Usnesení z 30. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 13. 12. 2003 od 10:00 hodin v kanceláři starosty městaRada města projednala:
1. Finanční záležitosti
a) Proplacení nákladů Kruhu přátel Musea Varnsdorf (rekonstrukce křížku)

Usnesení č. 126/2003
Rada města rozhodla:
1. Povolit proplacení nákladů Kruhu přátel Musea Varnsdorf na rekonstrukci křížku ve výší 15. 000,- Kč z položky rozpočtu Kulturní komise.