Usnesení z 3. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 30.11.2022 od 09:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti

1.01 Žádost Základní školy Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, PO o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného věcného daru 
1.02 Žádost Základní školy Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, PO o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určených věcných darů 
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2022 pro Základní školy Varnsdorf, Východní 1602, PO 
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2022 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Seifertova 2471, PO
1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2022 pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, PO
1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2022 pro Školní jídelnu, Nám. E. Beneše 2926, PO
2. Převody majetku města
2.01 Bytové záležitosti
2.02 Majetkové záležitosti
3. Různé
3.01Schválení rozpočtů na rok 2023 a rozpočtových výhledů na období 2024 – 2025 příspěvkových organizací
3.02 Symboly města Varnsdorf a jejich užívání
3.03 Návrh na odměny za II. pololetí roku 2022 ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO, městská knihovna, městské divadlo)
3.04 Zrušení pracovní skupiny VODA Varnsdorf a zřízení pracovní skupiny ,,Voda, Krajina, Odolnost“ 
3.05 Návrh na vyplacení odměny pro ředitele Nemocnice Varnsdorf, příspěvkové organizace
3.06 Informace z komisí města
3.07 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
4. Diskuse
5. Závěr


1. Finanční záležitosti

1.01 Žádost Základní školy Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, PO o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného věcného daru 
Usnesení č. 471/2022
Rada města rozhodla udělit souhlas Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvkové organizaci k přijetí účelově určeného věcného daru v hodnotě 19.990 Kč od společnosti Prusa Research a.s., IČ 06649114.


1.02 Žádost Základní školy Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, PO o souhlas zřizovatele s přijetím účelově určených věcných darů 
Usnesení č. 472/2022/1
Rada města rozhodla udělit souhlas Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvkové organizaci k přijetí účelově určeného věcného daru v hodnotě 7.000 Kč od společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s., IČ 49099469 v rámci projektu Bádání o vodě.

a dále 

Usnesení č. 472/2022/2
Rada města rozhodla udělit souhlas Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvkové organizaci k přijetí účelově určeného věcného daru v hodnotě 8.933,65 Kč od společnosti Activa spol. s r.o., IČ 48111198 ve formě kancelářských a školních potřeb.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2022 pro Základní školy Varnsdorf, Východní 1602, PO
Usnesení č. 473/2022
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, příspěvkové organizaci, nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2022 dle předloženého návrhu.


1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2022 pro Mateřskou školu Varnsdorf, Seifertova 2471, PO
Usnesení č. 474/2022
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2022 dle předloženého návrhu.


1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2022 pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, PO
Usnesení č. 475/2022
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2022 dle předloženého návrhu.


1.06 Změna závazných ukazatelů na rok 2022 pro Školní jídelnu, Nám. E. Beneše 2926, PO 
Usnesení č. 476/2022
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně, Nám. E. Beneše 2926, příspěvkové organizaci, nový odpisový plán a změnu závazných ukazatelů na rok 2022 dle předloženého návrhu.


2. Převody majetku města

2.01 Bytové záležitosti

Žádosti o pronájem bytu 1+1    
Usnesení č. 477/2022/1
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2739/59, ul. Edisonova, Varnsdorfu panu P. Š. na dobu určitou do 31.12.2023. Náhradník paní P. Č. do 31.12.2023. 

a dále

Usnesení č. 477/2022/2
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 2740/22, ul. Křižíkova ve Varnsdorfu panu Ing. P. B. na dobu určitou do 31.12.2023. Náhradník pan L. D. do 31.12.2023.   


Žádost o pronájem bytu 1+1 v domě č. p. 3307/29, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu
Usnesení č. 478/2022
Rada města rozhodla pronajmout byt 1+1 v domě č. p. 3307/29, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu M. B. a dobu určitou do 31.12.2023. 


Žádosti o prodloužení nájemní smlouvy na byt
Usnesení č. 479/2022/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 3307/26, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. M. do 30.11.2023.

a dále

Usnesení č. 479/2022/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/1, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu D. H. do 31.12.2023.

a dále

Usnesení č. 479/2022/3
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/17, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní Z. H. do 31.12.2023.

a dále

Usnesení č. 479/2022/4
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/3, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní D. A. do 31.12.2023.

a dále 

Usnesení č. 479/2022/5
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 2+KK v domě č. p. 3307/36, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu paní I. K. a panu M. S. do 31.12.2023.

a dále

Usnesení č. 479/2022/6
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+1 v domě č. p. 3307/7, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu F. M. do 31.12.2023.

a dále

Usnesení č. 479/2022/7
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na byt 1+KK v domě č. p. 3307/8, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. K. do 31.12.2023.


Žádosti o pronájem bytu zvláštního určení 1+KK
Usnesení č. 480/2022/1
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě č. p. 2970/75, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní I. K. na dobu určitou do 31.12.2023.

a dále 

Usnesení č. 480/2022/2
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě č. p. 2970/42, ul. Lesní ve Varnsdorfu panu M. K. na dobu určitou do 31.12.2023.

a dále 

Usnesení č. 480/2022/3
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě č. p. 3321/23, ul. Nemocniční ve Varnsdorfu panu J. H. na dobu určitou do 31.12.2023. 

a dále 

Usnesení č. 480/2022/4
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+KK v domě č. p. 2970/26, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní H. K. na dobu určitou do 31.12.2023.


Žádosti o pronájem bytu zvláštního určení 1+1
Usnesení č. 481/2022/1
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+1 v domě č. p. 2970/40, ul. Lesní ve Varnsdorfu paní J. K. na dobu určitou do 31.12.2023.
a dále 

Usnesení č. 481/2022/2
Rada města rozhodla pronajmout BZU 1+1 v domě č. p. 2970/52, ul. Lesní ve Varnsdorfu manželům L. a M. B. na dobu určitou do 31.12.2023.


Žádost o pronájem sociálního bytu 1+KK
Usnesení č. 482/2022
Rada města rozhodla pronajmout sociální byt 1+KK v domě č. p. 2764/12, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní T. P. na dobu určitou do 31.12.2023.


Žádost o pronájem sociálního bytu 1+2
Usnesení č. 483/2022
Rada města rozhodla pronajmout sociální byt 1+2 v domě č. p. 2764/1, ul. Žitavská ve Varnsdorfu manželům H. a B. B. na dobu určitou do 31.12.2023.  


Žádosti o prodloužení sociálního bytu 1+1
Usnesení č. 484/2022/1
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764/15, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní E. M. do 30.11.2023.

a dále 

Usnesení č. 484/2022/2
Rada města rozhodla prodloužit nájemní smlouvu na sociální byt 1+1 v domě č. p. 2764/43, ul. Žitavská ve Varnsdorfu paní Z. M. do 30.11.2023. 


2.02 Majetkové záležitosti

Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro stavbu REKO MS Varnsdorf – Střední + 2, č. 7700103727
Usnesení č. 485/2022
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby plynárenského zařízení REKO MS Varnsdorf – Střední + 2, číslo stavby 7700103727, na části p. p. č. 2920/5, p. p. č. 2920/7, p. p. č. 3000/1, p. p. č. 3002/1, p. p. č. 3002/3 a p. p. č. 3020 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši znaleckého posudku. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. 


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-4014376/DC_Varnsdorf, p. p. č. 1187/4 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 486/2022
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 1187/4 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IP-12-4014557/DC_Varnsdorf, p. p. č. 4865/2 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 487/2022
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 4865/2 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IZ-12-4001842/DC_Varnsdorf, č. p. 1602 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 488/2022
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni a dohodu o umístění stavby, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, č. p. 1602 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 2.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4019739/DC_Varnsdorf, p. p. č.  7697/13 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 489/2022
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby zařízení distribuční soustavy DC Varnsdorf, p. p. č. 7697/13 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a ČEZ Distribuce, a.s. za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro stavbu REKO MS Varnsdorf – Nemocniční I. etapa, č. 7700102044 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 490/2022
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene, spočívající v právu zřízení, provozování, údržby a oprav stavby plynárenského zařízení REKO MS Varnsdorf – Nemocniční I. etapa, číslo stavby 7700102044, na části p. p. č. 404, p. p. č. 425, p. p. č. 426, p. p. č. 448, p. p. č. 455/2, p. p. č. 459/1, p. p. č. 556, p. p. č. 656, p. p. č. 671, p. p. č. 780,     p. p. č. 1118, p. p. č. 1119/1 a p. p. č. 8169/1 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a GasNet, s.r.o. za jednorázovou úhradu ve výši 87.273,32 Kč + DPH stanovenou platným právním předpisem v den podpisu vlastní smlouvy. Částka je splatná do 30 dnů ode dne, kdy oprávněnému bude doručena smlouva s vyznačením vkladu práva odpovídajícího věcnému břemeni do katastru nemovitostí. Náklady spojené se zřízením věcného břemene uhradí oprávněný. 


Žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 491/2022
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídající věcnému břemeni spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav kanalizační přípojky na části p. p. č. 1422 v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem pozemku p. č. 1414/9 a p. p. č. 1414/15 v k. ú. Varnsdorf, za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.


Žádost o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
Usnesení č. 492/2022
Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene spočívající v právu zřízení, provozování, údržby oprav vodovodní přípojky na části p. p. č. 6658 a p. p. č. 6755/1 vše v k. ú. Varnsdorf, mezi městem Varnsdorf (povinný) a vlastníkem pozemku p. č. 6680 a p. p. č. 6679/1 v k. ú. Varnsdorf za jednorázovou úhradu ve výši 1.000 Kč + daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem v den podpisu smlouvy. Náklady spojené se zřízením věcného břemene – práva služebnosti uhradí oprávněný.

  
Žádost o ukončení nájemní smlouvy a nový pronájem
Usnesení č. 493/2022/1
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 13/2000 ke dni 31.12.2022.

a dále

Usnesení č. 493/2022/2
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4695 – travní porost o výměře 175 m2 a část p. p. č. 4696/1 – travní porost o výměře 240 m2 v k. ú. Varnsdorf paní L. H. za cenu 3 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem užívání zahrádky.


Žádost o pronájem části p. p. č. 4306/120 a části p. p. č. 4306/118 v k. ú. Varnsdorf
Usnesení č. 494/2022
Rada města rozhodla pronajmout část p. p. č. 4306/120 – ostatní plocha, manipulační plocha o 
výměře 20.300 m2 a část p. p. č. 4306/118 – ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 4.300 m2 v k. ú. Varnsdorf paní L. K. za cenu 0,20 Kč/m2/rok na dobu neurčitou za účelem údržby pozemku, sekání trávy a pasení koní.


Ukončení nájemní smlouvy 
Usnesení č. 495/2022
Rada města rozhodla ukončit nájemní smlouvu č. 13/2019 ke dni 31.12.2022.


Výpověď z nájemní smlouvy 
Usnesení č. 496/2022
Rada města rozhodla vypovědět nájemní smlouvu č. 01/2020 na pronájem p. p. č. 6466 v k. ú. Varnsdorf z důvodu, uvedeném v čl. V. odst. 2 této smlouvy. 


Výpověď z nájemní smlouvy 
(Rada města rozhodla stáhnout tento bod z programu jednání.)


Uzavření smlouvy „Oprava povrchu komunikace ulice I. Olbrachta ve Varnsdorfu“ 
Usnesení č. 497/2022
Rada města rozhodla uzavřít Smlouvu o dílo na akci „Oprava povrchu komunikace ulice I. Olbrachta ve Varnsdorfu“ se společností Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o., Dobrná 48, 407 41 Dobrná, IČ 25475819 s termínem dokončení realizace zakázky do 15.12.2022 a celkovou cenou díla 466.918,68 Kč bez DPH.


Uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě k realizaci projektu ,,Rekonstrukce a přístavba ZŠ Východní 1602 ve Varnsdorfu“ 
Usnesení č. 498/2022
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě k realizaci projektu ,,Rekonstrukce a přístavba ZŠ Východní 1602 ve Varnsdorfu“ se společností 3L studio s.r.o., Jiřího z Poděbrad 1435, 470 01 Česká Lípa, IČ 25462644, kterým se navyšuje cena díla o 15.000 Kč bez DPH. 


Uzavření Dodatku č. 1 na akci „Stavební úpravy pravé části II. NP v objektu č. p. 1838 ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu – rekonstrukce kanceláří MěÚ“
Usnesení č. 499/2022
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Stavební úpravy pravé části II. NP v objektu č. p. 1838 ul. T. G. Masaryka ve Varnsdorfu – rekonstrukce kanceláří MěÚ“ se společností KN – STAV s.r.o., Hrnčířská 766/87, 470 01 Česká Lípa, IČ 49101374, kterým se navyšuje cena díla o 386.652,17 Kč bez DPH. Za předpokladu schválení financování.


Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV v IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf“
Usnesení č. 500/2022
Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6/2021/Pu na akci „Rekonstrukce plynové kotelny, otopné soustavy a přípravy TUV v IZŠ Karlova 1700, Varnsdorf“ se společností KESPO GAS s.r.o., IČ 64052613, kterým se navyšuje celková cena díla o 55.762 Kč bez DPH a prodlužuje se termín dokončení do 14.10.2022.


3. Různé

3.01 Schválení rozpočtů na rok 2023 a rozpočtových výhledů na období 2024 – 2025 příspěvkových organizací
Usnesení č. 501/2022/1
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2023 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 501/2022/2
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2024 – 2025 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 501/2022/3
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2023 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 501/2022/4
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2024 – 2025 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 501/2022/5
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, náměstí  E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2023 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 501/2022/6
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, náměstí   E. Beneše 469, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2024 – 2025 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 501/2022/7
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2023 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 501/2022/8
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Východní 1602, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2024 – 2025 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 501/2022/9
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2023 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 501/2022/10
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Interaktivní základní škole Varnsdorf, Karlova 1700, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2024 – 2025 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 501/2022/11
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2023 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 501/2022/12
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Seifertova 2471, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2024 – 2025 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 501/2022/13
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2023 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 501/2022/14
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Poštovní 1428, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2024 – 2025 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 501/2022/15
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2023 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 501/2022/16
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Národní 1617, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2024 – 2025 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 501/2022/17
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2023 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 501/2022/18
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, T. G. Masaryka 2180, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2024 – 2025 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 501/2022/19
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2023 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 501/2022/20
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Nezvalova 2024, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2024 – 2025 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 501/2022/21
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2023 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 501/2022/22
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Křižíkova 2757, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2024 – 2025 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 501/2022/23
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2023 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 501/2022/24
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Mateřské škole Varnsdorf, Pražská 2812, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2024 – 2025 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 501/2022/25
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2023 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 501/2022/26
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Domu dětí a mládeže Varnsdorf, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2024 – 2025 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 501/2022/27
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2023 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 501/2022/28
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2024 – 2025 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 501/2022/29
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2023 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 501/2022/30
Rada města ro1zhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Školní jídelně Varnsdorf, Nám. E. Beneše 2926, okres Děčín, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2024 – 2025 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 501/2022/31
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2023 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 501/2022/32
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městské knihovně Varnsdorf, Otáhalova 1260, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2024 – 2025 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 501/2022/33
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému divadlu Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2023 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 501/2022/34
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Městskému divadlu Varnsdorf, Partyzánů 1442, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2024 – 2025 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 501/2022/35
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, rozpočet na rok 2023 v předloženém znění.

a dále

Usnesení č. 501/2022/36
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, rozpočtový výhled na období 2024 – 2025 v předloženém znění.


3.02 Symboly města Varnsdorf a jejich užívání
Usnesení č. 502/2022
Rada města rozhodla schválit zásady užívání symbolů města Varnsdorf dle předloženého návrhu. 


3.03 Návrh na odměny za II. pololetí roku 2022 ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO, městská knihovna, městské divadlo)
Usnesení č. 503/2022
Rada města rozhodla schválit vyplacení odměn za druhé pololetí roku 2022 ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Varnsdorf dle předloženého návrhu.


3.04 Zrušení pracovní skupiny ,,VODA Varnsdorf“ a zřízení pracovní skupiny ,,Voda, Krajina, Odolnost“ 
Usnesení č. 504/2022/1
Rada města rozhodla zrušit pracovní skupinu „VODA Varnsdorf“.

a dále

Usnesení č. 504/2022/2
Rada města rozhodla zřídit pracovní skupinu ,,Voda, Krajina, Odolnost“.

a dále

Usnesení č. 504/2022/3
Rada města rozhodla schválit Statut pracovní skupiny ,,Voda, Krajina, Odolnost“ dle předloženého návrhu.

a dále 

Usnesení č. 504/2022/4
Rada města rozhodla jmenovat členy do pracovní skupiny ,,Voda, Krajina, Odolnost“: Ing. Mgr. Marka Hartycha, Janu Strnadovou, Lucii Vasilopulosovou, Ing. Jaroslavu Křivohlavou, Bc. Pavla Vodičku, DiS., Ing. Přemysla Brzáka a funkce vedoucího pracovní skupiny Michaela Šatníka s účinností na volební období 2022 – 2026. 


3.05 Návrh na vyplacení odměny pro ředitele Nemocnice Varnsdorf, příspěvkové organizace
Usnesení č. 505/2022
Rada města rozhodla schválit vyplacení odměny řediteli příspěvkové organizace Nemocnice Varnsdorf dle předloženého návrhu. 


3.06 Informace z komisí města
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3.07 Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
Usnesení č. 506/2022
Rada města rozhodla vzít na vědomí zprávu starosty města o kontrole plnění usnesení. 


4. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


5. Závěr


Jan Šimek                                              Jiří Sucharda    
starosta města                                       místostarosta města