Usnesení z 37. schůze Rady města Varnsdorf

, která se konala dne 29. 5. 2008 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

 

Rada města projednala:

1.      Finanční záležitosti

a)      Žádost taneční skupiny E-XTREME CREW o finanční příspěvek

b)      Zabezpečení přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2008

2.      Převody majetku města

3.      Různé

a)      Žádosti o povolení výjimky z počtu dětí na třídu v mateřských školách pro školní rok 2008/2009

b)      Návrh oficiálního názvu budovy č.p. 1260 + Návrh Organizační struktury Multifunkčního centra kultury a vzdělávání, Otáhalova 1260

c)      Jmenování předsedy Komise pro cestovní ruch a přeshraniční spolupráci

d)      Žádosti o použití městského znaku

e)      Žádosti o schválení veřejné hudební produkce

f)        Doplnění programu na zasedání ZM

 

 

Usnesení č. 55/2008

Rada města rozhodla:

1.      Poskytnout finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč taneční skupině E-XTREME CREW dle předloženého návrhu.

 

2.      Zadat přezkoumání hospodaření města Varnsdorf za rok 2008 externí auditorské společnosti dle předloženého návrhu.

 

3.      Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2761/49, ul. Kovářská, Varnsdorf A. Ch. na dobu určitou do 30. 6. 2009.

 

4.      Pronajmout garsoniéru v domě č.p. 2761/47, ul. Kovářská, Varnsdorf R. S. na dobu určitou do 30. 6. 2009.

 

5.      Pronajmout byt 1+1 v domě č.p. 2739/64, ul. Edisonova, Varnsdorf L. V. na dobu určitou do 30. 6. 2009.

 

6.      Pronajmout náhradní byt v případě uvolnění městského bytu 1+3 v lokalitě ul. Kmochova nebo K. Světlé ve Varnsdorfu paní B. K., za podmínky navrácení upravitelného bytu 1+3 v domě č.p. 3023/1, ul. Kmochova, Varnsdorf.

 

7.      Nevyhovět žádosti manželů M. a J. J. o uzavření nové nájemní smlouvy na garsoniéru v domě č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf a trvat na navrácení této garsoniéry  městu.

 

8.      Vypovědět nájem z bytu 1+1 v domě č.p. 2761/19, ul. Kovářská manželům R.a M. F. dle § 711 odst. 2) občanského zákoníku.

 

9.      Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2740/68, ul. Křižíkova, Varnsdorf  paní I. H. do 30. 6. 2009.

 

10.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2740/13, ul. Křižíkova, Varnsdorf  paní S. N. a Z. H. do 30. 6. 2009.

 

11.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3307/31, ul. Nemocniční, Varnsdorf  panu J. V. do 30. 6. 2009.

 

12.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3023/34, ul. Kmochova, Varnsdorf  paní M. S. do 30. 6. 2009.

 

13.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č.p. 3307/12, ul. Nemocniční, Varnsdorf panu M. D. do 30. 6. 2009.

 

14.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/39, ul. Kovářská, Varnsdorf  panu M. V. do 30. 6. 2009.

 

15.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2763/7, ul. Kovářská, Varnsdorf  paní N. M. do 30. 6. 2009.

 

16.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p 2741/30, ul. Křižíkova, Varnsdorf  paní M. D. do 30. 6. 2009.

 

17.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2762/45, ul. Kovářská, Varnsdorf  paní M. F. do 30. 6. 2009.

 

18.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p 2762/25, ul. Kovářská,  Varnsdorf  paní P. H. do 30. 6. 2009.

 

19.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2741/2, ul. Křižíkova, Varnsdorf  paní V. K. do 30. 6. 2009.

 

20.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2739/70, ul. Edisonova, Varnsdorf  paní M. K. do 30. 6. 2009.

 

21.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2762/21, ul. Kovářská, Varnsdorf  panu F. S. do 30. 6. 2009.

 

22.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 1162/3, ul. Lidická, Varnsdorf paní I. S. a panu R. S. do 30. 6. 2009.

 

23.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 3023/33, ul. Kmochova, Varnsdorf  paní M. S. a  P. B. do 30. 6. 2009.

 

24.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 3014/54, ul. K. Světlé, Varnsdorf  paní V. T. do 30. 6. 2009.

 

25.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 2739/60, ul. Edisonova, Varnsdorf  paní D. Z. do 30. 6. 2009.

 

26.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2739/26, ul. Edisonova, Varnsdorf  panu M. M. do 30. 6. 2009 za podmínky, že pan M. nebude dlužníkem města.

 

27.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2739/35, ul. Edisonova, Varnsdorf  panu J. N. do 31. 12. 2008.

 

28.  Prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2740/2, ul. Křižíkova, Varnsdorf  panu K. P. do 30. 6. 2009 za podmínky, že pan Pospíšil nebude dlužníkem města.

 

29.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č.p. 2739/42, ul. Edisonova, Varnsdorf  paní R. K. do 31. 12. 2008.

 

30.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č.p. 2739/31, ul. Edisonova, Varnsdorf  manželům H. a J. O. do 31. 12. 2008 za podmínky, že pan J. O. uhradí poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

 

31.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2763/8, ul. Kovářská, Varnsdorf paní A. M. do 31. 12. 2008 za podmínky, že paní A. M. uhradí poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

 

32.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 669/3, ul. Čsl. Letců, Varnsdorf paní E. R. a panu I. S. do 31. 12. 2008.

 

33.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2740/70, ul. Křižíkova, Varnsdorf  paní M. V. do 31. 12. 2008 za podmínky, že nebude paní V. dlužníkem města.

 

34.  Prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č.p. 2740/23, ul. Křižíkova, Varnsdorf  panu Z. J. do 30. 6. 2009 za podmínky, že pan J. nebude dlužníkem města.

 

35.  Neprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2761/36, ul. Kovářská, Varnsdorf panu D. P..

 

36.  Neprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č.p. 2763/33, ul. Kovářská, Varnsdorf panu J. K..

 

37.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 3632 v k.ú. Varnsdorf.

 

38.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 6316/3 v k.ú. Varnsdorf.

 

39.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 5492/21 a část p.p.č. 5492/20 v k.ú. Varnsdorf.

 

40.  Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 5492/20 v k.ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.

 

41.  Zveřejnit záměr převést p.p.č. 582/2 v k.ú. Varnsdorf.

 

42.  Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 1374 v k.ú. Varnsdorf.

 

43.  Doporučit ZM nabýt do vlastnictví část p.p.č. 1372 a p.p.č. 1373 v k.ú. Varnsdorf.

 

44.  Doporučit ZM nabýt do vlastnictví část p.p.č. 1390/1 v k.ú. Varnsdorf za částku 80,- Kč/m2.

 

45.  Zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p.p.č. 1374 v k.ú. Varnsdorf a to tak, aby vznikla část pozemku vhodná k vybudování komunikace v lokalitě výstavby RD a část vhodná ke směně za p.p.č. 1373 a část p.p.č. 1372 v k.ú. Varnsdorf.

 

46.  Zveřejnit záměr převést stavbu na p.p.č. 1479 v k.ú. Varnsdorf.

 

47.  Zveřejnit záměr převést st.p.č. 4306/27, st.p.č. 4306/30, st.p.č. 4306/35, st.p.č. 4306/36 a část p.p.č. 4306/57 vše v k.ú. Varnsdorf.

 

48.  Doporučit ZM nabýt do vlastnictví p.p.č. 7191/2 o výměře 679 m2 v k.ú. Varnsdorf od pana M. Š. za cenu 150,- Kč/m2.

 

49.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění podzemního kabelového vedení NN a umístění plastového pilíře s HDS po části p.p.č. 7502 a p.p.č. 7433 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, (oprávněný) za jednorázovou úhradu stanovenou znaleckým posudkem po dokončení stavby splatnou do 60-ti dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Děčín,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

50.  Uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívajícího v právu umístění podzemního kabelového vedení NN pro novostavbu RD na p.p.č. 1456/1 v části p.p.č. 1457 v k.ú. Varnsdorf, včetně práva vstupu za účelem opravy vedení mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, (oprávněný) za jednorázovou 500,- Kč splatnou do 60-ti dnů od doručení vyrozumění o provedení zápisu vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí za následujících podmínek:

-          náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí ČEZ Distribuce a.s., Děčín,

-          smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 30-ti dnů od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

 

51.  Pronajmout část p.p.č. 5688/1 o výměře 24 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům R. a P. R. za cenu 10,- Kč/m2 na dobu 3 roky za účelem výstavby řadové garáže.

 

52.  Doporučit ZM uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na prodej části p.p.č. 5688/1 - ostatní plocha o výměře stanovené geometrickým plánem, vypracovaným po dokončení stavby v k.ú. Varnsdorf s manžely R. a P. R. s tím, že kupní smlouva bude uzavřena za následujících podmínek:

-          kupní cena bude činit 150,- Kč/m2 plus náklady spojené s převodem nemovitosti,

-          budoucí kupující nejpozději do 1 roku do podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě požádá stavební úřad o vydání stavebního povolení,

-          budoucí kupující nejpozději do 2 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě zahájí výstavbu řadové garáže,

-          kupní smlouva bude uzavřena do 30-ti dnů od vydání kolaudace, nejpozději však do   3 let od podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě.

 

53.  Ukončit NS č. 34/1999 na pronájem části p.p.č. 5075/2 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 6. 2008.

 

54.  Ukončit NS č. 64/1999 na pronájem části p.p.č. 2563/4 a části  p.p.č. 2562 vše  v k.ú. Varnsdorf ke dni 31. 12. 2008.

 

55.  Ukončit NS č. 92/1998 na pronájem části p.p.č. 4366 v k.ú. Varnsdorf ke dni 30. 6. 2008.

 

56.  Souhlasit s výstavbou příručního skladu hotových klempířských výrobků na p.p.č. 1227/3 a 1227/2 v k.ú. Varnsdorf.

 

57.  Souhlasit se stavbou a umístěním datového kabelového vedení na p.p.č. 2919/35 a 2919/23 v k.ú. Varnsdorf.

 

58.  Povolit výjimku z počtu dětí na třídu mateřským školám ve Varnsdorfu s účinností od 1. 9. 2008 do 31. 8. 2009 dle předloženého návrhu.

 

59.  Povolit použití znaku města Varnsdorf Evropské databance a.s., zast. panem R. N. pro vzájemnou prezentaci na webových stránkách.

 

60.  Povolit použití znaku města Varnsdorf Jakubu Seifertovi na pohlednice s námětem hasičské zbrojnice a techniky SDH Varnsdorf.

 

61.  Povolit použití znaku města Varnsdorf Vyšší odborné škole a střední průmyslové škole, zast. panem A. T. na propagační mapu k 30. výročí SOČ.

 

Usnesení č. 56/2008

Rada města rozhodla schválit:

1.      Přechod nájmu bytu 1+1 v domě č.p. 2763/3, ul. Kovářská, Varnsdorf z paní H. Š. na pana M. O. s tím, že nájemní smlouva na byt bude uzavřena s panem O. na dobu určitou do 31. 12. 2008. 

 

2.      Oficiální název budovy č.p. 1260 v Otáhalově ulici ve znění: „Městské centrum kultury a vzdělávání Varnsdorf“.

 

3.      Konání veřejné hudební produkce pod názvem „Kocour fest – vystoupení hud. skupin“ panu J. Š. na otevřeném prostranství dne 21. 6. 2008 od 17:00 hod. do 02:00 hod..

 

4.      Konání veřejné hudební produkce pod názvem „Posezení s hudbou“ panu M. K. na otevřeném prostranství ve dnech 13. 6.2008, 11. 7. 2008, 25. 7. 2008 a 23. 8. 2008 od     20:00 hod. do 24:00 hod..

 

5.      Konání veřejné hudební produkce pod názvem „Hurá prázdniny“ panu M. K. na otevřeném prostranství dne 28. 6. 2008 od 14:00 hod. do 24:00 hod..

 

6.      Konání veřejné hudební produkce pod názvem „Posezení s hudbou na terase v restauraci Praha“ paní L. M. na otevřeném prostranství ve dnech 30. 5. 2008, 13. 6. 2008, 4. 7. 2008, 18. 7. 2008 od 19:00 hod. do 01:00 hod

 

7.      Doplnění programu XVI. zasedání zastupitelstva města Varnsdorf v bodě 3. Různé takto:

3.04 Zpráva o činnosti společnosti EKO servis Varnsdorf, a.s. za rok 2007.

 

Usnesení č. 57/2008

Rada města rozhodla vzít na vědomí:

1.      Návrh Organizační struktury Městského centra kultury a vzdělávání Varnsdorf.

 

Usnesení č. 58/2008

Rada města rozhodla jmenovat:

1.      Pana P. H. do funkce předsedy Komise pro cestovní ruch a přeshraniční spolupráci na volební období 2006 – 2010. 

 

2.      Pana Ing. M. Ř. do funkce člena Komise pro cestovní ruch a přeshraniční spolupráci na volební období 2006 – 2010. 

 

Usnesení č. 59/2008

Rada města rozhodla zrušit:

1.      Usnesení RM  č. 40/2008/4 ze dne 24. 4. 2008.

 

  

Ing. Josef Poláček                                                                         Karel Dubský

starosta města                                                                             místostarosta