Usnesení z 32. schůze Rady města Varnsdorf

Usnesení z 32. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 04.03.2020 od 14:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Odpis pohledávek
1.02 Žádost o dar pro Mašínův statek - památník tří odbojů, z.s.
1.03 Žádost o dar pro Oblastní charitu Červený Kostelec (stř. Domov sv. Josefa)
1.04 Žádost REGIA a.s. - o stanovení způsobu čerpání příspěvku
1.05 Stanovení závazných ukazatelů a schválení odpisových plánů příspěvkovým organizacím
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01 Jmenování pracovní skupiny ve věci uzavření smlouvy na správu městských sportovišť se společností Regia a.s.
3.02 Jmenování člena do dozorčí rady Regia a.s.
3.03 Žádost o převzetí záruk (ručení) k úvěru na koupi panelových domů
3.04 Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
3.05 Žádost o vydání souhlasu s pokračováním činnosti dvou přípravných tříd
3.06 Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění Slavností Města Varnsdorf s Městským divadlem Varnsdorf
3.07 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2020
3.08 Informace z komisí města
3.09 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr

 

1. Finanční záležitosti

1.01 Odpis pohledávek
Usnesení č. 75/2020/1
Rada města vzala na vědomí odepsání daňových pohledávek dle předloženého návrhu.  

a dále

Usnesení č. 75/2020/2
Rada města rozhodla odepsat nedaňové pohledávky dle předloženého návrhu.


1.02 Žádost o dar pro Mašínův statek - památník tří odbojů, z.s.
Usnesení č. 76/2020
Rada města rozhodla neposkytnout dar spolku Mašínův statek - památník tří odbojů, z.s., č. p. 1, 280 02 Lošany, IČ 07357737.


1.03 Žádost o dar pro Oblastní charitu Červený Kostelec (stř. Domov sv. Josefa)
Usnesení č. 77/2020
Rada města rozhodla neposkytnout dar společnosti Oblastní charita Červený Kostelec (stř. Domov sv. Josefa), 5. Května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČ 48623814.


1.04 Žádost REGIA a.s. - o stanovení způsobu čerpání příspěvku
Usnesení č. 78/2020
Rada města bere na vědomí žádost od Regia a.s. o stanovení čerpání příspěvku.


1.05 Stanovení závazných ukazatelů a schválení odpisových plánů příspěvkovým organizacím
Usnesení č. 79/2020
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit příspěvkovým organizacím města Varnsdorf závazné ukazatele a odpisové plány na rok 2020 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Návrh na zrušení usnesení
Usnesení č. 80/2020
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 3/2020/1 ze dne 23.01.2020.


Návrh na pronájem bytu 1+1, ul. Edisonova ve Varnsdorfu
Usnesení č. 81/2020/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2739/59, ul. Edisonova ve Varnsdorfu  paní M. V. na dobu určitou do 31.03.2021. 1. náhradník paní J. L. do 31.03.2021 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 81/2020/2
Rada města rozhodla pronajmout  byt 1+1 v domě č. p. 2739/11, ul. Edisonova ve Varnsdorfu  paní K. Š. do na dobu určitou 31.03.2021. 1. náhradník paní M. S. do 31.03.2021.

a dále

Usnesení č. 81/2020/3
Rada města rozhodla pronajmout  byt 1+1 v domě č. p. 2740/46, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu  paní J.  M. na dobu určitou do 31.03.2021.


Návrhy na pronájem bytu 1+1, ul. Žitavská ve Varnsdorfu
Usnesení č. 82/2020/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2764/5, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní I. Š. na dobu určitou do 31.03.2021.

a dále

Usnesení č. 82/2020/2
Rada města rozhodla pronajmout  byt 1+1 v domě č. p. 2764/4, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní P. P. na dobu určitou do 31.03.2021 dle předloženého návrhu.


Návrh na zrušení usnesení  
Usnesení č. 83/2020
Rada města rozhodla zrušit usnesení RM č. 4/2020 ze dne 23.01.2020. 


Návrhy na pronájem bytu 1+1, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 84/2020/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/6, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní V. J. na dobu určitou do 31.03.2021.

a dále

Usnesení č. 84/2020/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/26, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu Mgr. M. H. na dobu určitou do 31.03.2021.


Návrh na pronájem bytu 1+3
Usnesení č. 85/2020
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+3 v domě č. p. 2741/67, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní J. Š. na dobu určitou do 31.03.2021. 1. náhradník je paní I. Z. do 31.03.2021. 2. náhradník paní K. B. do 31.03.2021. 


Návrhy na prodloužení smlouvy na pronájem bytu na dobu určitou
Usnesení č. 86/2020/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/28, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní V. M. do 31.03.2021.

a dále

Usnesení č. 86/2020/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/29, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní M. Š. do 31.03.2021.

a dále

Usnesení č. 86/2020/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/38, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu L. N. do 31.03.2021.


Návrh na pronájem BZU 1+1
Usnesení č. 87/2020
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+1 v domě se zavedenou pečovatelskou službou č. p. 2970/17, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům J. a M. N. na dobu určitou do 31.03.2021.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 4822 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 88/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 4822 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 5280 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 89/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 5280 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej pozemku p. p. č. 1615/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 90/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1615/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej pozemku p. p. č. 1519/133 a p. p. č. 1519/148 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 91/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 1519/133 a p. p. č. 1519/148 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej pozemku p. p. č. 794 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 92/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 794 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej pozemku p. p. č. 4306/63 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 93/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 4306/63, p. p. č. 4306/64, p. p. č. 4306/53 a p. p. č. 4306/44 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části pozemku p. p. č. 892/1 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 94/2020/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 892/1 v k. ú. Studánka u Rumburku.

a dále

Usnesení č. 94/2020/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu a to tak, že bude oddělen pruh cca 6 m, který bude sloužit jako propojovací komunikace směrem k č. p. 26.


Žádost o prodej části pozemku p. p. č. 2887/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 95/2020
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 2887/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej pozemku p. p. č. 6204/19 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 96/2020
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 6204/19 v k. ú. Varnsdorf.


Návrh na bezúplatné nabytí p. p. č. 512/10 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 97/2020
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města bezúplatně nabýt p. p. č. 512/10 v k. ú. Varnsdorf.


Návrh na nabytí podílů p. p. č. 3814/27 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 98/2020/1
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nabýt podíly p. p. č. 3814/27 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 98/2020/2
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města cenu za nabytí podílů p. p. č. 3814/27 v k. ú. Varnsdorf ve výši 200 Kč/m2.


Návrh na využití předkupního práva p. p. č. 3814/29 a p. p. č. 3814/30 vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 99/2020
Rada města doporučuje Zastupitelstvu města nevyužít předkupní právo k p. p. č. 3814/29 a p. p. č. 3814/30 vše v k. ú. Varnsdorf a podat na KN návrh na výmaz předkupního práva na náklady žadatele.


Žádost o pronájem p. p. č. 966/3 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 100/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout p. p. č. 966/3 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 52 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 101/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 52 v k. ú. Studánka u Rumburku.


Žádost o pronájem části p. p. č. 3541/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 102/2020
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr pronajmout část p. p. č. 3541/1 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem části p. p. č. 5640/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 103/2020
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 5640/1 v k. ú. Varnsdorf o výměře 620 m2 manželům M. a D. H. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrádky.


Žádost o pronájem p. p. č. 6900/1, p. p. č. 6900/2  a p. p. č. 6897/11, vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 104/2020
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 6900/2 – travní porost o výměře 525 m2 za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrádky, p. p. č. 6900/1 – travní porost o výměře 945 m2 a p. p. č. 6897/11 – travní porost o výměře 396 m2 za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem údržby a sekání trávy panu V. B.


Žádost o pronájem části p. p. č. 245/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 105/2020
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 245/1 – zahrada o výměře 990 m2 panu Ing. J. M. za cenu           300 Kč/rok na dobu neurčitou za účelem údržby a sekání trávy.


Žádost o pronájem p. p. č. 30/10 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 106/2020
Rada města rozhodla pronajmout p. p. č. 30/10 – zastavěná plocha o výměře 21 m2 panu J. S. za cenu                   10 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání pozemku pod stavbou garáže.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem části p. p. č. 3339 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 107/2020
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 13/2007 na pronájem části p. p. č. 3339 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.01.2020.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem p. p. č. 1157/2 a p. p. č. 1158 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 108/2020
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 21/2017 na pronájem p. p. č. 1157/2 a p. p. č. 1158 v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.01.2020.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem p. p. č. 211 a p. p. č. 220/2 v k. ú. Studánka u Rumburku
Usnesení č. 109/2020
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 31/2017 na pronájem p. p. č. 211 a p. p. č. 220/2 v k. ú. Studánka u Rumburku ke dni 31.01.2020.


Žádost o ukončení nájemní smlouvy na pronájem části p. p. č. 3096/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 110/2020
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 25/2019 na pronájem části 3096/1v k. ú. Varnsdorf ke dni 31.01.2020.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006380/VB/P001, DC_Varnsdorf, unifikace DC_2015 a DC_2016
Usnesení č. 111/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf – unifikace DC_2015 a DC_2016, nové kNN na části p. p. č. 5810, p. p. č. 2682/2, p. p. č. 2665, p. p. č. 2666/2 a p. p. č. 2673/1 vše v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 3.900 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-12-4006396/VB/P003, DC_Varnsdorf, unifikace DC_2021, DC_2031, DC_2023 a DC_2034
Usnesení č. 112/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf – unifikace DC_2021, DC_2031, DC_2023 a DC_2034 nové kNN na části p. p. č. 6234/33 v  k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 113/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní a kanalizační přípojky na části p. p. č. 5102 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 5205/2 a p. p. č. 5204 v   k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
Usnesení č. 114/2020
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni – právo služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 6604 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem nemovitosti (oprávněný) p. p. č. 6630/5 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o pronájem části nebytových prostor v č. p. 1254 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 115/2020
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v č. p. 1254 na st. p. č. 112 a st. p. č. 112 v ul. Poštovní ve Varnsdorfu.


Rozhodnutí o veřejné zakázce s názvem Rekonstrukce střechy, oprava fasády a zhotovení drenáží na objektu IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf
Usnesení č. 116/2020/1
Rada města rozhodla o vybraném dodavateli zadávacího řízení zadaném dle § 53 jako zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek s názvem „Rekonstrukce střechy, oprava fasády a zhotovení drenáží na objektu IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf“ společnosti WAKOS, s. r. o., Dvořákova 969, 408 01 Rumburk, IČ 62241834.

a dále

Usnesení č. 116/2020/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem společností WAKOS, s. r. o., Dvořákova 969, 408 01 Rumburk, IČ 62241834 na akci s názvem „Rekonstrukce střechy, oprava fasády a zhotovení drenáží na objektu IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf“ za cenu 11.913.066,93 Kč bez DPH.


Návrh na uzavření Příkazní smlouvy na zajištění činnosti technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Zateplení bytových domů č. p. 2740 a č. p. 2741, ul. Edisonova a Křižíkova ve Varnsdorfu“
Usnesení č. 117/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Příkazní smlouvy na zajištění činnosti technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „Zateplení bytových domů č. p. 2740 a č. p. 2741, ul. Edisonova a Křižíkova ve Varnsdorfu“ panu Ing. Jiřímu Drahotovi, Myslivecká 167/12, 408 01 Rumburk, IČ 46796720 za cenu 175.000 Kč bez DPH.


Návrh na uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o umístění zařízení
Usnesení č. 118/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 8 ke Smlouvě o umístění zařízení ze dne 03.04.2000, ve znění dodatků č. 1 až č. 7 se společností CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, kterým se prodlužuje doba nájmu ke dni 30.04.2025.


Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci Výměna oken v bytovém domě Legií č. p. 1954 ve Varnsdorfu
Usnesení č. 119/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci Výměna oken v bytovém domě Legií č. p. 1954 ve Varnsdorfu se společností SAMAT, spol. s r. o., Nádražní 259, 407 59 Jiřetín pod Jedlovou, který navyšuje cenu díla o 30.000 Kč bez DPH.


Návrh na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na vypracování projektové dokumentace stavby Mateřská škola Západní Varnsdorf
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen.)


Návrh na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na Vypracování dokumentace pro zateplení objektu BD č. p. 3023, Kmochova ulice, Varnsdorf
Usnesení č. 120/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Vypracování dokumentace pro zateplení objektu BD č. p. 3023, Kmochova ulice, Varnsdorf“ s Eliškou Drahotovou, Myslivecká 167/12, 408 01 Rumburk, IČ 0654255, který navyšuje cenu díla o 26.620 Kč a zároveň prodlužuje termín dokončení předání díla do 31.03.2020.


3. Různé

3.01 Jmenování pracovní skupiny ve věci uzavření smlouvy na správu městských sportovišť se společností Regia a.s.
Usnesení č. 121/2020
Rada města rozhodla jmenovat do pracovní skupiny ve věci uzavření smlouvy na správu městských sportovišť se společností Regia a.s. – Mgr. Jana Šišuláka, Josefa Šišuláka, Ing. Dr. Vlastu Hnilicovou, Ing. Jaroslava Beránka, Mgr. Janu Slintákovou a Mgr. Bc. Miloslava Kucera.


3.02 Jmenování člena do dozorčí rady Regia a.s.
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


3.03 Žádost o převzetí záruk (ručení) k úvěru na koupi panelových domů
(Předložený návrh usnesení nebyl schválen.)


3.04 Připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“
Usnesení č. 122/2020
Rada města rozhodla připojit se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ symbolickým vyvěšením tibetské vlajky na budově Městského úřadu ve Varnsdorfu dne 10. března 2020.


3.05 Žádost o vydání souhlasu s pokračováním činnosti dvou přípravných tříd
Usnesení č. 123/2020
Rada města rozhodla udělit souhlas s pokračováním činnosti dvou přípravných tříd v Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvková organizace, pro školní rok 2020/2021.


3.06 Návrh na uzavření Smlouvy o zajištění Slavností Města Varnsdorf s Městským divadlem Varnsdorf
Usnesení č. 124/2020
Rada města rozhodla pověřit starostu města uzavřením Smlouvy o zajištění Slavností Města Varnsdorf s Městským divadlem Varnsdorf, příspěvková organizace, IČO 00078930 dle pozměňovacího návrhu.


3.07 Poskytnutí neinvestiční účelové dotace v rámci Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2020
Usnesení č. 125/2020
Rada města rozhodla poskytnout neinvestiční účelové dotace v rámci Dotačního programu města Varnsdorf pro rok 2020 dle předloženého návrhu a schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace.


3.08 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.09 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 126/2020
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení.


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr

 

 

ThMgr. Roland Solloch                                                                                Jiří Sucharda 
starosta města                                                                                          místostarosta města