Usnesení z 3. schůze Rady města Varnsdorf,

která se konala dne 28.11.2014 od 08:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Různé
1.01 Návrh na odvolání a jmenování ředitele Městského divadla Varnsdorf, příspěvková organizace
2. Diskuse
3. Závěr

1. Různé

1.01 Návrh na odvolání a jmenování ředitele Městského divadla Varnsdorf, příspěvková organizace
Usnesení č. 423/2014/1
Rada města rozhodla odvolat pana Martina Louku z funkce ředitele příspěvkové organizace, Městské divadlo Varnsdorf, se sídlem Partyzánů 1442, Varnsdorf, to ke dni 28.11.2014.

a dále

Usnesení č. 423/2014/2
Rada města rozhodla jmenovat pana PhDr. Martina Musílka do funkce ředitele příspěvkové organizace Městské divadlo Varnsdorf, Partyzánů 1442, Varnsdorf s účinností ke dni následujícím po dni převzetí odvolání stávajícím ředitelem Městského divadla Varnsdorf, příspěvková organizace Martinem Loukou.


2. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3. Závěr

ING. STANISLAV HORÁČEK                                                   JOSEF HAMBÁLEK
starosta města                                                                    místostarosta města