Usnesení z 28. zasedání Rady města Varnsdorf

které se konalo dne 26. 11. 2003 od 13:00 hodin v kanceláři starosty města


Rada města projednala:
1. Převody majetku města
2. Finanční záležitosti
a) Žádost paní A. Mrázkové o prominutí místního poplatku za komunální odpad
b) Žádost paní I. Sivákové o prominutí místního poplatku za komunální odpad
c) Žádost SK SLOVAN Varnsdorf s.r.o. o finanční příspěvek
d) Žádost Atletického klubu JUNIOR Varnsdorf o finanční příspěvek
e) Žádost Střední lesnické školy Šluknov o finanční příspěvek
f) Žádost TJ zrakově postižených ZORA Praha o finanční příspěvek
g) Návrh OŠKT MěÚ ve věci odškodnění školních úrazů žáků
3. Různé
a) Návrh na vyplacení mimořádných odměn ředitelům mateřských škol, základních škol a jídelen základních škol za IV. čtvrtletí 2003
b) Návrh na vyplacení mimořádné odměny ředitelce městské knihovny a řediteli městského divadla
c) Návrh JUDr. Pretschové na uzavření Mandátní smlouvy na právní pomoc v bytové problematice
d) Plán zimní údržby pro rok 2003 – 2004 
e) Návrh dodatku ke smlouvě o dílo pro letní a zimní údržbu komunikací
f) Otevřený dopis pana Radima Šolce o nakládání se separovanými odpady
g) Žádost pana Miloše Štefana o povolení umístění prodejního stánku
h) Odvolání fy LARED Vdf, spol. s r.o. ke správnímu řízení o udělení pokuty
i) Návrh na zrušení zvláštního účtu pro finanční prostředky občanů města na realizaci kašny na náměstí E. Beneše
j) Návrh na zvýšení paušálu na dovoz vody pro domácnost při náhradním zásobování
k) Žádost Střední lesnické školy, Šluknov o povolení použití znaku města
l) Rekonstrukce ZŠ Edisonova, Varnsdorf
m) Oprava vad panelové výstavby – 3 bytové domy Varnsdorf
n) Doplněný a upravený program XII. zasedání ZM
o) Harmonogram inventur pro rok 2003 a jmenování inventarizačních komisí

Usnesení č. 109/2003
Rada města rozhodla :
1. Pronajmout byt 1+1 v č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf panu I. Suchánkovi na dobu určitou do 31. 12. 2004. 

2. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+2 v č.p. 1162, ul. Lidická, Varnsdorf paní Zl. Horváthové a panu J. Oláhovi do 31. 3. 2004. 

3. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+3 v č.p. 1162, ul. Lidická, Varnsdorf panu M. Hugrovi do 31. 3. 2004. 

4. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf slečně K.Pažitné do 31. 3. 2004. 

5. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2762, ul. Kovářská, Varnsdorf paní M. Husárové do 30. 6. 2004. 

6. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+2 v č.p. 889, ul. Žitavská, Varnsdorf paní M. Novákové a panu M. Sivákovi do 30. 6. 2004. 

7. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v č.p. 1236, ul. Mostecká, Varnsdorf paní N. Fekové a panu M. Kováčovi do 30. 6.  2004. 

8. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf paní B. Knapové do 30. 6. 2004. 

9. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+3 v č.p. 2739, ul. Edisonova, Varnsdorf paní J. Plieštikové do 30. 6. 2004. 

10. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf paní M. Levinské do 31. 12. 2004. 

11. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf paní M. Lorencové do 31. 12. 2004. 

12. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v č.p. 3014, ul. K. Světlé, Varnsdorf slečně L. Čandové do 31. 12. 2004. 

13. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2741, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu L. Tokošovi do 31. 12. 2004. 

14. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v č.p. 2844, ul. Žitavská, Varnsdorf paní H. Zikové do 31. 12. 2004. 

15. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2762, ul. Kovářská, Varnsdorf paní M. Hučkové do 31. 12. 2004.

16. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf slečně M. Vlčkové do 31. 12. 2004. 

17. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v č.p. 2290, ul. Prašná, Varnsdorf paní M. Dubcové do 31. 12. 2004. 

18. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf panu P. Nováčkovi do 31. 12. 2004. 

19. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní M. Kopřivové do 31. 12. 2004. 

20. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v č.p. 2741, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní R. Hájkové do 31. 12. 2004. 

21. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v č.p. 2845, ul. Žitavská, Varnsdorf paní J. Maryškové do 31. 12. 2004. 

22. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2764, ul. Žitavská, Varnsdorf slečně A. Patkolové do 31. 12. 2004. 

23. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf paní A. Podolanové do 31. 12. 2004. 

24. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+2 v č.p. 2529, ul. B. Němcové, Varnsdorf slečně M. Žárové do 31. 12. 2004. 

25. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf paní P. Novákové do 31. 12. 2004. 

26. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2726, ul. Hrnčířská, Varnsdorf slečně V. Pošvové do 31. 12. 2004. 

27. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf panu L. Kolkovi do 31. 12. 2004. 

28. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf slečně I. Mauriové do 31. 12. 2004. 

29. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2762, ul. Kovářská, Varnsdorf paní A. Bužíkové do 31. 12. 2004. 

30. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf panu Z. Krškovi do 31. 12. 2004. 

31. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf paní J. Hladíkové do 31. 12. 2004. 

32. Neprodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf paní E. Klugové z důvodu dlužného nájemného.

33. Prodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf slečně S. Bladičové do 31. 3. 2004. 

34. Neprodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v č.p. 2740, ul. Křižíkova, Varnsdorf paní Ol. Mackové z důvodu dlužného nájemného.

35. Neprodloužit nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+2 v č.p. 1059, ul. U nádraží, Varnsdorf paní A. Kurucové.

36. Neprodloužit nájemní smlouvu na pronájem garsoniéry v č.p. 2761, ul. Kovářská, Varnsdorf panu D. Novákovi a slečně I. Šindlerové z důvodu dlužného nájemného.

37. Uzavřít novou nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v č.p. 2725, ul. Hrnčířská, Varnsdorf s paní A. Špičkovou na dobu neurčitou.

38. Uzavřít novou nájemní smlouvu na pronájem bytu 1+1 v č.p. 3023, ul. Kmochova, Varnsdorf se slečnou M. Vavřínovou na dobu neurčitou.

39. Nepronajmout náhradní byt pro nájemníky manžele Sentnerovy z domu č.p. 1743, ul. B. Krawce, Varnsdorf manželů S. a M. Boreckých z důvodu naprostého nedostatku volných bytů k pronájmu.

40. Nepronajmout náhradní byt 1+2 v č.p. 1476, ul. Mladoboleslavská, Varnsdorf po paní M. Hučkové pro nájemníky paní M. Andělové z domu č.p. 479, ul. Melantrichova, Varnsdorf manžele H. a J. Hykšovy.

41. Zastavit soudní řízení ve věci podaného návrhu žaloby o přivolení výpovědi bytu 1+3 v č.p. 2808, ul. Pražská, Varnsdorf proti panu M. Jandovi.

42. Pronajmout byt 1+1 v DPS č.p. 2970, ul. Lesní, Varnsdorf paní Š. Boháčové.

43. Zveřejnit záměr převést části parcely p.č. 1493 v k.ú. Varnsdorf.

44. Doporučit ZM nabýt do vlastnictví část pozemku č. 1487/2 v k.ú. Varnsdorf manželů J. a E. Kumrových.

45. Zveřejnit záměr převést p.p.č. 1531/37 v k.ú. Varnsdorf.

46. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 4367 v k.ú. Varnsdorf.

47. Nezveřejnit záměr převést p.p.č. 1389/3 v k.ú. Varnsdorf.

48. Nezveřejnit záměr převést část p.p.č. 2484 v k.ú. Varnsdorf.

49. Pronajmout p.p.č. 2413 o výměře 694 m2 v k.ú. Varnsdorf paní Mgr. D. Korecké za účelem stavby RD dle Vyhlášky města č. 18/1993.

50. Pronajmout p.p.č. 411/1 o výměře 1.106 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům P. a M. Řehákovým za účelem stavby RD dle Vyhlášky města č. 18/1993.

51. Zveřejnit záměr převést část p.p.č. 6353/1 (dle GP č. 2986-22/2003 pozemek p.č. 6353/8 o výměře 6 m2), část p.p.č. 6353/3 (dle GP č. 2986-22/2003 pozemek p.č. 6353/10 o výměře 613 m2) a p.p.č. 6352/1 v k.ú. Varnsdorf.

52. Doporučit ZM nabýt do vlastnictví část pozemku p.č. 6353/2 (dle GP č. 2986-22/2003 pozemek p.č. 6353/9 o výměře 691 m2) v k.ú. Varnsdorf.

53. Neuzavřít dodatek k nájemní smlouvě a budoucí kupní smlouvě č. 03/99/1 za účelem stavby RD a to tak, že nájemci bude pronajata navíc část parcely č.k. 5219 o výměře 81 m2 v k.ú. Varnsdorf za cenu dle Vyhlášky města č. 18/1993.

54. Zveřejnit záměr pronajmout část p.p.č. 5994/1 v k.ú. Varnsdorf.

55. Zveřejnit záměr pronajmout p.p.č. 3543 v k.ú. Varnsdorf.

56. Pronajmout st.p.č. 5381/1 o výměře 520 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům M. a M. Hučkovým a paní M. Hučkové za cenu 3,- Kč/m2/rok za účelem užívání pozemku pod domem č.p. 843 na dobu neurčitou.

57. Pronajmout st.p.č. 5839/7 o výměře 155 m2 v k.ú. Varnsdorf manželům R. a L. Zadinovým za cenu 3,- Kč/m2/rok za účelem užívání pozemku pod domem č.p. 2719/18 na dobu neurčitou.

58. Vypovědět nájemní smlouvu č. 85/2001 na pronájem části p.p.č. 4696/1 v k.ú. Varnsdorf dle článku V. odst. 2 této smlouvy.

59. Vypovědět nájemní smlouvu č. 182/2000 na pronájem p.p.č. 2887/28 v k.ú. Varnsdorf dle článku V. odst. 2 této smlouvy.

60. Vypovědět nájemní smlouvu č. 24/2001 na pronájem p.p.č. 1152 a 1155 v k.ú. Varnsdorf dle článku V. odst. 2 této smlouvy.

61. Vypovědět nájemní smlouvu č. 8/2002 na pronájem části p.p.č. 5556 v k.ú. Varnsdorf dle článku V. odst. 2 této smlouvy.

62. Vypovědět nájemní smlouvu č. 36/2000 na pronájem části p.p.č. 85 v k.ú. Studánka dle článku V. odst. 2 této smlouvy.

63. Vypovědět nájemní smlouvu č. 152/2000 na pronájem p.p.č. 74 v k.ú. Studánka dle článku V. odst. 2 této smlouvy.

64. Ukončit nájem nebytových prostor Odborové organizaci Hraničářka při oddělení Pohraniční policie Varnsdorf na objekt č.p. 1016 v k.ú. Varnsdorf.

65. Uzavřít novou nájemní smlouvu nebytových prostor objektu č.p. 1016 s ZO NOSP při OPP Varnsdorf.

66. Ukončit nájem nebytových prostor firmě Krenotech spol. s r.o. Varnsdorf v objektu „A“ na st.p.č. 54 na k.ú. Varnsdorf o ploše 549,2 m2 k 30. 11. 2003. 

67. Zveřejnit záměr pronajmout vývěsní skříňku na p.č. 3022/3 v k.ú. Varnsdorf.

68. Zveřejnit záměr pronajmout nebytové prostory v č.p. 2574 v k.ú. Varnsdorf.

69. Změnit nájemní smlouvu o pronájmu tržnice uzavřenou s firmou FraMiro v.o.s. dle předloženého návrhu.
70. Neprominout paní A. Mrázkové místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

71. Neprominout paní I. Sivákové místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.

72. Neposkytnout finanční příspěvek SK SLOVAN Varnsdorf s.r.o. z důvodu vyčerpání příspěvků pro rok 2003. 

73. Neposkytnout finanční příspěvek Atletickému klubu JUNIOR Varnsdorf z důvodu vyčerpání příspěvku pro rok 2003. 

74. Neposkytnout finanční příspěvek Střední lesnické škole Šluknov z důvodu vyčerpání příspěvku pro rok 2003. 

75. Neposkytnou finanční příspěvek TJ zrakově postižených ZORA Praha z důvodu vyčerpání příspěvku pro rok 2003. 

76. Neuzavřít mandátní smlouvu s JUDr. Michaelou Pretschovou na právní pomoc při řešení bytové problematiky.

77. O tom, že občan města Varnsdorf, který si v případě nedostatku vody ve vlastní studni objedná dovoz pitné vody pro domácnost (nouzové zásobení vodou § 109, odstavec 2, zákon č. 254/2001), zaplatí za dovoz paušální poplatek ve výši 200,- Kč a cenu dovezené vody dle ceníku SČVaK.

78. Povolit jednorázové použití znaku města Varnsdorf Střední lesnické škole, Šluknov pro umístění v publikaci „Almanachu“ školy dle žádosti ze dne 4. 11. 2003. 

79. Pověřit výkonem zadavatelských činností na akci „Rekonstrukce ZŠ Edisonova, Varnsdorf“ firmu STORMEN, spol. s r.o., Písečná 456/9, 182 00 Trója - Praha 8 , IČO: 25073371 a pověřit starostu města podpisem příslušných dokumentů (Plná moc a Mandátní smlouva).

80. Pověřit výkonem zadavatelských činností na akci „Oprava vad panelové výstavby – 3 bytové domy Varnsdorf“ firmu STORMEN, spol. s r.o., Písečná 456/9, 182 00 Trója - Praha 8 ,IČO: 25073371 a pověřit starostu města podpisem příslušných dokumentů (Plná moc a Mandátní smlouva).

Usnesení č. 110/2003
Rada města rozhodla schválit:
1. Výměnu bytu mezi paní M. Peleškovou bytem 1+2 v č.p. 489, ul. Lidická, Varnsdorf a manžely M. a P. Čáchovými bytem 1+3 v č.p. 1204, ul. Mozartova, Varnsdorf (vlastníky domu jsou manželé S. a J. Skořepovi).

2. Podnájem nebytových prostor v č.p. 2470 na k.ú. Varnsdorf občanskému sdružení Na křižovatce, se sídlem T.G. Masaryka 2470 ve Varnsdorfu v části 1. a 2. nadzemního podlaží o celkové výměře 286,40 m2 na dobu neurčitou za cenu 72.000,- Kč/rok.

3. Vyplacení mimořádných odměn ředitelům příspěvkových organizací – mateřských škol, základních škol a jídelen základních škol za IV. čtvrtletí dle návrhu vedoucího OŠKT MěÚ a místostarostky města. Termín výplaty je podmíněn disponibilními finančními prostředky na výplatu mezd příslušné PO, nejpozději však do konce roku 2003. 

4. Vyplacení mimořádných odměn ředitelce Městské knihovny Varnsdorf Mgr. O. Domorázkové a řediteli Městského divadla Varnsdorf panu M. Loukovi dle návrhu vedoucího OŠKT MěÚ a místostarostky města.

5. Vyplacení mimořádných odměn redaktorům Hlasu severu p. Bechyněmu a p. Dauschovi dle návrhu místostarostky města.

6. Plán zimní údržby pro rok 2003-2004 dle předloženého návrhu Technických služeb města Varnsdorf s.r.o..

7. Dodatek ke smlouvě o dílo pro letní a zimní údržbu komunikací dle předloženého návrhu Technických služeb města Varnsdorf s.r.o..

8. Program XII. zasedání Zastupitelstva města Varnsdorf, které se uskuteční 27. 11. 2003 od 15:00 hod. ve Studentském klubu Střelnice takto:

  1. Převody majetku města

- návrhy na změnu ÚP města
- návrhy na předání movitého majetku ve vlastnictví zřizovatele a zhodnocení nemovitého majetku ve vlastnictví zřizovatele

  1. Finanční záležitosti

a) Návrh obecně závazné vyhlášky č. 3/2003 o místním poplatku ze psů
b) Návrh obecně závazné vyhlášky č. 4/2003 o místním poplatku ze vstupného
c) Žádost paní K. Dvořáčkové o prominutí dluhu na poplatku
d) Žádost PO Nemocnice Varnsdorf o krátkodobou finanční výpomoc
e) Rozpočtové opatření č. 7 pro rok 2003
f) Návrh na schválení finanční spoluúčasti města na projektu Programu podpory sociální inkluze příslušníků rómských komunit – sub programu Podpora terénní sociální práce 2004

  1. Různé

a) Zpráva o čerpání prostředků z FRB-V za období roku 2003 a návrh na vyhlášení výběrového řízení pro poskytnutí půjček z FRB-V pro rok 2004
b) Návrh na pověření Kontrolního výboru ZM prověřením nakládání se separovanými odpady firmou EKO servis Varnsdorf a.s.

  1. Zpráva o činnosti RM a kontrola plnění usnesení ZM
  2. Diskuse
  3. Interpelace členů ZM
  4. Závěr


9. Časový plán k provedení roční, řádné inventarizace dle předloženého návrhu.

Usnesení č. 111/2003
Rada města rozhodla neschválit:
1. Umístění prodejního stánku k nepravidelnému prodeji na ul. Národní, Varnsdorf panu M. Štefanovi.

Usnesení č. 112/2003
Rada města rozhodla stanovit:
1. Cenu pro prodej domu č.p. 1300 na st.p.č. 2651 a 2652 v k.ú. Varnsdorf formou licitace dle zásad prodeje nemovitostí z majetku města Varnsdorf.

2. Cenu pro prodej domu č.p. 546 na st.p.č. 2658 a p.č. 2659 v k.ú. Varnsdorf formou licitace dle zásad prodeje nemovitostí z majetku města Varnsdorf.

3. Cenu pro prodej domu č.p. 1995 na st.p.č. 2422 v k.ú. Varnsdorf ve výši 3.000.000,- Kč.

4. Vyjednávací cenu pro nabytí objektu ubytovny č.p. 2470 na st.p.č. 1685 a p.č. 1686 do vlastnictví města ve výši 2.000.000,- Kč.


Usnesení č. 113/2003
Rada města rozhodla vzít na vědomí:
1. Odvolání fy LARED Vdf, spol. s r.o. ze dne 25. 11. 2003 ke správnímu řízení o udělení pokuty ohledně rušení nočního klidu.

2. Otevřený dopis pana Radima Šolce o nakládání se separovanými odpady ze dne 13. 11. 2003. 

Usnesení č. 114/2003
Rada města rozhodla jmenovat:
1. Členy Ústřední inventarizační komise, Likvidační komise a sestavení Dílčích inventarizačních komisí dle návrhu tajemníka MěÚ.

Usnesení č. 115/2003
Rada města rozhodla uložit:
1. Panu J. Suchardovi jednat s ředitelem OO PČR Varnsdorf o navrácení bytu 1+1 v č.p. 2290, ul. Prašná, Varnsdorf s termínem do 30. 11. 2003, který byl přednostně pronajatý příslušníkovi PČR na dobu určitou, neboť pan Ivan Vašíček není již zaměstnaný u OO PČR Varnsdorf, byt již neužívá a bez souhlasu města byt dal do podnájmu.

Usnesení č. 116/2003
Rada města rozhodla zrušit:
1. Usnesení č. 95/2003/24 ze dne 16. 10. 2003. 

2. Usnesení č. 46/2003/1 ze dne 15. 5. 2003. 

3. Zvláštní účet pro finanční prostředky občanů města na realizaci kašny na náměstí E. Beneše s tím, že finanční prostředky budou vráceny dárcům.