Usnesení z 36. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 5. 3. 2004 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města


Rada města projednala:
1. Různé
a) Situace ohledně lyžařského areálu na Jedlové
2. Diskuse
3. Závěr

Usnesení č. 28/2004
Rada města rozhodla:
1. Poskytnout finanční příspěvek ve výši 25.000,- Kč na spoluúčast projektové dokumentace k územnímu řízení modernizace lyžařského areálu Jedlová.

Usnesení č. 29/2004
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Zprávu senátora Josefa Zosera ohledně lyžařského areálu na Jedlové.