Usnesení z 29. schůze Rady města Varnsdorf

22. 2. 2012 -

, která se konala dne 14.02.2012

Program jednání rady města:


1. Různé
a) Schválení návrhu projektu v rámci Programu prevence kriminality ČR 2012 v Ústeckém kraji na rok 2012


1. Různé


a) Schválení návrhu projektu v rámci Programu prevence kriminality ČR 2012 v Ústeckém kraji na rok 2012
Usnesení č. 65/2012
Rada města rozhodla schválit návrh projektu v rámci Programu prevence kriminality ČR 2012 v Ústeckém kraji na rok 2012.

Martin Louka                                                                                                                                  Karel Dubský
starosta                                                                                                                                         místostarosta