Usnesení z 33. schůze Rady města Varnsdorf,


která se konala dne 12.04.2012 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

 

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Nemocnici Varnsdorf, příspěvkovou organizaci, Karlova 2280
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Základní školu, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Městské divadlo, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Školní jídelnu, náměstí E. Beneše 2926, příspěvkovou organizaci
1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Odvolání člena konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitelky MŠ Varnsdorf, Pražská 2812a jmenování nového člena komise
3.02 Vyřazení uchazečů z konkurzního řízení
3.03 Žádost o finanční příspěvek pro ,,Sdružení Linka bezpečí“
3.04 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Domov důchodců Lipová
3.05 Návrh koncepce zdravotní péče ve Varnsdorfu pro období 2012-2014
3.06 Zpráva o činnosti a hospodaření TS Varnsdorf za rok 2011
3.07 Program na zasedání ZM
4. Diskuse
5. Závěr1. Finanční záležitosti

1.01 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Nemocnici Varnsdorf, příspěvkovou organizaci, Karlova 2280
Usnesení č. 123/2012
Rada města rozhodla schválit z titulu funkce zřizovatele Nemocnici Varnsdorf, příspěvkové organizaci, Karlova 2280, nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.

1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Základní školu, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 124/2012
Rada města rozhodla schválit z titulu funkce zřizovatele Základní škole, Edisonova 2821, příspěvkovéorganizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.

1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Městské divadlo, Partyzánů 1442, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 125/2012
Rada města rozhodla schválit z titulu funkce zřizovatele Městskému divadlu, Partyzánů 1442, příspěvkovéorganizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.

1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Školní jídelnu, náměstí E. Beneše 2926, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 126/2012
Rada města rozhodla schválit z titulu funkce zřizovatele Školní jídelně, náměstí E. Beneše 2926, příspěvkovéorganizaci změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.

1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2012 pro Městskou knihovnu Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 127/2012
Rada města rozhodla schválit z titulu funkce zřizovatele Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkovéorganizaci nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem obecního bytu 1+3
Usnesení č. 128/2012
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2740/69, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu N. K. a panu D. J. na dobu určitou do 31.12.2012. 1. náhradník paní M. W. a pan P. M. 2. náhradník je pan J. Z.

Žádost o zastavení výpovědi z nájmu bytu a schválení podnájmu bytu
Usnesení č. 129/2012/1
Rada města rozhodla zastavit výpověď nájmu bytu 1+1 v domě č. p. 2290/A/9, ul. Prašná ve Varnsdorfu dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 129/2012/2
Rada města rozhodla schválit podnájem bytu 1+1 v domě č. p. 2290/A/9, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní I. K. pro paní E. V. do 30.04.2013.


Prodloužení nájemní smlouvy na byty
Usnesení č. 130/2012/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/40, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. B. do 31.12.2012.

a dále

Usnesení č. 130/2012/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3023/12, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní H. F. do 30.04.2013.

a dále

Usnesení č. 130/2012/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/71, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní S. G. do 30.04.2013.

a dále

Usnesení č. 130/2012/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2741/60, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní D. H. do 30.04.2013.

a dále

Usnesení č. 130/2012/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/64, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. K. 30.04.2013.

a dále

Usnesení č. 130/2012/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2740/52, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní O. K. do 30.04.2013.

a dále

Usnesení č. 130/2012/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/34, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní Š. K. do 30.04.2013.

a dále

Usnesení č. 130/2012/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/2, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. K. do 30.04.2013.

a dále


Usnesení č. 130/2012/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2739/42, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní R. K. do 30.04.2013, dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 130/2012/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2290/B/6, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní S. P. do 31.10.2012 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 130/2012/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v domě č. p. 2741/38, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu M. R. do 30.04.2013 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 130/2012/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/3, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu manželům A. a A. S. do 30.10.2012.

a dále

Usnesení č. 130/2012/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/49, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům P. a M. V. do 30.04.2013.

a dále

Usnesení č. 130/2012/14
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/44, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní L. H. na dobu určitou do 31.12.2012.

a dále

Usnesení č. 130/2012/15
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/46, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní P. Š. do 31.12.2012.

a dále

Usnesení č. 130/2012/16
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2739/31, ul. Edisonova ve Varnsdorfu manželům T. a E. M. do 31.12.2012.

a dále

 

Usnesení č. 130/2012/17
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/39, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. K. a paní K. J. na dobu určitou do 30.09.2012.

a dále

Usnesení č. 130/2012/18
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/12, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní J. J. do 30.09.2012.

Neprodloužit nájemní smlouvu na byt
Usnesení č. 131/2012
Rada města rozhodla neprodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/38, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní D. H..

Odvolání paní J. K. a pana T. J. proti usnesení RM
Usnesení č. 132/2012/1
Rada města rozhodla vzít na vědomí odvolání proti usnesení č. 103/2012/1 a usnesení č. 103/2012/2 Rady města Varnsdorf ze dne 22.03.2012.

a dále

Usnesení č. 132/2012/2
Rada města rozhodlavzít na vědomí vyjádření k odvolání ze dne 27.03.2012 pana T. J.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 5310/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 133/2012
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 5310/1 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o prodej p. p. č. 3508 a p. p. č. 3509 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 134/2012/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 3508 a p. p. č. 3509 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 134/2012/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na rozdělení p. p. č. 3509 v k. ú. Varnsdorf dle stávajícího užívání.

Žádost o pronájem části p. p. č. 4569/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 135/2012/1
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4569/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 760 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok paní J. H. na dobu neurčitou a s výpovědní dobou 6 měsíců.

a dále
Usnesení č. 135/2012/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4569/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 380 m2 za účelem užívání zahrady za cenu 3 Kč/m2/rok panu E. K. na dobu neurčitou a s výpovědní dobou 6 měsíců.

Žádost o pronájem části p. p. č. 368 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 136/2012
Rada města rozhodla pronajmout O. Ř. část p. p. č. 368 v k. ú. Studánka u Rumburku o výměře 1765 m2 za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Žádost o ukončení a následný pronájem na část p. p. č. 3174 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 137/2012/1
Rada města rozhodla ukončit NS č. 11/2002 na pronájem p. p. č. 3174 v k. ú. Varnsdorf k 30.04.2012.

a dále

Usnesení č. 137/2012/2
Rada města rozhodla pronajmout M. P. část p. p. č. 3174 v k. ú. Varnsdorf o výměře 600 m2 za účelem užívaní zahrady za cenu 3,- Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Žádost o ukončení a následný pronájem na část p. p. č. 2039 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 138/2012/1
Rada města rozhodla ukončit NS č. 67/1995 na pronájem části p. p. č. 2040 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 138/2012/2
Rada města rozhodla pronajmout panu P. K. nar. 1975 část p. p. č. 2040 o výměře 1500 m2 a p. p. č. 2039 o výměře 414 m2 vše v k. ú. Varnsdorf za účelem sekání trávy za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou.

Žádost o pronájem části p. p. č. 3000/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 139/2012
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 3000/1 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o pronájem části p. p. č. 5492/20 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 140/2012
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 5492/20 v k. ú. Varnsdorf.

Žádost o pronájem části p. p. č. 4473 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 141/2012
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 4473 v k. ú. Varnsdorf.

Pronájem pozemků za účelem umístění plakátovacích ploch
Usnesení č. 142/2012
Rada města rozhodla pronajmout firmě RENGL s. r. o., Liberec část p. p. č. 2610, část p. p. č. 2599/1, část p. p. č. 5688/8, část p. p. č. 121, část p. p. č. 2309, část p. p. č. 3021, část p. p. č. 2731/1, část p. p. č. 5992/2, část objektu bez č. p. na p. p. č. 3022/2, část p. p. č. 2984/4 a část p. p. č. 2630, vše v k. ú. Varnsdorf za účelem umístění plakátovacích ploch na dobu neurčitou za cenu 10.500 Kč/rok + DPH.

Areál rekreačního rybníka Mašíňák
Usnesení č. 143/2012
Rada města rozhodla ponechat areál rekreačního rybníka Mašíňák v nabídce nemovitostí k prodeji.

3. Různé

3.01 Odvolání člena konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitelky MŠ Varnsdorf, Pražská 2812 a jmenování nového člena komise
Usnesení č. 144/2012/1
Rada města rozhodla odvolat paní S. A. z funkce člena konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitelky MŠ Varnsdorf, Pražská 2812.

a dále

Usnesení č. 144/2012/2
Rada města rozhodla jmenovat paní Z. J. do funkce člena konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitelky MŠ Varnsdorf, Pražská 2812.

3.02 Vyřazení uchazečů z konkurzního řízení
Usnesení č. 145/2012
Rada města rozhodla v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu s ustanovením § 4 odst. 4 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, vyřadit na návrh konkurzní komise uchazeče R. V. a M. S. z konkurzního řízení na obsazení pracovního místa ředitele Školní jídelny Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace pro nesplnění podmínky konkurzního řízení.

3.03 Žádost o finanční příspěvek pro ,,Sdružení Linka bezpečí“
Usnesení č. 146/2012
Rada města rozhodla poskytnout finanční příspěvek 1.000 Kč pro ,,Sdružení Linka bezpečí“ v roce 2012.

3.04 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku pro Domov důchodců Lipová
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání)

3.05 Návrh koncepce zdravotní péče ve Varnsdorfu pro období 2012-2014
Usnesení č. 147/2012
Rada města rozhodla vzít na vědomí Návrh koncepce zdravotní péče ve Varnsdorfu pro období 2012-2014.

3.06 Zpráva o činnosti a hospodaření TS Varnsdorf za rok 2011
Usnesení č. 148/2012
Rada města jako jediný společník v působnosti Valné hromady TS města Varnsdorf s. r. o. rozhodla schválit řádnou roční účetní uzávěrku TS města Varnsdorf s. r. o. k 31.12.2011 dle předloženého návrhu.

3.07 Program na zasedání ZM
Usnesení č. 149/2012
Rada města rozhodla schválit program na XVI. zasedání ZM, které se uskuteční dne 26.04.2012 od 15:00 hod. ve Studentském centru Střelnice takto:
1. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty obyvatel města
2. Návrhy, dotazy, připomínky a podněty členů ZM
3. Převody majetku města
4. Zprávy výborů ZM
5. Různé
6. Finanční záležitosti
7. Zpráva o činnosti RM a o kontrole plnění usnesení ZM
8. Závěr


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)

 


5. Závěr

MARTIN LOUKA                                                             KAREL DUBSKÝ 
starosta města                                                            místostarosta města