Usnesení z 37. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 14.03.2024 od 15:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Různé

1.01 Změna zápisu ve školském rejstříku u Mateřské školy Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace, IČO 72742097
2. Diskuse
3. Závěr


1. Různé

1.01 Změna zápisu ve školském rejstříku u Mateřské školy Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace, IČO 72742097
Usnesení č. 95/2024
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit změnu zápisu ve školském rejstříku u Mateřské školy Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace, IČO 72742097, takto:
  
•    výmaz místa poskytující školské služby – u školní jídelny na adrese Nezvalova 2024, Varnsdorf,
 
•    zápis nového místa poskytujícího školské služby – u školní jídelny na adrese Západní 3624, Varnsdorf, s nejvyšším povoleným            počtem 154 stravovaných,
 
•    zápis školní jídelny – výdejny – na adrese Nezvalova 2024, Varnsdorf, s nejvyšším povoleným počtem 96 stravovaných.


2. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3. Závěr

 

 


Jan Šimek                                               Jiří Sucharda    
starosta města                                       1. místostarosta města