Usnesení z 35. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 31.03.2016 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1.Finanční záležitosti
1.01 Změna č. 1 závazných ukazatelů na rok 2016 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci
1.02 Změna č. 1 závazných ukazatelů na rok 2016 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
1.03 Odpis daňových pohledávek
1.04 Odpis nedaňových pohledávek
1.05 Žádost Fotbalového klubu Varnsdorf a.s. o změnu termínu odevzdání vyúčtování poskytnuté dotace
1.06 Žádost o dotaci na odborné sociální poradenství
1.07 Žádost o dotaci na činnost azylového domu pro matky s dětmi
1.08 Žádost o dotaci/dar neziskovému spolku 1. Kočičí útulek na Vysočině z.s. pro toulavé a opuštěné kočky na zajištění činnosti
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Žádost o souhlas s jednorázovým užitím velkého znaku města Varnsdorf pro potřeby Klubu českých turistů Krásná Lípa
3.02 Provoz v příspěvkové organizaci Městská knihovna Varnsdorf v měsíci červenci a srpnu 2016
3.03 Veřejnoprávní smlouva
3.04 Doplnění programu na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr1. Finanční záležitosti

1.01 Změna č. 1 závazných ukazatelů na rok 2016 pro Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 125/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2016 dle předloženého návrhu.


1.02 Změna č. 1 závazných ukazatelů na rok 2016 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 126/2016
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2016 dle předloženého návrhu.


1.03 Odpis daňových pohledávek
Usnesení č. 127/2016
Rada města vzala na vědomí odepsání daňové pohledávky dle předloženého návrhu.


1.04 Odpis nedaňových pohledávek
Usnesení č. 128/2016
Rada města rozhodla odepsat pohledávky ve výši 897,60 Kč dle předloženého návrhu.


1.05 Žádost Fotbalového klubu Varnsdorf a.s o změnu termínu odevzdání vyúčtování poskytnuté dotace
Usnesení č. 129/2016
Rada města rozhodla schválit Fotbalovému klubu Varnsdorf a.s. změnu odevzdání vyúčtování poskytnuté dotace.


1.06 Žádost o dotaci na odborné sociální poradenství
Usnesení č. 130/2016
Rada města rozhodla neposkytnout společnosti Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s. dotaci na úhradu nákladů sociální služby Odborné sociální poradenství dle předloženého návrhu.


1.07 Žádost o dotaci na činnost azylového domu pro matky s dětmi
Usnesení č. 131/2016
Rada města rozhodla neposkytnout Domovu sv. Máří Magdalény Jiřetín pod Jedlovou dotaci na úhradu nákladů na činnost dle předloženého návrhu.


1.08 Žádost o dotaci/dar neziskovému spolku 1. Kočičí útulek na Vysočině z.s. pro toulavé a opuštěné kočky na zajištění činnosti
Usnesení č. 132/2016
Rada města rozhodla neposkytnout finanční prostředky spolku 1. Kočičí útulek na Vysočině z.s. na činnost.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrhy o prodloužení nájemních smluv na byty uzavřených do 30.04.2016
Usnesení č. 133/2016/1
Rada města rozhodlaprodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/14, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu D. A. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 133/2016/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/17, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní Ž. K. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 133/2016/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/3, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. Ř. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 133/2016/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/34, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní I. B. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 133/2016/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/35, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní A. Z. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 133/2016/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/49, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům P. a M. V. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 133/2016/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/71, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní S. G. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 133/2016/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/13, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu R. B. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 133/2016/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/39, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu R. H. a paní H. S. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 133/2016/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/58, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní M. V. do 30.04.2017

a dále

Usnesení č. 133/2016/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/12, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní H. F. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 133/2016/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/45, ul. Kmochova ve Varnsdorfu panu L. O. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 133/2016/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/15, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. Z. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 133/2016/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/39, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. K. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 133/2016/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/52, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní O. K. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 133/2016/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/27, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní K. S. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 133/2016/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/42, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. K. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 133/2016/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/46, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. F. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 133/2016/19
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt garsoniéra v domě č. p. 2741/50, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní N. K. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 133/2016/20
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/60, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní D. H. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 133/2016/21
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 1954/10, ul. Legií ve Varnsdorfu paní P. N. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 133/2016/22
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v DPS č. p. 2970/32, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu P. B. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 133/2016/23
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/38, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní J. S. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 133/2016/24
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v DPS č. p. 2970/40, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům A. a J. Š. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 133/2016/25
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/41, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní N. Š. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 133/2016/26
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/5, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní D. R. do 30.04.2017.
a dále

Usnesení č. 133/2016/27
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru 1+1 v DPS č. p. 2970/57, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu J. Š. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 133/2016/28
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/71, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu Z. B. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 133/2016/29
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 3307/12, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. P. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 133/2016/30
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 3307/19, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu T. K. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 133/2016/31
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/29, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní A. T. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 133/2016/32
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v DPS č. p. 3321/17, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. M. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 133/2016/33
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v DPS č. p. 3321/20, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu L. K. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 133/2016/34
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2290/A/3, ul. Prašná ve Varnsdorfu manželům J. a E. L. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 133/2016/35
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2290/B/6, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní H. B. do 30.04.2017.

a dále

Usnesení č. 133/2016/36
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/2, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu P. H. do 30.04.2017 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 133/2016/37
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/17, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní Z. H. do 30.04.2017 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 133/2016/38
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 3307/22, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. C. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 133/2016/39
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru 1+1v DPS č. p. 2970/6, Lesní ve Varnsdorfu paní Z. H. do 31.10.2016.

a dále

Usnesení č. 133/2016/40
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2740/9, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní M. W. a panu P. M. do 30.10.2016.

a dále

Usnesení č. 133/2016/41
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/50, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní L. Š. do 31.10.2016.

a dále

Usnesení č. 133/2016/42
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2739/38, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu D. A. do 31.10.2016 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 133/2016/43
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/29, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. B. do 31.10.2016.

a dále

Usnesení č. 133/2016/44
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/43, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní R. B. do 31.10.2016.

a dále

Usnesení č. 133/2016/45
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/54, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní V. T. do 31.12.2016 dle předloženého návrhu.


Návrhy na neprodloužení nájemních smluv na byty sjednaných do 30.04.2016
Usnesení č. 134/2016/1
Rada města rozhodlaneprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/44, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní L. H.

a dále

Usnesení č. 134/2016/2
Rada města rozhodlaneprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/50, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. B.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 6411 a p. p. č. 6412 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 135/2016
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést p. p. č. 6411 a p. p. č. 6412 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 4578/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 136/2016
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 4578/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 5342/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 137/2016
Rada města rozhodla neměnit stanovisko ze dne 10.04.2014 ve věci prodeje p. p. č. 5342/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem p. p. č. 7510/4 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 138/2016/1
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 7510/4 v k. ú. Varnsdorf o výměře 221 m2 paní L. Š. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.

a dále

Usnesení č. 138/2016/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 7510/4 v k. ú. Varnsdorf o výměře 180 m2 panu A. H. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost o pronájem části p. p. č. 1615/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 139/2016
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 1615/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 500 m2 paní V. P. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrady.


Žádost pronájem p. p. č. 926, p. p. č. 925, p. p. č. 922, p. p. č. 919, p. p. č. 921, p. p. č. 920 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 140/2016
Rada města rozhodla propachtovat p. p. č. 926 – orná půda, výměra 3.389 m2,p. p. č. 925 – ovocný sad, výměra 2.962 m2, p. p. č. 922 – trvalý travní porost, výměra 911 m2, p. p. č. 919 – orná půda, výměra 884 m2, p. p. č. 921 – zastavěná plocha, zbořeniště, výměra 105 m2, p. p. č. 920 – zahrada, výměra 1.247 m2 vše v k. ú. Studánka u Rumburku panu P. D. za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem hospodaření, sekání trávy, chování ovcí.


Žádost o ukončení pronájmu části p. p. č. 3195/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 141/2016
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 72/2004 na pronájem části p. p. č. 3195/2 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.03.2016.


Ukončení pronájmu části p. p. č. 4569/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 142/2016/1
Rada města rozhodla vypovědět nájemní smlouvu č. 2/2012 z důvodu uvedeném v odstavci V. v bodě 3 této smlouvy.

a dále

Usnesení č. 142/2016/2
Rada města rozhodla vypovědět nájemní smlouvu č. 3/2012 z důvodu uvedeném v odstavci V. v bodě 3 této smlouvy.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 143/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav kanalizační přípojky pro stavbu „Revitalizace brownfildového areálu ve Varnsdorfu“ na p. p. č. 4731/1 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti p. p. č. 4735/1, 4735/2, 4735/4, 4743, 4744/1, 4744/2, 4744/3, 4744/6 a 4731/1 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 144/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní, kanalizační a telekomunikační přípojky na části p. p. č. 1422 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti p. p. č. 1440/2 v k. ú. Varnsdorf (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Poskytnutí náhrady dojde za podmínek sjednaných vlastní smlouvou. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva služebnosti
Usnesení č. 145/2016
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav a vedení plynárenského zařízení na p. p. č. 2682/2, p. p. č. 2673/1, p. p. č 2672/2, p. p. č. 2692/136, p. p. č. 2692/131, p. p. č. 2674, p. p. č. 2731/1 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a RWE GasNet, IČ 27295567 (oprávněný) za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne zápisu práva služebnosti. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o zrušení usnesení
Usnesení č. 146/2016
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 24/2016 ze dne 21.01.2016.


Změna odpisového plánu
Usnesení č. 147/2016
Rada města souhlasí se změnou odpisového plánu dle předloženého návrhu.


3. Různé

3.01 Žádost o souhlas s jednorázovým užitím velkého znaku města Varnsdorf pro potřeby Klubu českých turistů Krásná Lípa
Usnesení č. 148/2016
Rada města rozhodla udělit souhlas s jednorázovým užitím velkého znaku města Varnsdorf pro propagační účely akce Eurorando 2016 v souladu s Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2011 o symbolech města Varnsdorf a jejich užívání.


3.02 Provoz v příspěvkové organizaci Městská knihovna Varnsdorf v měsíci červenci a srpnu 2016
Usnesení č. 149/2016
Rada města rozhodla schválit provoz v příspěvkové organizaci Městská knihovna Varnsdorf v měsíci červenci a srpnu 2016 dle předloženého návrhu.


3.03 Veřejnoprávní smlouva
Usnesení č. 150/2016/1
Rada města rozhodla schválit veřejnoprávní smlouvu s obcí Rybniště ve věci výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby na místních komunikacích podle zákona §16 odstavec 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřenou podle § 63 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

a dále

Usnesení č. 150/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy s obcí Rybniště ve věci výkonu přenesené působnosti v oblasti speciálního stavebního úřadu pro dopravní stavby na místních komunikacích.


3.04 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 151/2016
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 3. Různé takto:
3.01 Vyhodnocení činnosti Městské policie Varnsdorf za rok 2015
3.02 Žádost Mateřské školy Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvková organizace o spolufinancování a předfinancování projektu
3.03 Poskytnutí dotace z OPZ
3.04 Schválení podání žádostí o dotaci do Programu spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014-2020 a schválení financování projektů
3.05 Poskytnutí neinvestičních dotací pro rok 2016 v rámci Koncepce podpory sportu ve městě Varnsdorf 


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr
Ing. Stanislav Horáček                                                                                    ThMgr. Roland Solloch
starosta města                                                                                               místostarosta města