Usnesení z 32. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 19. 1. 2004 od 9:30 hodin v kanceláři starosty města


Rada města projednala:
1. Převody majetku města
2. Různé
a) Rozhodnutí o nejvýhodnější nabídce na akci „Sanace a oprava vad panelové výstavby ul. Křižíkova, Varnsdorf“

Usnesení č. 7/2004
Rada města rozhodla:
1. Pronajmout část p.p.č. 5540/1 o výměře 1544 m2 v k.ú. Varnsdorf (dle GP – p.p.č. 5540/1 v k.ú. Varnsdorf) manželům Ing. Jiřímu a Radce Holubářovým za účelem stavby RD dle Vyhlášky města č. 18/1993.

2. Pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou DITHERM, a.s., Praha 4 – Nusle, IČO: 64 94 83 31 na akci „Sanace a oprava vad panelové výstavby Křižíkova 2739, Varnsdorf“.

3. Pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou DITHERM, a.s., Praha 4 – Nusle, IČO: 64 94 83 31 na akci „Sanace a oprava vad panelové výstavby Křižíkova 2740, Varnsdorf“.

4. Pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s firmou DITHERM, a.s., Praha 4 – Nusle, IČO: 64 94 83 31 na akci „Sanace a oprava vad panelové výstavby Křižíkova 2741, Varnsdorf“.