Usnesení z 28. schůze Rady města Varnsdorf,

 

která se konala dne 21.12.2015 od 13:00 hod. v kanceláři starosty města

Program jednání rady města:
1. Finanční záležitosti
1.01 Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2015
1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Základní školu Varnsdorf, Seifertova 1650, příspěvkovou organizaci
1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkovou organizaci
1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Základní školu Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
2. Různé
2.01 Návrh ročních odměn ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO, městská knihovna, městské divadlo)
2.02 Smlouva pro redaktora Hlasu severu a městský web
2.03 Dar pro prvého narozeného občana města Varnsdorf
3. Diskuse
4. Závěr1. Finanční záležitosti

1.01 Rozpočtové opatření č. 15 na rok 2015
Usnesení č. 525/2015
Rada města rozhodla schválit rozpočtové opatření č. 15 na rok 2015 dle předloženého návrhu.


1.02 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Základní školu Varnsdorf, Seifertova 1650, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 526/2015
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Seifertova 1650, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2015 dle předloženého návrhu.


1.03 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Základní školu Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 527/2015
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, Edisonova 2821, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2015 dle předloženého návrhu.


1.04 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Základní školu a Mateřskou školu Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 528/2015
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole a Mateřské škole Varnsdorf, Bratislavská 994, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2015 dle předloženého návrhu.


1.05 Změna závazných ukazatelů na rok 2015 pro Základní školu Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, příspěvkovou organizaci
Usnesení č. 529/2015
Rada města rozhodla z titulu funkce zřizovatele schválit Základní škole Varnsdorf, náměstí E. Beneše 469, příspěvkové organizaci změnu závazných ukazatelů na rok 2015 dle předloženého návrhu.


2. Různé

2.01 Návrh ročních odměn ředitelům příspěvkových organizací města Varnsdorf (školské PO, městská knihovna, městské divadlo)
Usnesení č. 530/2015
Rada města rozhodla schválit vyplacení odměn ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných městem Varnsdorf za rok 2015 dle pozměněného návrhu.


2.02 Smlouva pro redaktora Hlasu severu a městský web
Usnesení č. 531/2015
Rada města rozhodla o změně smlouvy pro redaktora Hlasu severu a městský web dle pozměněného návrhu.


2.03 Dar pro prvého narozeného občana města Varnsdorf
Usnesení č. 532/2015
Rada města rozhodla o finančním daru ve výši 3.000 Kč pro prvého narozeného občana města Varnsdorf.


3. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


4. Závěr
Ing. Stanislav Horáček                                                                                Josef Hambálek
starosta města                                                                                           místostarosta města