Usnesení z 27. schůze Rady města Varnsdorf

USNESENÍ

z 27. schůze Rady města Varnsdorf, která se konala dne 19.12.2007 od 13:00 hod. v kanceláři starosty
_________________________________________________________________________

Rada města projednala:
1. Finanční záležitosti
2. Různé
a) Návrh na vyplacení mimořádné odměny řediteli Nemocnice Varnsdorf
3. Diskuse
4. Závěr

Usnesení č. 118/2007
Rada města rozhodla schválit:
1. Nemocnici Varnsdorf, Karlova 2280, příspěvkové organizaci, z titulu funkce zřizovatele změnu závazných ukazatelů na rok 2007 dle předloženého návrhu.


2. Rozpočtové opatření č. 19 na rok 2007 dle předloženého návrhu.


3. Vyplacení mimořádné odměny řediteli Nemocnice Varnsdorf, příspěvková organizace, dle předloženého návrhu.

 

 

Ing. Josef Poláček             František Dlask
starosta města                   místostarosta