Usnesení z 33. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 10.03.2016 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Různé
1.01 Zřízení účtu Města Varnsdorf na veřejnou sbírku
2. Diskuse
3. Závěr

1. Různé

1.01 Zřízení účtu Města Varnsdorf na veřejnou sbírku
Usnesení č. 81/2016
Rada města rozhodla vyhlásit veřejnou sbírku pro finanční podporu manželům J. a V. K. z důvodu požáru a zničení jejich rodinného domu č. p. 1794, ul. Krátká ve Varnsdorfu. Sbírka bude realizována shromažďováním peněžních příspěvků na vyhlášeném zvláštním bankovním účtu.

2. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

3. Závěr

Ing. Stanislav Horáček                                                         Josef Hambálek
starosta města                                                                    místostarosta města