3.04 Veřejná hudební produkce v rámci akce CHILLDUMP WORKCAMP & STREET FEST na veřejném prostranství v nočních hodinách
3.05 Veřejná hudební produkce v rámci akce „Varnsdorfský upoutanec 2016“ na veřejném prostranství v nočních hodinách
3.06 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
3.07 Informace z komisí města
3.08 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
3.09 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr

1. Finanční záležitosti

1.01 Zabezpečení přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2016
Usnesení č. 190/2016
Rada města rozhodla zadat přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2016 externí auditorské společnosti dle předloženého návrhu.

1.02 Žádosti o přijetí účelově určených darů příspěvkovými organizacemi města
Usnesení č. 191/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit přijetí účelově určených darů dle předloženého návrhu.

1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2016 pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 192/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkové organizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2016 dle předloženého návrhu.

1.04 Pokyn k předkládání účetních závěrek příspěvkových organizací ke schválení
Usnesení č. 193/2016
Rada města rozhodla schválit „Pokyn pro předkládání účetních závěrek příspěvkových organizací města Varnsdorf ke schválení“ dle předloženého návrhu.

1.05 Rozdělení hospodářského výsledku pro příspěvkové organizace
Usnesení č. 194/2016/1
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 pro příspěvkové organizace mateřské školy dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.

a dále

Usnesení č. 194/2016/2
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 pro příspěvkové organizace základní školy dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.

a dále

Usnesení č. 194/2016/3
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 pro příspěvkové organizace školní jídelny dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.

a dále

Usnesení č. 194/2016/4
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015 pro příspěvkové organizace Městské divadlo Varnsdorf, Dům dětí a mládeže, Městskou knihovnu Varnsdorf a Nemocnici Varnsdorf dle předloženého návrhu. Podmínkou rozdělení HV je schválení účetní závěrky příspěvkové organizace.

1.06 Zpráva o dodržení závazných ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015
Usnesení č. 195/2016/1
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu o dodržení závazných ukazatelů hospodaření příspěvkových organizací za rok 2015.

a dále

Usnesení č. 195/2016/2
Rada města rozhodla schválit Nemocnici Varnsdorf, příspěvkové organizaci, opatření dle předloženého návrhu.

2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrhy o prodloužení nájemních smluv na byt
Usnesení č. 196/2016/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2740/36, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. K. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/21, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům M. a L. N. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/23, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu R. R. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/33, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. C. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/44, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu I. S. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/47, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní Ž. K. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/5, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům J. a D. Š. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/60, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní D. Z. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/64, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. K. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/19, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům Vl. a P. H. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/10, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní J. B. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/15, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní V. K. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/17, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní D. U. a panu S. K. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/16, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní A. S. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/2, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu A. H. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/20, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. S. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/27, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. S. a panu P. B. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/30, ul. Kmochova ve Varnsdorfu manželům P. a O. U. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/33, ul. Kmochova ve Varnsdorfu manželům J. a R. N. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/20
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/13, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní S. N. a panu Z. H. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/21
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/14, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. P. 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/22
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/19, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. B. do 30.06.2017 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 196/2016/23
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/2, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu O. R. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/24
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/22, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. P. do 30.06.2017 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 196/2016/25
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/35, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. N. do 30.06.2017 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 196/2016/26
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2740/36, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. K. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/27
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/38, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. D. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/28
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2740/48, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům D. a S. M. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/29
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/61, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní P. S. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/30
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2740/68, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. D. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/31
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/70, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. D. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/32
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/22, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní O. Š. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/33
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/26, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. P. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/34
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/28, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní A. K. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/35
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/39, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní K. J. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/36
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/53, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. R. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/37
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/66, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. G. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/38
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/68, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. M. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/39
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/70, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. S. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/40
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v DPS č. p. 2970/18, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní M. P. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/41
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/20, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu A. B. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/42
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/25, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům M. a J. B. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/43
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v DPS č. p. 2970/28 , ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům E. a A. H. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/44
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/29, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní R. P. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/45
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/30, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní M. P. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/46
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/61, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní R. H. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/47
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/8, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní J. Š. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/48
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/11, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. Č. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/49
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/18, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní L. Š. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/50
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/20, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. V. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/51
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/24, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. S. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/52
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/26, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní R. S. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/53
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 3307/27, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. E. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/54
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/28, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. P. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/55
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 3307/32, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu B. L. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/56
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/34, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu P. P. do 30.06.2017.

a dále


Usnesení č. 196/2016/57
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/37, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. D. 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/58
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/4, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. Š. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/59
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/40, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. R. a paní V. S. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/60
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 3321/13, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu D. S. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/61
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 3321/5, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu R. J. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/62
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 3321/6, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. Č. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/63
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na 1+1 v domě č. p. 2290/A/2, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní M. T. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/64
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/8, ul. Prašná ve Varnsdorfu manželům V. a K. P. do 30.06.2017.

a dále

Usnesení č. 196/2016/65
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/9, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní E. V. do 30.06.2017.
a dále

Usnesení č. 196/2016/66
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/10, ul. Kmochova ve Varnsdorfu manželům S. a J. V. do 31.12.2016 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 196/2016/67
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/53, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. K. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 196/2016/68
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/21, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní A. J. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 196/2016/69
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/20, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. D. do 31.10.2016 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 196/2016/70
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/28, ul. Edisonova ve Varnsdorfu pan J. M. do 31.10.2016 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 196/2016/71
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/1, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. Š. do 31.10.2016 dle předloženého návrhu.


Návrhy na neprodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 197/2016/1
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2290/C/5, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní K. J.

a dále

Usnesení č. 197/2016/2
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/58, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. N.


Žádost o znovu projednání možnosti prodloužení nájemní smlouvy na byt 1+1 v domě č. p. 3023/44, ul. Kmochova ve Varnsdorfu
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 1519/21 a p. p. č. 1519/141 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 198/2016
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1519/21 a p. p. č. 1519/141 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej části p. p. č. 694/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 199/2016/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 694/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 199/2016/2
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města převést část p. p. č. 694/1 v k. ú. Varnsdorf dle znaleckého posudku.


Narovnání majetkových vztahů – posunuté garáže
Usnesení č. 200/2016/1
Rada města rozhodla vydat souhlasné prohlášení s přestavkem garáže na části p. p. č. 4369/1 v k. ú. Varnsdorf paní S. L., vlastníkovi garáže na p. p. č. 4369/79 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 200/2016/2
Rada města rozhodla vydat souhlasné prohlášení s přestavkem garáže na části p. p. č. 4369/1 v k. ú. Varnsdorf panu V. K., vlastníkovi garáže na p. p. č. 4369/78 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 7196 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 201/2016/1
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 7196 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 201/2016/2
Rada města rozhodla vydat souhlas s napojením nového RD na p. p. č. 7197 v k. ú. Varnsdorf na ulici Budějovická přes p. p. č. 7196 v k. ú. Varnsdorf.


Nabytí části p. p. č. 3363 a části p. p. č. 3364 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 202/2016/1
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na zaměření opravené části Zaječího potoka v ul. K. Světlé x Stromovka ve Varnsdorfu.
a dále

Usnesení č. 202/2016/2
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nabýt do vlastnictví část p. p. č. 3363 a část p. p. č. 3364 a dále dle zaměření Zaječího potoka za cenu 200 Kč/m2.


Žádost o uzavření pachtu na část p. p. č. 5342/1 a p. p. p. č. 5311/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 203/2016
Rada města rozhodla zveřejnit záměr propachtovat část p. p. č. 5342/1 a p. p. č. 5311/1 v k. ú. Varnsdorf.


Návrh na (ne)uplatnění předkupního práva
Usnesení č. 204/2016
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města neuplatnit předkupní právo na p. p. č. 5358 a p. p. č. 5357 v k. ú. Varnsdorf a podat návrh na Katastrální úřad na výmaz předkupního práva z předmětných pozemků.

Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 205/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav plynové přípojky na části p. p. č. 1119/1 a 459/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti p. p. č. 1121 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 206/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby plynárenského zařízení Reko MS Varnsdorf – Krymská+1, p. p. č. 2142, 2189/1 a 2004 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 207/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby plynárenského zařízení Reko MS Varnsdorf – Žitná+2, p. p. č. 5648, 5548, 5683, 5681, 5518, 5688/58 a 5688/68 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 208/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby distribuční soustavy, p. p. č. 359 v k. ú. Studánka u Rumburku, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o prodej části p. p. č. 4578/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 209/2016/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 4578/1 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 209/2016/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 4578/1 v k. ú. Varnsdorf dle návrhu žadatele.


3. Různé

3.01 Jmenování člena redakční rady Hlasu severu
Usnesení č. 210/2016
Rada města rozhodla jmenovat paní Janu Ducháčkovou členem redakční rady Hlasu severu s účinností od 01.05.2016.


3.02 Zajištění akce „Slavnosti města Varnsdorf 2016“ dne 18.06.2016 ve sportovním areálu Kotlina ve Varnsdorfu
Usnesení č. 211/2016/1
Rada města rozhodla pověřit Marii Kucerovou zajištěním společenské akce „Slavnosti města Varnsdorf 2016“ dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 211/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením příkazní smlouvy s Marií Kucerovou na zajištění akce „Slavnosti města Varnsdorf 2016“ za cenu 165.289 Kč bez DPH.


3.03 Žádost o udělení výjimky ze zákazu používání hlučné zábavní pyrotechniky
Usnesení č. 212/2016
Rada města Varnsdorf, jako příslušný orgán veřejné správy podle § 102 odstavce 3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, rozhodla podle článku 3., odst. 3) Obecně závazné vyhlášky města Varnsdorf č. 1/2015 o regulaci hlučných činností (dále jen obecně závazná vyhláška) postupem § 134 zákona 500/2004 Sb. správní řád (dále jen správní řád) udělit výjimku ze zákazu používání hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů způsobujících hluk paní Marii Kucerové dle předloženého návrhu.


3.04 Veřejná hudební produkce v rámci akce CHILLDUMP WORKCAMP & STREET FEST na veřejném prostranství v nočních hodinách
Usnesení č. 213/2016
Rada města rozhodla schválit veřejnou hudební produkci v rámci akce CHILLDUMP WORKCAMP & STREET FEST na veřejném prostranství v nočních hodinách dle předloženého návrhu.


3.05 Veřejná hudební produkce v rámci akce „Varnsdorfský upoutanec 2016“ na veřejném prostranství v nočních hodinách
Usnesení č. 214/2016
Rada města rozhodla schválit veřejnou hudební produkci v rámci akce Varnsdorfský upoutanec 2016 na veřejném prostranství v nočních hodinách dle předloženého návrhu.


3.06 Návrh na vyplacení finančního příspěvku oddávajícím
Usnesení č. 215/2016
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku oddávajícím dle návrhu tajemníka MěÚ.


3.07 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.08 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 216/2016
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


3.09 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 217/2016
Rada města rozhodla schválit program na XVI. zasedání ZM, které se uskuteční dne 26.05.2016 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Převody majetku města
2. Zprávy výborů ZM
3. Různé
4. Finanční záležitosti
5. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
6. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. ZávěrIng. Stanislav Horáček                                                                           Josef Hambálek 
starosta města                                                                                      místostarosta města