Usnesení z 30. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 21.01.2016 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Převody majetku města
1.01 Bytové záležitosti
1.02 Majetkové záležitosti
2. Různé
2.01 Dodatek č. 3 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb
2.02 Návrh ceny tepla pro rok 2016 – TEPLÁRNA VARNSDORF a. s.
2.03 Odvolání a jmenování člena školské rady při Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace
2.04 Jmenování dotační pracovní komise pro rok 2016
2.05 Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM
2.06 Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
2.07 Žádost o udělení výjimky ze zákazu používání hlučné zábavní pyrotechnik
2.08 Doplnění programu na zasedání ZM
3. Diskuse
4. Závěr

 

1. Převody majetku města

1.01 Bytové záležitosti

Žádost o pronájem garsoniéry
Usnesení č. 7/2016
Rada města rozhodla pronajmout garsoniéru v domě č. p. 2740/14, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. P. do 30.06.2016. 1. náhradník pan Z. T. do 30.06.2016. 2. náhradník pan T. S. do 30.06.2016.


Žádosti o pronájem bytů 1+1
Usnesení č. 8/2016/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3014/15, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní L. K. do 30.06.2016. Náhradník paní V. K. do 30.06.2016.

a dále

Usnesení č. 8/2016/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3023/46, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní V. Š. na dobu určitou do 31.12.2016. 1 náhradník paní I. K. do 31.12.2016. 2. náhradník paní I. K. do 31.12.2016.

a dále

Usnesení č. 8/2016/3
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2741/28, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. R. na dobu určitou do 31.12.2016 za podmínky navrácení bytu 1+3 v domě 2739/7, ul. Edisonova ve Varnsdorfu. Náhradník paní A. K. do 30.06.2016.


Žádost o pronájem bytu 1+2
Usnesení č. 9/2016
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+2 v domě č. p. 2739/24, ul. Edisonova ve Varnsdorfu paní R. Ch. na dobu určitou do 31.12.2016 za podmínky navrácení bytu 1+1 v domě č. p. 2740/17, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu. 1. náhradník pan D. P. do 31.12.2016. 2. náhradník paní V. J. do 30.06.2016.


Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3307/25, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 10/2016
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/25, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní K. M. na dobu určitou do 31.12.2016.


Návrhy na prodloužení nájemních smluv sjednaných na dobu určitou do 28.02.2016
Usnesení č. 11/2016/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2739/41, ul. Edisonova ve Varnsdorfu panu J. K. do 28.02.2017.

a dále

Usnesení č. 11/2016/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3014/1, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu paní V. V. do 28.02.2017.

a dále

Usnesení č. 11/2016/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/24, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu manželům F. a J. H. do 28.02.2017.

a dále

Usnesení č. 11/2016/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/49, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu panu J. R. do 28.02.2017.

a dále

Usnesení č. 11/2016/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/24, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní M. D. do 28.02.2017.

a dále

Usnesení č. 11/2016/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3023/39, ul. Kmochova ve Varnsdorfu paní E. K. do 28.02.2017.

a dále

Usnesení č. 11/2016/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+2 v domě č. p. 2740/54, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní Š. P. do 28.02.2017.

a dále

Usnesení č. 11/2016/8
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 2741/35, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu J. M. do 28.02.2017.

a dále

Usnesení č. 11/2016/9
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/61, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu paní L. M. a panu J. H. do 28.02.2017.

a dále

Usnesení č. 11/2016/10
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2741/57, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu manželům Z. a L. H. do 28.02.2017.

a dále

Usnesení č. 11/2016/11
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na garsoniéru v DPS č. p. 2970/72, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní J. N. do 28.02.2017.

a dále

Usnesení č. 11/2016/12
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 2290/C/3, ul. Prašná ve Varnsdorfu paní M. A. do 28.02.2017.

a dále

Usnesení č. 11/2016/13
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3300/5, ul. Kostelní ve Varnsdorfu paní A. Š. do 31.10.2016 dle předloženého návrhu.


Žádost o uzavření nové nájemní smlouvy
Usnesení č. 12/2016
Rada města rozhodla neuzavřít novou nájemní smlouvu na byt 1+3 v domě č. p. 3014/9, ul. K. Světlé ve Varnsdorfu s manžely J. a H. R. dle předloženého návrhu.


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o prodej p. p. č. 500 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 13/2016/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést p. p. č. 500 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 13/2016/2
Rada města doporučuje ZM převést p. p. č. 500 v k. ú. Varnsdorf za cenu ve výši 200 Kč/m2.


Žádost o prodej části p. p. č. 6258/13 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 14/2016/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr převést část p. p. č. 6258/13 v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 14/2016/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení části p. p. č. 6258/13 v k. ú. Varnsdorf dle návrhu žadatele.


Žádost o pronájem a následný prodej části p. p. č. 6258/13, části p. p. č. 6258/12, části p. p. č. 6259, části p. p. č. 3287/41, části p. p. č. 3295/2 a části p. p. č. 3295/22, vše v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 15/2016/1
Rada města rozhodla zveřejnit záměr pronajmout a převést část p. p. č. 6258/13, část p. p. č. 6258/12 a část p. p. č. 6259, vše v k. ú. Varnsdorf.

a dále

Usnesení č. 15/2016/2
Rada města rozhodla zadat zpracování geometrického plánu na oddělení část p. p. č. 6258/13, část p. p. č. 6258/12 a část p. p. č. 6259, vše v k. ú. Varnsdorf dle návrhu žadatele.

a dále

Usnesení č. 15/2016/3
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr pronajmout a převést p. p. č. 3287/41, p. p. č. 3295/2 a p. p. č. 3295/22, vše v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o prodej části p. p. č. 786/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 16/2016
Rada města rozhodla nezveřejnit záměr převést část p. p. č. 786/1 v k. ú. Varnsdorf.


Návrh na nabytí p. p. č. 6488/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 17/2016
Rada města doporučuje ZM nabýt do vlastnictví p. p. č. 6488/2 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pronájem části p. p. č. 2984 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 18/2016
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 2984 v k. ú. Varnsdorf panu N. A. o výměře 50 m2 za účelem užívání pozemku pod prodejní terasou na dobu jednoho roku tj. do 31.12.2016 za cenu 100 Kč/m2/rok a s podmínkou o bezúplatné řádné údržby celé p. p. č. 2984 v k. ú. Varnsdorf.


Žádost o pacht p. p. č. 7721/1 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 19/2016
Rada města rozhodla propachtovat p. p. č. 7721/1 v k. ú. Varnsdorf panu F. H. na dobu pěti let tj. do 31.12.2020 za cenu 0,20 Kč/m2/rok.


Žádost o ukončení pronájmu na část p. p. č. 4695 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 20/2016
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 15/2014 k 31.12.2015.


Žádost o ukončení pronájmu na část p. p. č. 2078 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 21/2016
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 4/2003 k 31.12.2015.


Návrh na převod p. p. č. 3311/13 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 22/2016
Rada města rozhodla dále nejednat o žádosti manželů K. a doporučuje manželům K. obrátit se s celou záležitostí na soud o určení vlastnictví nemovitosti.


Žádost o přidělení vyhrazeného parkovacího místa
Usnesení č. 23/2016
Rada města rozhodla přidělit vyhrazené parkovací místo pro vozidlo s registrační značkou 6U9 1955 na parkovišti p. p. č. 3287/30 před panelovým domem Lesní č. p. 2961 pro pana B. P., držitele průkazu ZTP s tím, že žadatel uhradí náklady spojené se zřízením parkovacího místa.


Uzavření smlouvy o právu provést stavbu
Usnesení č. 24/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu: Stavební úpravy objektu Hrádek č. p. 1726 Varnsdorf - vodovodní a kanalizační přípojka na p. p. č. 1012, 7721/10, 861/1, 960, 962, 963, 954, 957, 958, 959, 971/1, 971/2, k. ú. Varnsdorf, uzavřené mezi městem Varnsdorf a Lesy České republiky s. p.


Vymáhání dlužné částky – PD muzeum
Usnesení č. 25/2016
Rada města rozhodla požadovat a vymáhat (a to i soudní cestou) od zhotovitele Ing. arch. Pavla Horkého, AA-ATELIER ALFA, Žežická 676/17, 400 07 Ústí nad Labem, navrácení částky ve výši 250.000 Kč za neplnění Smlouvy o dílo na akci „Vypracování projektové dokumentace - Stavební úpravy budovy muzea č. p. 415 Varnsdorf“ ze dne 04.12.2013.


2. Různé

2.01 Dodatek č. 3 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb
Usnesení č. 26/2016
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 3 k Rámcové smlouvě o poskytování poradenských služeb ze dne 29.07.2015 na projekt „Varnsdorf – Zimní stadion, provozní zázemí I. etapa“.


2.02 Návrh ceny tepla pro rok 2016 – TEPLÁRNA VARNSDORF a. s.
Usnesení č. 27/2016/1
Rada města rozhodla vzít na vědomí cenu tepla pro rok 2016 dle předloženého návrhu.

a dále

Usnesení č. 27/2016/2
Rada města rozhodla pověřit starostu města podpisem Dodatku č. 9 ke Kupní smlouvě na dodávku a odběr tepla pro vytápění a ohřev TUV ze dne 01.09.2007, kterým se mění čl. 2, cena tepla pro rok 2016.


2.03 Odvolání a jmenování člena školské rady při Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace
Usnesení č. 28/2016/1
Rada města rozhodla odvolat pana Ing. Lubomíra Samuhela z funkce člena školské rady za zřizovatele při Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace.

a dále

Usnesení č. 28/2016/2
Rada města rozhodla jmenovat pana Ing. Radka Kříže členem školské rady za zřizovatele při Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvková organizace, na období 2014 – 2017. 


2.04 Jmenování dotační pracovní komise pro rok 2016
Usnesení č. 29/2016
Rada města rozhodla jmenovat Ing. Jaroslava Draského, Bc. Marcelu Loukovou, Bc. Josefa Fibigera, Mgr. Jana Novotu, Ing. Ilonu Martinovskou a Mgr. Josefa Rybánského do funkce členů a Josefa Hambálka do funkce předsedy dotační pracovní komise pro rok 2016.


2.05 Návrh na vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM
Usnesení č. 30/2016
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku členům Aktivu pro občanské záležitosti RM dle návrhu tajemníka MěÚ.


2.06 Návrh na vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM
Usnesení č. 31/2016
Rada města rozhodla schválit vyplacení finančního příspěvku předsedům komisí RM, kteří nejsou členy ZM dle návrhu tajemníka MěÚ.


2.07 Žádost o udělení výjimky ze zákazu používání hlučné zábavní pyrotechnik
Usnesení č. 32/2016
Rada města Varnsdorf, jako příslušný orgán veřejné správy podle § 102 odstavce 3) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, rozhodla podle článku 3., odst. 3) Obecně závazné vyhlášky města Varnsdorf č. 1/2015 o regulaci hlučných činností (dále jen obecně závazná vyhláška) postupem § 134 zákona 500/2004 Sb. správní řád (dále jen správní řád) udělit výjimku ze zákazu používání hlučné zábavní pyrotechniky a provádění pyrotechnických efektů a ohňostrojů způsobujících hluk panu V. L. N. dle předloženého návrhu.


2.08 Doplnění programu na zasedání ZM
Usnesení č. 33/2016
Rada města rozhodla schválit doplnění programu v bodě 3. Různé takto:
3.01 Schválení Memoranda o spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování
3.02 Schválení Programu Prevence kriminality města Varnsdorf
3.03 Odměny neuvolněným členům ZM


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr
Ing. Stanislav Horáček                                                                  Josef Hambálek
starosta města                                                                             místostarosta města