Usnesení z 27. schůze Rady města Varnsdorf

která se konala dne 31.10.2023 od 17:00 hod. v kanceláři starosty města


Program jednání rady města:
1. Převody majetku města

1.01 Majetkové záležitosti
2. Diskuse
3. Závěr 


1. Převody majetku města

1.01 Majetkové záležitosti

Dohoda č. 6 o změně ukončení smlouvy o nájmu souboru věcí s Teplárnou Varnsdorf a.s.
Usnesení č. 398/2023
Rada města rozhodla uzavřít Dohodu č. 6 o změně ukončení smlouvy o nájmu souboru věcí s Teplárnou Varnsdorf a.s., IČ 27331041, kterou se prodlužuje výpovědní doba o jeden měsíc, tj. do 30.11.2023.


2. Diskuse
(Projednáno bez hlasování o návrhu usnesení)


3. Závěr

Jan Šimek                                                 Jiří Sucharda
starosta města                                         1. místostarosta města