Usnesení z 36. schůze Rady města Varnsdorf,

 

která se konala dne 24.05.2012 od 13:00 hod. ve Studentském centru Střelnice

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitelky Mateřské školy Varnsdorf, Pražská
2812, příspěvková organizace
2.02 Návrh na jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovního
místa ředitelky MŠ Varnsdorf, Pražská 2812
2.03 Žádost o finanční příspěvek na VI. Mezinárodní folklórní festival Tolštejnského panství
2.04 Žádosti o povolení výjimky z počtu dětí na třídu v mateřských školách pro školní rok
2012/2013
2.05 Spolufinancování projektu „Obnova poškozené sochy Dívka se závojem“
2.06 Žádost o zrušení usnesení RM a poskytnutí finančního příspěvku pro Domov důchodců
Lipová
2.07 Návrh na jmenování ředitelek PO města Varnsdorf
2.08 Pověření k provádění občanských obřadů a užívání závěsného odznaku města
3. Diskuse
4. Závěr


1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3307, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 193/2012
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/37, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní Z. H. na dobu určitou do 31.12.2012.

Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 194/2012/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na bytu 1+3 v domě č. p. 2740/19, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní R. B. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 194/2012/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/10, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní J. B. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 194/2012/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/10, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní V. Č. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 194/2012/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/29, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. D. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 194/2012/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 3307/27, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. E. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 194/2012/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/33, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní P. G. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 194/2012/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt garsoniéru v DPS č. p. 2970/6, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní Z. H. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 194/2012/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/19, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům V. a P. H. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 194/2012/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/35, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní M. Ch. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 194/2012/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/12, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. J. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 194/2012/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/52, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. J. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 194/2012/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739//64, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní A. K. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 194/2012/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/70, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. K. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 194/2012/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/28, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní J. M. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 194/2012/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/26, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu M. M. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 194/2012/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/2, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní D. M. a panu M. K. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 194/2012/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/13, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní S. N. a panu Z. H. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 194/2012/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/45, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu L. O. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 194/2012/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2290/C/5, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu M. O. a paní D. A. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 194/2012/20
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/26, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. P. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 194/2012/21
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/8, ul. Prašná ve Varnsdorfu panu V. P. a paní K. N. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 194/2012/22
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/22, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. P. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 194/2012/23
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/9, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům J. a H. R. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 194/2012/24
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/2, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu O. R. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 194/2012/25
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2740/54, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům J. a F. S. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 194/2012/26
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/27, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. S. a panu P. B. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 194/2012/27
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/35, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu L. S. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 194/2012/28
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/22, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní O. Š. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 194/2012/29
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/4, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. Š. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 194/2012/30
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/21, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní M. Š. a panu L. N. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 194/2012/31
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/2/A, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní M. T. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 194/2012/32
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/20, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. V. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 194/2012/33
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/60, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní D. Z. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 194/2012/34
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/18, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní L. Š. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 194/2012/35
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/47, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu J. S. do 30.06.2013.

a dále

Usnesení č. 194/2012/36
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+2 v domě č. p. 3307, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. C. do 30.06.2013 dle předloženého návrhu.

Žádost o pronájem obecní garsoniéry
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)

 


1.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 195/2012
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav NTL plynovodu na p. p. č. 990 a p. p. č. 995/4 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, s.r.o. (oprávněný) za jednorázovou úhradu 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne zapsání do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. Smlouva o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni bude uzavřena do 2 kalendářních měsíců od vyzvání budoucího oprávněného k uzavření smlouvy.

Žádost o pronájem p. p. č. 3541/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 196/2012
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 3541/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 1968 m2 za účelem pasení koní za cenu 0,20 Kč/m2/rok paní I. L. na dobu neurčitou, ale s výpovědní lhůtou jeden měsíc.

Žádost o pronájem p. p. č. 6027/1 a p. p. č. 6027/2 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 197/2012
Rada města rozhodla nepronajmout p. p. č. 6027/1 a p. p. č. 6027/2 v k. ú. Varnsdorf o celkové výměře 964 m2 za účelem užívání zahrady.

Žádost o pronájem p. p. č. 4168/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 198/2012
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 4168/2 v k. ú. Varnsdorf o výměře 724 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok panu L. B. na dobu neurčitou.

Žádost o pronájem p. p. č. 1135, p. p. č. 1136, p. p. č. 1137 vše v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 199/2012
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 1135, p. p. č. 1136 a p. p. č. 1137 v k. ú. Studánka u Rumburku o celkové výměře 2784 m2 za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok paní Ž. P. na dobu neurčitou.

Žádost o ukončení a následný pronájem na části p. p. č. 6353/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 200/2012/1
Rada města rozhodla ukončit NS č. 129/1997 na pronájem části p. p. č. 6353/1 v k. ú. Varnsdorf k 31.05.2012.

a dále

Usnesení č. 200/2012/2
Rada města rozhodla pronajmout P. B. část p. p. č. 6353/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 286 m2 za účelem užívaní zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Žádost o pronájem části p. p. č. 3096/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 201/2012
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 3096/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 100 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok panu P. M. na dobu neurčitou.

Pozemky u Klubu Střelnice (p. p. č. 3127 a 3126/1)
Usnesení č. 202/2012
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 3127 a 3126/1 v k. ú. Varnsdorf.

Pronájem pozemků za účelem umístění plakátovacích ploch (oprava usnesení)
Usnesení č. 203/2012/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 142/2012 ze dne 12.04.2012.

a dále

Usnesení č. 203/2012/2
Rada města rozhodla pronajmout firmě RENGL s.r.o., Liberec část p. p. č. 2610, část p. p. č. 2599/1, část p. p. č. 5688/68, část p. p. č. 121, část p. p. č. 2309, část p. p. č. 3021, část p. p. č. 2731/1, část objektu bez č. p. na p. p. č. 3022/2, vše v k. ú. Varnsdorf za účelem umístění plakátovacích ploch na dobu neurčitou za cenu 8.000 Kč/rok + DPH.

Podání žádosti do Fondu malých projektů ERN
Usnesení č. 204/2012
Rada města rozhodla souhlasit s podáním žádosti do Fondu malých projektů ERN na projekt „Stezka bez hranic“ a doporučit ZM souhlasit se spolufinancováním města ve výši 15% z výdajů příslušející městu Varnsdorf, tj. ve výši 10.250 EUR z rozpočtu města.

Nadační příspěvek na venkovní fitness
Usnesení č. 205/2012
Rada města rozhodla nesouhlasit s realizací venkovního fitness (umístění tří cvičebních prvků).


2. Různé

2.01 Vyhlášení konkurzu na pracovní místo ředitelky Mateřské školy Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvková organizace
Usnesení č. 206/2012
Rada města rozhodla vyhlásit konkurz na obsazení pracovního místa ředitelky Mateřské školy Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvková organizace ve znění dle předloženého návrhu.

2.02 Návrh na jmenování konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitelky MŠ Varnsdorf, Pražská 2812 
Usnesení č. 207/2012
Rada města rozhodla jmenovat konkurzní komisi pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitelky Mateřské školy Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

2.03 Žádost o finanční příspěvek na VI. Mezinárodní folklórní festival Tolštejnského panství
Usnesení č. 208/2012
Rada města rozhodlaneposkytnoutfinanční příspěvek na VI. Mezinárodní folklórní festival Tolštejnského panství.

2.04 Žádosti o povolení výjimky z počtu dětí na třídu v mateřských školách pro školní rok 2012/2013
Usnesení č. 209/2012
Rada města rozhodla povolit výjimku z počtu dětí na třídu mateřským školám ve Varnsdorfu s účinností od 01.09.2012 do 31.08.2013 dle předloženého návrhu.

2.05 Spolufinancování projektu „Obnova poškozené sochy Dívka se závojem“
Usnesení č. 210/2012
Rada města rozhodla doporučit ZM souhlasit se spolufinancováním projektu „Obnova poškozené sochy Dívka se závojem“ ve výši min. 60 % z celkových výdajů, tj. ve výši 60.000 Kč z rozpočtu města pro rok 2012.

2.06 Žádost o zrušení usnesení RM a poskytnutí finančního příspěvku pro Domov důchodců Lipová
Usnesení č. 211/2012/1
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 446/2011 ze dne 24.11.2011.

a dále

Usnesení č. 211/2012/2
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek pro Domov důchodců Lipová ve výši 4.000 Kč.

2.07 Návrh na jmenování ředitelek PO města Varnsdorf
Usnesení č. 212/2012/1
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění jmenovat Mgr. Bc. Ladislavu Ondráčkovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Varnsdorf, Edisonova 2821 s účinností od 01.08.2012.

a dále

Usnesení č. 212/2012/2
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění jmenovat Mgr. Bc. Václava Zemlera na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola Varnsdorf, Nám. E. Beneše 469 s účinností od 01.08.2012.

a dále

Usnesení č. 212/2012/3
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění jmenovat Mgr. Soňu Bílkovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Základní škola Varnsdorf, Seifertova 1650 s účinností od 01.08.2012.

a dále

Usnesení č. 212/2012/4
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění jmenovat Mgr. Miladu Hnilicovou na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Interaktivní základní škola Varnsdorf, Karlova 1700 s účinností od 01.08.2012.

a dále

Usnesení č. 212/2012/5
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) v platném znění nepřijmout doporučení konkurzní komise jmenovat na pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Školní jídelna Varnsdorf, Edisonova 2821 paní Janu Fořtíkovou.

2.08 Pověření k provádění občanských obřadů a užívání závěsného odznaku města
Usnesení č. 213/2012
Rada města rozhodla pověřit v souladu s ustanovením § 108 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, aby při občanských obřadech užíval závěsný odznak další člen Zastupitelstva města Varnsdorf, a to po dobu platnosti mandátu člena ZM ve volebním období 2010 – 2014 pana Ing. Miroslava Novotného.


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr

MARTIN LOUKA KAREL DUBSKÝ
starosta města místostarosta města